De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ileus - conservatieve behandeling C. Verhagen Medisch Oncoloog, consulent palliatieve zorg UMCN St’Radboud NIJMEGEN COPZ NIJMEGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ileus - conservatieve behandeling C. Verhagen Medisch Oncoloog, consulent palliatieve zorg UMCN St’Radboud NIJMEGEN COPZ NIJMEGEN."— Transcript van de presentatie:

1 Ileus - conservatieve behandeling C. Verhagen Medisch Oncoloog, consulent palliatieve zorg UMCN St’Radboud NIJMEGEN COPZ NIJMEGEN

2 Ileus Obstructie van de dunne of dikke darm Toename van vocht in de darm proximaal –orale inname –speeksel (0.5-1.5 L), maagsap (1-1.5L) –gal, pancreas, dunne darm (5-9L) Kliniek –Misselijkheid, braken, (koliek) pijn –opgezette buik, obstipatie –vocht & mineralen verlies, hypovolaemie, uraemie –koorts, leukocytose en/of peritoneale prikkeling

3 Ileus niveau Hoge ileus –snel braken –vocht-mineralen verlies –gastroparese –geen opgezette buik, kolieken of ileus peristaltiek –defaecatie gaat door Lage ileus –misselijkheid –kolieken –opgezette buik –Hypovolaemie –ileus peristaltiek –defaecatie stoornis –laat braken –mineralen verlies

4 Differentiaal diagnose ileus (Passage belemmering oesophagus / maag) “Squashed stomach” syndroom (Gastroparese) (Combinaties van) problemen zonder ileus - misselijkheid / braken en obstipatie (vincristine, morfinomimetica, anticholinergica etc.) - ascites, hepatomegalie, (retro)peritoneale tumor - terminale cachexie (uraemie, leverinsufficiëntie) - Gastroenteritis - sepsis

5 Oorzaken van ileus Obstructie ileus –Maligne (obstructie, invaginatie, constrictie, adhaesie) –Benigne (adhaesie, strictuur, volvolus, faecale impactie) Paralytische ileus –Maligne (peritonitis carcinomatosa, wandinfiltratie, retroperitoneaal plexuslaesie, dwarslesie, paraneoplastisch) –Medicamenteus (morfine, vincristine, anticholinergica) –Mineralen stoornissen (  kalium,  magnesium,  calcium) –Diabetes –Lever- / nier-insufficiëntie –Terminale cachexie

6 Voorkomen obstructie ileus 3% van alle patiënten met kanker 6% primair-25% pancreas carcinoom 17% -.. maagcarcinoom 15% - 20% coloncarcinoom 14% - 42% ovarium carcinoom Zeer grote variatie in getallen

7 Oorzaken obstructie ileus Gastro-duodenaal 11% Dunne darm 48% Dikke darm 37% (comb. 4%) Primair 95% maligne Secundair 95% maligne Primair 95% maligne Secundair 95% maligne Primair 9% maligne 71% adhaesies Secundair 28-33% benigne Primair 9% maligne 71% adhaesies Secundair 28-33% benigne Primair 67-90% maligne 9% volvolus Secundair 10-48% benigne Primair 67-90% maligne 9% volvolus Secundair 10-48% benigne

8 Betrokken tumoren obstructie ileus Gastro-duodenaalDunne darmDikke darm Maag Pancreas Galwegen Sarcoom Grawitz Kiemceltumor Lymphoom Maag Pancreas Galwegen Sarcoom Grawitz Kiemceltumor Lymphoom Gist Carcinoid Sarcoom Ovarium Colon Maag Pancreas Melanoom Gist Carcinoid Sarcoom Ovarium Colon Maag Pancreas Melanoom Colon Ovarium Prostaat Mamma Colon Ovarium Prostaat Mamma

9 Presentatie ileus Acuut - subacuut - sluipend Compleet - incompleet Continue - intermitterend Laag - tussenvorm - hoog Mechanisch (obstructie) - paralytisch Enkelvoudig - mengvormen Enkelvoudige - multiple oorzaken Enkelvoudig - meervoudige morbiditeit

10 Diagnostiek ileus Kernsymptomen Misselijk / braken 68-100% Koliek pijn 72-76% Continue pijn 91-92% Overige symptomen Opgezette buik “ileus peristaltiek” gestoorde defaecatie

11 Behandeling ileus Maximaal curatief van opzet naast symptoom behandeling Maximaal conservatief naast symptoom behandeling Palliatie alleen

12 Maximaal curatief behandeling Argumenten voor Eerste ileus episode Acuut, obstructief, dikke darm, jonge patiënt, behandelbare tumor of goede prognose, goede algemene conditie, geen co-morbiditeit, mogelijk benigne oorzaak Behandelwens patiënt

13 Maximaal conservatief Argumenten voor recidiverend, intermitterend, geleidelijk ontstaan voorheen inoperabel, paralytisch, ascites, peritonitis ca., multiple abdominale tumoren, uitgebreid retroperitoneale tumor, niet/nauwelijks behandelbare tumor, prognose 6-18 wk, redelijke algemene conditie, beperkte co-morbiditeit Beperkte behandelwens patiënt

14 Maximaal palliatief Overweeg symptomatisch alleen recidiverende volledige obstructie ontbreken chirurgische mogelijkheden, verleden matig effect conservatieve therapie of geen effect na 3-5 dagen, onbehandelbare tumor, prognose < 6 weken, slechte algemene conditie, uitgebreide of ernstige comorbiditeit ontbreken behandelwens patiënt

