De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Welkom Voorganger:ds. J. Rozemuller Organist:br. Beamist:br. D. Smit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Welkom Voorganger:ds. J. Rozemuller Organist:br. Beamist:br. D. Smit."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Welkom Voorganger:ds. J. Rozemuller Organist:br. Beamist:br. D. Smit Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Projectactiviteiten komende week Gehele week: Gebedsweek In uw postvak treft u hiervoor een gebedsrooster aan en voor de kinderen (4-12 jr.) een gebedsdoosje of gebedsdobbelsteen. Act 2 Connect! Kruispuntbijeenkomsten Groep 1: Woensdag om 19:00 uur Groep 2: Woensdag om 19:30 uur

3 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Projectactiviteiten komende week Donderdag om 20:00 Open koorrepetities ‘Voices’ Zaterdag om 19:00 Gebedsdienst “Maak mijn hart bereid, Heer”, u wordt hiervoor allen uitgenodigd Bij aanvang van de dienst kunnen gebedspunten worden aangedragen. Mondeling bij Sandra Spriensma of schriftelijk via de blauwe collecteschaal in de hal.

4 De blauwe collecteschaal in de hal Vanuit betrokkenheid ook samen de kosten van het gemeenteproject delen. Ieder naar eigen vermogen vandaar de open opstelling met een collecte-schaal waarin elk zijn of haar bijdrage neer kan leggen (evt. in enveloppe). Ook uw liefdesgave is nodig om het project financieel te dragen.

5 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Beste jongelui van 12 tot 18 jaar. We willen jullie vrijdag 19 oktober uitnodigen voor een zwemfeest in de Smelt te Assen, en als we terug zijn is er een gezellige soos. Je kunt je opgeven op de lijst in de hal. De oudercommissie moet weer nieuw leven worden ingeblazen. Daarvoor zoeken we nog enkele enthousiaste mensen. De oudercommissie, Foeke Boonstra en Sieta van den Bosch.

6 www.nabijheid.nl Speciale collecte Diaconie

7 Warme kleding brengen bij een gezin Met 13 kinderen!!

8 De leefomgeving van vele roemenen

9 1 zak kolen kost € 5,00! Per Winter, per gezin zijn 175 kolen zakken nodig Helpt u mee om ze deze winter er warm bij te zitten ?

10 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

11 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

12 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

13 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Gezang 107: 1, 2 1Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

14 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Gezang 107: 1, 2 2Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

15 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

16 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Openbaring 1: 1-8 1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

17 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Openbaring 1: 1-8 Aan de zeven gemeenten 4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader

18 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Openbaring 1: 1-8 – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. 8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

19 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

20 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Psalm: 98: 4 4Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen voor de HEER, de bergen uitgelaten springen, en juichen onze God ter eer. Want, zie, Hij komt de aarde richten; verwacht Hem, volken, weest bereid. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en op gerechtigheid.

21 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

22 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Preek

23

24

25 De tijd is nabij Er wordt in Openbaring veel oordeelsgeweld aangekondigd Pas op dat je goed kiest in je leven! God heeft ons geluk op het oog

26 Johannes Uit het vissersbedrijf geroepen Hoorde bij de 3 vertrouwelingen De leerling die Jezus lief had Werkte in Jeruzalem en Efese Had veel gezag in de kerken De enige apostel die nog in leven was

27

28

29

30 ‘openbaring’ Onthulling God – Christus – engel – Johannes – Gods dienaren/wij

31 Dienaren De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen (Mark.10:45)

32 De dienaren van God krijgen te zien wat er binnenkort gebeuren moet (Opb.1:1) God heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren (Dan.2:28) Eind der tijden binnenkort

33 Het eind der tijden zal er binnenkort zijn

34 Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hierin gezegd wordt Met hoe veel verwachting ga je om met de Bijbel?

35 Van Johannes aan de zeven gemeenten ‘Zeven’ is het getal van de volheid, van de totaliteit De focus wordt op de kerk gericht Jezus: heb de kerk lief zoals ik die lief heb Gelukkig zijn we als we Gods Woorden horen en ons eraan houden

36 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

37 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Psalm 119: 1, 49 1Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

38 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Psalm 119: 1, 49 49Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal 't als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren.

39 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

40 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Collecte Diaconie speciaal & Rente & aflossing

41 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

42 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Lied 63: 1-5 1De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil. 2Want ook als niemand naar Hem vraagt noch in zijn dag gelooft, zijn komst wordt door geen macht vertraagd: Hij heeft het zelf beloofd.

43 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Lied 63: 1-5 3Wie waakt er als een trouwe knecht, zijn Meester toegedaan, dat als de Heer komt om zijn recht hij voor Hem kan bestaan? 4Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed, zodat, als Christus binnentreedt, Hij waardig wordt begroet?

44 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Lied 63: 1-5 5De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil Zalig, die toch geduldig wacht en Hem begroeten wil.

45 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

46 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

47 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63

48 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Algemene pictogrammen

49 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Speciale diensten

50 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Speciale dagen

51 Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Overige pictogrammen


Download ppt "Liturgie Gez.107: 1, 2 lz.Openb.1: 1-8 Ps.98: 4 Ps.119: 1, 49 Gez.107: 3, 4 Ld.63 Welkom Voorganger:ds. J. Rozemuller Organist:br. Beamist:br. D. Smit."

Verwante presentaties


Ads door Google