De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer een stoma? Dr.Speybrouck Sabrina Dr.T.Tollens, Dr.C.Aelvoet en dr.JP Vanrykel Algemene en abdominale heelkunde AZ Imelda Bonheiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer een stoma? Dr.Speybrouck Sabrina Dr.T.Tollens, Dr.C.Aelvoet en dr.JP Vanrykel Algemene en abdominale heelkunde AZ Imelda Bonheiden."— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer een stoma? Dr.Speybrouck Sabrina Dr.T.Tollens, Dr.C.Aelvoet en dr.JP Vanrykel Algemene en abdominale heelkunde AZ Imelda Bonheiden

2  Colostomie  Ileostomie  Urostomie (ileale conduit)  Oesophagostomie  Gastrostomie  Jejunostomie  Caecostomie

3 Wanneer een stoma?  Darmneo (perforatie)  Diverticulitis (perforatie)  Crohn/ colitis ulcerosa  Functionele aandoeningen (incontinentie)  Trauma (empalement)  Decubitus  Fournier gangreen

4  Tijdelijk stoma  Definitief stoma

5  Lokalisatie  Constructie

6 Colostoma - Ileostoma ‘spouted stoma’

7

8

9

10

11 Principe : wanneer een stoma?  Tijdelijk colostoma :  Decompressie van een geobstrueerd colon  Sparen van een gebied ter voorbereiding van een resectie van een inflammatoir, geperforeerd, geobstrueerd of getraumatiseerd gebied  Bescherming van een distale anastomose  Definitief colostoma : APRA

12 Tijdelijk colostoma : decompressie  Urgente decompressie ter voorkoming van een perforatie  Constructie : loopcolostoma  Loop transversostomie of caecostomie

13 Tijdelijk colostoma : diversie van stoelgang  Stoma proximaal van een fistel, inflammatoir proces, distale anastomose  Standaard bij perforatie of trauma want primaire anastomose onveilig Recente studies : lagere morbiditeit en mortaliteit bij primaire anastomose Bowley et al, Evolving concepts in management of colon injury, Injury 2001 Demetriades et al, Penetrating colon injuries requiring resection: diversion or primary anastomosis, J Trauma 2001 Gonzalez et al, Further evaluation of colostomy in penetrating colon injury, Am Surg 2000 Bovendien wordt een lagere mortaliteit gevonden bij loop ileostoma

14 Tijdelijk colostoma : diversie van stoelgang  Proximaal colostoma en distale muceuze fistel  Proximaal eindstandig colostoma en distaal stuk overhecht en intra-abdominaal (Hartmann)  Loopconstructie

15 Definitief colostoma  Rectale tumor gelegen binnen 2 cm van de aars  R/ APRA of abdominoperineale resectie : resectie voorbij de interne anale sfincter  1cm resectiemarge onder de tumor is voldoende Vasilevsky et al, Fecal and urinary diversions, Surg Management 2004 Rullier et al, Intersphincteric resection with excision of internal anal sphincter, Dis Colon Rectum 1999 D’Hoore et al, Sphincter saving rectum resection is the standard procedure for low rectal cancer, Int J Colorectal Dis 2003

16 Principe : wanneer een stoma?  Definitief ileostoma : panproctocolectomie  Tijdelijk ileostoma : ileoanale, coloanale of colonanastomose sparen

17 Definitief ileostoma  Panproctocolectomie : geen anorectaal sfinctermechanisme  Standaard ileostomie  Continent ileaal reservoir

18 Definitief ileostoma Eindstandige ileostomie (Brooke ileostomie) o Panproctocolectomie bij IBD of FAP o Eversie : preventie serositis en dus strictuur o Sfinctersparende chirurgie : ileaal reservoir geanastomoseerd aan sfincter met tijdelijk ileostoma

19 Tijdelijk ileostoma Loop ileostoma o Protectie van een anastomose o Sfinctersparende ingreep IBD en FAP Routinematig ? Controversieel : morbiditeit van de diversie zelf plus Noodzaak tot heringreep bij herstel transit. Enkel bij hoog risico voor anastomoselek Sugerman et al, Ileal pouch anal anastomosis without ileal diversion, Anal Surg 2000 Bax et al, The value of diverting loop ileostomy on the high-risk colon and rectal anastomosis, Am J Surg 2007

20 Continent ileaal reservoir (Nils Kock, Barnett)

21 Ileo-anale pouch

22 Procedures en pathologie  Colon : tumor en diverticulitis perforatie en trauma perforatie en trauma  Rectum : APRA, anteriorresectie en TME