15 Stappenplan Wat is uw behandelintentie (curatief - palliatief) Twijfelt u aan ileus: –Behandel eerst oorzaak of symptomatisch misselijkheid en of braken buikpijn opgezette buik (ascites?) verstoord defaecatie-patroon andere systeem ziekte

16 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: –Sluit peritonitis, sepsis, (dwarslesie, mesenteriaal trombose), retroperitoneale massa uit –Start maximaal conservatieve therapie Saneer huidige medicatie Maaghevel (decompressie) (hogere ileus) Rigoureus rectaal laxeren (lagere ileus) Rehydratie, corrigeer mineraalstoornissen, glucose Start prokinetica (metoclopramide, carbachol) –Behandel bijkomende symptomen –Behandel primaire oorzaak en co-morbiditeit

17 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: –Maximaal conservatieve therapie Succes binnen 5 dagen: Herhaal stappenplan Indien u hier aankomt hervat orale voeding geleidelijk

18 – Maximaal conservatieve therapie Geen succes binnen 5 dagen Overweeg palliatieve therapie alleen – Bij hoge ileus, veel vochtverlies, ernstige co- morbiditeit, staken parenteraal vocht: korte prognose enkele dagen maximaal 14 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: ja

19 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: –Rigoureus rectaal laxeren –Medicatie saneren –Oraal laxantia toevoegen na rectaal resultaat –Vermijd gebruik butylscopolamine parenteraal –Vermijd gebruik prokinetica –Behandel overige symptomen –Overweeg mogelijkheid (partiele) obstructie –Behandel primaire oorzaak en co-morbiditeit

20 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum)  10%: –Fitte patiënt (maximale therapie) –unifocaal stricturerend –geen paralyse distaal, geen peritonitis of ascites –Behandeling: Maaghevel Rehydratie, corrigeer mineralen stoornissen Overweeg plaatsen stent / chirurgie Behandel primaire oorzaak / co-morbiditeit

21 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum)  10%: –Niet fitte patiënt etc. (maximaal conservatief) –Behandeling: Maaghevel / rehydratie, corrigeer mineralen Eventueel stent Eventueel jejunum voeding-sonde Protonpompremmer (  vocht, zuur & mineralenverlies) Prokinetica Somatostatine (  vochtverlies) Behandeling overige klachten, primaire-, co-morbiditeit

22 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum): nee Operabele aandoening distaal van duodenum: –Fitte patiënt (maximale therapie) –niet eerder chirurgisch onbehandelbare obstructie –geen peritonitis, ascites, multiple abdominale tumor –Behandeling: Operatie na rehydratie, correctie mineralen stoornis maximaal conservatief & symptoombehandeling tot OK

23 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum): nee Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt Maximaal conservatieve therapie –volgende dia

24 Maximaal conservatieve therapie ileus distaal van duodenum – Behandeling Saneer huidige medicatie Maaghevel (decompressie) (hogere ileus) Rehydratie, corrigeer mineraalstoornissen, glucose Protonpompremmer (  vocht, zuur & mineralenverlies) Prokinetica bij afwezigheid kolieken Somatostatine (  vochtverlies) antiemetica (serotonineremmers omstreden!) Rigoureus rectaal laxeren (lagere ileus) / later ook oraal Butylscopolamine bij kolieken zonder paralytische element Diclofenac bij kolieken & paralytische component Beperkt oraal voeden soms mogelijk – Behandel bijkomende symptomen – Behandel primaire oorzaak en co-morbiditeit

25 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum): nee Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt Maximaal conservatieve therapie –Succes binnen 5 dagen –Loop het stappenplan nogmaals langs –Indien u hier uitkomt orale voeding uitbreiden

26 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum): nee Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt Maximaal conservatieve therapie –Geen succes binnen 5 dagen & –Obstructie volledig en continue: Nee Heroverweeg voortzetten maximaal conservatieve therapie Overweeg palliatieve therapie alleen

27 Stappenplan Twijfelt u aan ileus: nee Betreft het een paralytische ileus: nee Betreft het alleen faecale impactie: nee Hoge obstructie (  duodenum): nee Operabele aandoening distaal van duodenum: nee of niet fitte patiënt Maximaal conservatieve therapie –Geen succes binnen 5 dagen & –Obstructie volledig en continue: Ja Overweeg palliatieve therapie alleen –Bij hoge ileus, veel vochtverlies, ernstige co- morbiditeit, staken parenteraal vocht: korte prognose enkele dagen maximaal 14

28 Stappenplan (wat is uw behandelintentie curatief - palliatief) Twijfelt u aan ileus: ja: conservatief (  ) nee  Betreft het een paralytische ileus: ja:  nee  geen baat < 5 dg: P Betreft het alleen faecale impactie:ja:  nee  Hoge obstructie (  duodenum):ja: (fit) chirurgie  nee  (niet fit)  Operabele aandoening distaal van duodenum: ja: chirurgie (  ) nee of niet fitte patiënt  Maximaal conservatieve therapie:ja:  –Geen succes binnen 5 dagen  wel:  –Obstructie volledig en continue: nee:  / P (??) ja  Overweeg palliatieve therapie alleen (P)

29 Diagnostiek ileus Anamnese Lichamelijk onderzoek (ook RT) Laboratorium Buik overzicht, evt. CT-Scan


Download ppt "Ileus - conservatieve behandeling C. Verhagen Medisch Oncoloog, consulent palliatieve zorg UMCN St’Radboud NIJMEGEN COPZ NIJMEGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google