De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. A. de Boer Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. A. de Boer Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. A. de Boer Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Projectactiviteiten komende week
In de ochtenddienst over Jona is er speciale aandacht voor de kinderen van 4-12 jaar Vanavond om 19:00 Muzikale avond “Betrokken in muziek en zang” Volgende week zondag: 14:00 Jeugddienst “Goed voor elkaar” Aansluitend is er koffie en een nabespreking

3 Projectactiviteiten komende week
Woensdag om 14:00 Themabijeenkomst Verhaal van Jona - Luisteren naar God voor 4-12 jarigen Act 2 Connect! Kruispuntbijeenkomsten Groep 1: Dinsdag om 19:00 uur Groep 2: Woensdag om 19:30 uur Donderdag om 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’

4 Kruispunt Kruispunt groep 4 op maandag 24 september om uur in de kerk. Hierbij nodigen wij uit: Hielke Baron, Marjet de Boer, Gea Boerma, Machiel v/d Bos, Sake v/d Bosch, Martijn van Breden, Anna Gorter (Haulerwijk), Anna Gorter (Waskemeer), Marieke Gorter, Mark Haarsma, Marit Moes, Johannes Mulder, Derk Rouwhorst, Lauranna Staat, Dirk-Jan v/d Vaart, Marije v/d Vaart, Jolanda Wiltjer en Leo Zuidema. Tjeerd v/d Vaart en Erik Wagenaar (De tweede avond over pastoraat.)

5

6 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7

8 Gezang 132: 1, 2 & 4 1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

9 Gezang 132: 1, 2 & 4 4 Dank U, voor hen die mij omringen,
dank U, voor wat mij toebehoort, dank U, voor alle kleine dingen, ieder vriend'lijk woord.

10

11 Psalm 103:5 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

12

13 He, Jona, he Jona Kom aan boord

14

15 Jona 1:1- 2:1

16

17 Preek

18

19 Gezang 33:1-5 1 Jona heeft God wel verstaan,
maar hij stoort er zich niet aan. Jona gaat heel eigenwijs met een grote boot op reis. Refrein: Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Jona moet naar Ninevé!

20 Gezang 33:1-5 2 Midden op de oceaan komt zijn schip in een orkaan,
Jona wordt van boord gezet, maar een vis heeft hem gered. Refrein: Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Jona moet naar Ninevé!

21 Gezang 33:1-5 3 Na drie dagen duisternis
komt hij heelhuids uit de vis. Jona gaat nu wèl op pad, naar die goddeloze stad. Refrein: Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Jona moet naar Ninevé!

22 Gezang 33:1-5 4 Ninevé hoort Jona aan en de mensen zijn ontdaan;
zitten neer in zak en as, dagenlang wordt er gevast. Refrein: Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Jona moet naar Ninevé!

23 Gezang 33:1-5 5 Jona uit de grote vis ziet dat God vol liefde is.
O, wat is die Jona kwaad, dat de stad haar straf ontgaat. Refrein: Maar de Heer zegt: nee, nee, nee, Jona moet naar Ninevé. Jona moet naar Ninevé!

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Eredienst & Beeld en geluid
Collecte Eredienst & Beeld en geluid

38

39 Psalm 107:8 & 10 8 Er waren handelaren op schepen, rijk bevracht.
De HEER deed hun ervaren zijn wonderwerk, zijn macht. God sprak - en op zijn woord verhieven zich orkanen. Hij joeg de golven voort en striemde oceanen.

40 Psalm 107:8 & 10 10 God deed de winden keren, de golven werden stil.
Zij kregen hun begeren: een thuiskomst naar Gods wil. Looft nu de HEER verblijd om al zijn wonderdaden. Vereert Hem toegewijd, daar waar het volk vergadert.

41

42 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

43


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. R. Sietsma Organist: br. A. de Boer Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst,"

Verwante presentaties


Ads door Google