De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Welkom Voorganger:ds. S.W. de Boer Organist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Welkom Voorganger:ds. S.W. de Boer Organist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Welkom Voorganger:ds. S.W. de Boer Organist:br. Beamist:br. O. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Projectactiviteiten komende week Vanmiddag : Jeugddienst met als thema “Goed voor elkaar” Aansluitend is er koffie en een nabespreking Act 2 Connect! Kruispuntbijeenkomsten Voor groep 1 & 2 is er vanmiddag na de nabespreking de “Manna”-maaltijd en een Bijbelquiz.

3 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Kruispunt groep 4 maandag 1 sept. om 19.30 in de kerk. Thema: Spreken en luisteren Hierbij nodigen wij uit: Hielke Baron, Marjet de Boer, Gea Boerma, Machiel v/d Bos, Sake v/d Bosch, Martijn van Breden, Anna Gorter (Haulerwijk), Anna Gorter (Waskemeer), Marieke Gorter, Mark Haarsma, Marit Moes, Johannes Mulder, Derk Rouwhorst, Lauranna Staat, Dirk-Jan v/d Vaart, Marije v/d Vaart, Jolanda Wiltjer, Sjirk Wiltjer en Leo Zuidema. P.S. Meld je af als je niet kunt komen.

4 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Projectactiviteiten komende week Woensdag om 13:30 !!!, zodat men ook naar Elly Zuiderveld kan in de evangelische boek- winkel. Themabijeenkomst “Goed voor elkaar – Brief aan Filemon” voor 4-12 jarigen Donderdag om 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’ Zaterdag om 13:30 Workshop Bloemschikken > Opgeven kan via het inschrijfformulier in de hal

5 De blauwe collecteschaal in de hal Vanuit betrokkenheid ook samen de kosten van het gemeenteproject delen. Ieder naar eigen vermogen vandaar de open opstelling met een collecte- schaal waarin elk zijn of haar bijdrage neer kan leggen (evt. in enveloppe). Omdat de schaal tevens het nieuwe doopvont is zal er vanmiddag mogelijk een doorzichtige schaal staan. Ook uw liefdesgave is nodig om het project financieel te dragen.

6 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

7 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

8 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

9 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 97: 1, 2 1De HEER alleen regeert, als Koning hoog geëerd / tot aan de verste stranden. Verheugt u alle landen. Hij hult zijn majesteit / in wolk en donkerheid. Zijn troon staat vast en hecht, / gegrond op heilig recht en op gerechtigheid.

10 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 97: 1, 2 2Een vuur gaat voor Hem uit, een vlam die niemand stuit, / verzengt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. De aarde, fel verlicht, / beeft voor zijn bliksemschicht. voor 't heilig aanschijn Gods / versmelten berg en rots, als Hij de wereld richt.

11 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

12 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 97: 3, 4, 5 3De hemel wijd en zijd meldt Gods gerechtigheid, / blijft die alom vertolken. Zijn luister zien de volken. Aanbidt alleen de HEER, / geeft aan geen beelden eer: geen afgod houdt ooit stand, / geen werk van mensenhand. Buigt u dan voor Hem neer.

13 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 97: 3, 4, 5 4Uw oordeel, lang verwacht, dat Sion vreugde bracht, / deed Juda's dochters juichen en U haar dank betuigen. Van U is 't koninkrijk. / Geen god is U gelijk. U, HERE, die regeert, / wordt door uw volk geëerd met menig huldeblijk.

14 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 97: 3, 4, 5 5U, die de HEER bemint, bij Hem bescherming vindt, / als goddelozen woeden, wilt voor het kwaad u hoeden. 't Is God die vreugde spreidt / voor wie zijn naam belijdt. U, die oprecht gelooft, / nooit wordt uw licht gedoofd. Weest in de HEER verblijd.

15 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

16 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Lucas 12: 1-12 1 Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen: ‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de farizeeën. 2 Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 3 Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.

17 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Lucas 12: 1-12 4 Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem! 6 Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. 7 Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

18 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Lucas 12: 1-12 8 Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God.9 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. 10 En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. 11 Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen,

19 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Lucas 12: 1-12 12 want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

20 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

21 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 111: 1, 4, 6 1Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken. 4Gods werk is waarheid en vol recht; en alles wat Hij heeft gezegd, is ons een licht op onze wegen. Hij doet zijn vaste woord gestand, dat tijd en eeuwigheid omspant. Hij is getrouw in vloek en zegen.

22 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 111: 1, 4, 6 6't Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

23 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

24 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Tekst 4 Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem!

25 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Hemel – hel...

26 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Hemel – hel...

27 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 De hemel: Ja:Nee: RK 57% 43% PKN83%17% Geref.91%9% Evang.97%3% Overig chr.73%27% Niet-kerkel.48%52% Totaal 65%35% Hemel – hel...

28 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 De hel: Ja:Nee: RK15%85% PKN36%64% Geref.67%33% Evang.83%17% Overig chr.33%67% Niet-kerkel.12%88% Totaal27%73% Hemel – hel...

29 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 De duivel: Ja: Nee: RK16%84% PKN39%61% Geref.64%36% Evang.81%19% Overig chr.40%60% Niet-kerkel.14%86% Totaal29%71% Hemel – hel...

30 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Thema: De werkelijkheid van de hel dringt tot ontzag voor God. Hemel – hel...

31 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Hemel – hel... 2 soorten mensen -Mensen die zeggen: “Uw wil geschiede” -Mensen die horen: “uw wil geschiede”

32 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

33 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Gezang 95: 1-4 1Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! 2Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

34 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Gezang 95: 1-4 3Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid!

35 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

36 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Collecte Zending & Bibliotheek Theologische Universiteit

37 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

38 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Psalm 106: 22 22Geprezen zij de HEER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegg' al het volk nu: Amen, amen. Loof Hem in alle eeuwigheid.

39 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22

40 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

41 Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22


Download ppt "Liturgie Ps.97: 1, 2 Ps.97: 3, 4, 5 Lz. Luc 12: 1- 12 Ps.111:1, 4, 6 T. Luc 12:4-5 Gz.95:1-4 Ps.106:22 Welkom Voorganger:ds. S.W. de Boer Organist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google