De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel je er graag over en wil je het met anderen delen? Meld je dan aan! Graag voor 1 augustus 2012 bij Riemkje Reinders of Annewil de Boer. Zie poster op het prikbord voor meer informatie.

2 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Welkom Voorganger:ds. H.J. Boersma Organist:br. J. Nugteren De Bijbelteksten die worden geprojecteerd, zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer-haulerwijk@hotmail.com. Eventuele opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer.

3 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

4 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Gezang 175b Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

5 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

6 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 138: 1, 2 1Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, / U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, / U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer / zal ik verhogen. Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd / met psalmen loven.

7 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 138: 1, 2 2Want U hebt om uw grote naam, gestand gedaan / wat stond geschreven. U hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, / haar kracht gegeven. De koningen der aarde, HEER, gaan U hun eer / en lof bewijzen En om de waarheid van uw woord, door hen gehoord, / uw grootheid prijzen.

8 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

9 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 19: 3, 4, 5 3Volkomen is Gods woord. / 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht / en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

10 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 19: 3, 4, 5 4De dienst van God de Heer / verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet / die God heeft ingezet en die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, / maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, / vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

11 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 19: 3, 4, 5 5Het woord van uw vermaan / neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, / zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat / van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, / o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

12 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

13 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Lezen Psalm 138 1 Van David. Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden, 2 mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. 3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.

14 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Lezen Psalm 138 4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen: ‘Groot is de majesteit van de HEER. 6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding. 8 De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.

15 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

16 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 138: 3, 4 3Zij breken in gejubel uit en roemen luid / des HEREN wegen, want groot is 's HEREN heerlijkheid, zijn majesteit, / zijn trouw en zegen. Hij slaat, al troont Hij nog zo hoog, op hen het oog, / die needrig knielen, maar uit de verte ziet Hij aan de dwaze waan / van trotse zielen.

17 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Psalm 138: 3, 4 4Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, / schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand / zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, / wil bijstand zenden.

18 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

19 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Tekst Psalm 138: 8c Laat het werk van uw handen niet los.

20 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

21 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Preek Thema: Laat het werk van uw handen niet los.

22 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

23 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Gezang 147: 1, 2 1Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

24 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Gezang 147: 1, 2 2Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

25 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

26 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Collecte Eredienst & VSE

27 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

28 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Gezang 147: 3, 4 3Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten - tel de sterren, Abraham brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

29 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Gezang 147: 3, 4 4Heer, blijf bij ons als tevoren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Refrein: Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

30 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4

31 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Gezang 182d Amen A-men,a-men,a-men.

32 Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4


Download ppt "Liturgie Ps.138: 1, 2 Ps.19: 3, 4, 5 Lz.Ps. 138 Ps.138: 3, 4 T.Ps. 138: 8c Gz.147: 1, 2 Gz.147: 3, 4 Crea Bazaar Heb je een leuke creatieve hobby, vertel."

Verwante presentaties


Ads door Google