23 Hemicolectomie Linker hemi- colectomie Reanasto- mose Rechter hem- colectomie Reanastomose Met dunne darm Cave als Geen anasto- mose mogelijk Tijdelijk stoma bij Hartmann procedures

24 Hemicolectomie  Acute diverticulitis : perforatie, abces, fistel  Peritonitis maar geen fecale peritonitis : resectie met primaire anastomose en loop-ileostoma

25

26 Hemicolectomie  Acute diverticulitis : perforatie, abces, fistel  Peritonitis maar geen fecale peritonitis : resectie met primaire anastomose en loop ileostoma  Perforatie : fecale peritonitis  Hartmann procedure : resectie, eindstandig colostoma en rectale stomp intra-abdominaal

27 Hartman procedure  Urgentie!  Geperforeerde - Diverticulitis - Tumor - Trauma Eindstandig colostoma Geresecceerd colon Distaal sigmoïd- rectum ter plaatse

28 Colontumoren  Electieve ingrepen : • (extended)rechter hemicolectomie • colon transversumresectie • linker hemicolectomie • Sigmoidectomie • totale colectomie (simultane tumoren rechter en linker hemicolon)

29 Hemicolectomie Linker hemi- colectomie Reanasto- mose Rechter hem- colectomie Reanastomose Met dunne darm Cave als Geen anasto- mose mogelijk Tijdelijk stoma bij Hartman procedures

30 Sigmoïdectomie Reanastomose of aanleg stoma Resectie sigmoïd

31

32 Obstruerende colontumoren  Resectie met primaire anastomose met of zonder protectief stoma  Resectie zonder anastomose met eindstandig colostoma  Loopcolostoma en resectie in tweede tijd Geen anastomose igv peritonitis of perforatie !

33

34 Obstruerende colontumoren  Rechter colon en colon transversum : laag gehalte aan bacteriën en vloeibare stoelgang  Linker colon : protectief stoma Hemicolectomie met primaire anastomose zonder proctectief stoma

35 Geperforeerde colontumoren  Geen primaire anastomose !  En bloc resectie en eindstandig stoma

36 Hartmann procedure  Urgentie!  Geperforeerde - Diverticulitis - Tumor - Trauma Eindstandig colostoma Geresecceerd colon Distaal sigmoïd- rectum ter plaatse

37 Totale colectomie  IBD  Tumor Rectumstomp ter plaatse Resectie colon Tijdelijk of Definitief ileostoma Ileorectale anastomose : urgency, toegenomen frequentie, incontinentie, anale pijn en maceratie

38 Panproctocolectomie  Colitis ulcerosa  FAP  Crohn Het gehele colon alsook het rectum worden verwijderd Definitief ileostoma Alternatief : Ileoanale pouch of Restoratieve proctocolectomie

39 IBD en urgentie  Toxic megacolon, bloeding, perforatie en obstructie Subtotale colectomie met ileostoma, rectumstomp waarop in tweede rijd ileoanale of ileorectale anastomose

40

41

42 Rectum  Lokalisatie ! Anastomose : 2 cm distaal van de tumor is aanvaardbaar en 5 cm proximaal  Tumor binnen 2 cm van de aars : APRA

43 APRA  Neo 2cm van de aars aars  Distaal sigmoïd + rectum + rectum + sfincter + sfincter Definitief colostoma Resectie rectum en anus

44 Anteriorresectie  Distaal sigmoïd + proximaal rectum proximaal rectum  2 cm marge! Protectief loop- ileostoma Resectie distaal sigmoïd en proximaal rectum

45 TME Totale mesorectale excisie : volledig mesenterium van het rectum, distaal van de tumor incluis wordt en bloc verwijderd

46 Rectum en stoma  Resectie niet mogelijk : eindstandig colostoma – tijdelijk of definitief ( palliatief)  Obstructie : protectief stoma  Perforatie : protectief of defintief stoma

47 Fecale incontinentie  Medische behandeling : cellulose en loperamide, amitriptyline, phenylephedrine  Biofeedback : cognitieve training van de bekkenbodem en buikwandmusculatuur  Heelkunde : stoma

48 Gracilis neosfincter  Fecale incontinentie  Agenese van de sfincters   Alternatief voor definitief stoma

49 Urostoma  Beide ureters in een ileale lis (bricker procedure)

50 Decubitus

51 Fournier gangreen

52 Herstel transit  Regel = 3 tot 6 maand  Anastomose : 3 tot 6 weken


Download ppt "Wanneer een stoma? Dr.Speybrouck Sabrina Dr.T.Tollens, Dr.C.Aelvoet en dr.JP Vanrykel Algemene en abdominale heelkunde AZ Imelda Bonheiden."

Verwante presentaties


Ads door Google