De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 9 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 9 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 9 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Indeling 500—529:Mondholte, speekselklieren en kaken 530—537:Slokdarm, maag en duodenum 540—543:Appendicitis 550—553:Abdominale hernia’s 555—558:Niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis 560—569:Darmen en peritoneum 570—579:Andere gastro-intestinale aandoeningen (lever, galblaas, pancreas, …)

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Aandoeningen van mond en speekselklieren Cat. 520—526:pathologie van tanden, tandvlees en kaken Cat. 527:aandoeningen van de speekselklieren (parotis~, submandibulaire ~ & sublinguale ~): sialoadenitis (= parotitis), sialolithiasisspeekselklieren Cat. 528:aandoeningen van de weke mondweefsels behalve gingiva en tong: niet-infectieuze stomatitis, leukoplakie, cellulitis en abces van de mond(bodem), aften, cysten, condities van de lip Cat. 529:aandoeningen van de tong: glossitis, abces, ulcus, glossodynie

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Aandoeningen van de slokdarm (1/2) Slokdarm = oesofagus   in het Engels: esophagus 530.1x:oesofagitis, meestal peptisch (door reflux): 530.11 classificaties van bijv. Savary-Miller of Los Angeles hebben géén invloed op de codering! 530.4:Boerhaave-syndroom (slokdarmruptuur) 530.6:divertikel (Zenker’s ~, epifrenisch ~) 530.85:Barrettoesofagus 112.84:oesofagitis door candida 017.8x:oesofagitis door tbc

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Aandoeningen van de slokdarm (2/2) Slokdarmbloeding: op ulcus:530.21 op primaire slokdarmvarices:456.0 ~ secundaire (bijv. cirrose):456.20 op Dieulafoy-letsels:530.82 op Mallory-Weisssyndroom:530.7  Aandacht: procedure voor herstel is vaak endoscopisch: 42.33 Complicaties van oesofagostomie  specifieke codes! infectie:530.86 mechanische complicatie:530.87

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Ulcera van maag, duodenum en jejunum Codes includeren de aan- of afwezigheid van obstructie (5 de digit) chroniciteit bloeding perforatie Cat. 531:maagulcus (peptisch) maag en pylorus (gastro-oesofagaal) Cat. 532:duodenumulcus (peptisch) postpylorus en bulbus (duodenaal) Cat. 533:peptisch ulcus NOS gastroduodenaal, peptisch ulcus, stressulcus, slecht gedefinieerd Cat. 534:gastrojejunaal ulcus (peptisch) anastomotisch, stomaal, marginaal a fortiori gastrocolisch of jejunaal

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Andere ulcera: overzicht Type ulcuszonder bloedingmet bloeding Cardio-oesofagaal ulcus530.20530.21 Dundarmulcus (primair) 569.82+ 578.x (578.9) Colonulcus Rectaal & anaal ulcus (stercoraal) 569.41+ 569.3 Darmulcus door amoeben006.9 + 578.x (578.9) Darmulcus door tbc014.8 Darmulcus door tyfus002.0

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Gastro-intestinale bloedingen Categorie 578: 578.0:hematemesis 578.1:melena 578.9:gastro-intestinale bloeding NOS Er bestaat een specifieke code: code 578 niet gebruiken! de oorzaak van de bloeding is duidelijk gedocumenteerd EN er bestaat een combinatiecode (5 de digit) bijv. acute gastritis met bloeding (535.01) Er bestaat geen specifieke code: code 578 de oorzaak van de bloeding is duidelijk gedocumenteerd EN er bestaat géén combinatiecode bijv. bloeding op maligne gastritis (151.x + 578.9)

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Aandoeningen van maag en duodenum Cat. 535:gastritis – duodenitis atrofisch alcoholisch biliair, irriterend Cat. 536:functionele stoornissen van de maag acute dilatatie gastroparese dyspepsie complicaties van gastrostomie (  kiem: 041.xx;  abces: 682.2) Cat. 537:andere aandoeningen van maag en duodenum strictuur, stenose (bijv. op littekenweefsel) angiodysplasie

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Stoma’s (1/3) Aanwezigheid:diagnosecode V44.x Verzorging:diagnosecode V55.x Aanleg:procedurecode Revisie:procedurecode Sluiting:procedurecode Specifieke codes in functie van de anatomische locatie: slokdarm, maag, jejunum, ileum, dundarm, colon (zie tabel codeerhandboek)

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Stoma’s (2/3) Voor elke sluiting van stoma (colostomie, ileostomie, enz…) geldt de regel: resectie van stuk darm in de stoma ≠ darmresectie (45.3x—45.4x) tenzij het tegendeel duidelijk gedocumenteerd is door de chirurg Bij twijfel: raadpleeg die behandelende chirurg!

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Stoma’s (3/3) Complicaties: gebruik specifieke codes voor … infectie (type + oorzakelijke kiem vermelden) mechanische complicatie andere gespecificeerde complicatie (NEC) niet-gespecificeerde complicatie (NOS) … en géén codes uit categorieën 996 tot 999 Index: infectie  zoek “infection”, “abscess” mechanische complicatie  zoek “malfunction”, “stricture”, “dysfunction”, “stenosis” andere complicaties  zoek “hernia”, “fistula”, “prolapse”

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Diverticulose en diverticulitis Slokdarmdivertikel:750.4 (  congenitaal by default) Colondivertikel:562.1x (  verworven by default)  dundarmdivertikel:562.0x Diverticulose darm NOS = diverticulose colon:562.1x  diverticulose dundarm:562.0x Divertikel van Meckel:751.0 (mét of zonder diverticulitis) Perforatie van een divertikel zit vervat in de codes van divertikel of diverticulose!

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Hernia’s (1/3) Categorieën 550—553 Géén onderscheid tussen verworven en congenitale hernia … behalve voor de hernia diafragmatica: verworven:cat. 550—553 congenitaal:code 756.6 traumatisch:codes 862.0—1 behalve voor de hernia hiatalis: verworven:cat. 550—553 congenitaal:code 750.6

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Hernia’s (2/3) Enkele definities … Enkelvoudige hernia: inguïnaal, cruraal of femoraal, umbelicaal, ventraal “other”, incisioneel (nà chirurgie), intra-abdominaal, intrathoracaal (hiataal, diafragmatisch) Hernia met obstructie (4 de digit): obstructie = incarceratie = irreponibiliteit = strangulatie Hernia met gangreen (4 de digit): gewoonlijk gevolgd door partiële darmresectie  Aandacht: 5 de digit  uni-/bilaterale en +/- recidiverende hernia

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Hernia’s (3/3) Toegangsweg: algemene codeerrichtlijnen: toegangsweg NIET apart coderen! dus laparoscopie niet bijkomend coderen Congenitale hydrocoele met hernia: kan zowel bij jongens als bij meisjes! diagnose moet door de behandelende arts gesteld worden diagnose niet door de codeercel diagnose niet louter op basis van de leeftijd van de patiënt

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Evisceratie  eventratie Belangrijk onderscheid tussen … Evisceratie: acute dehiscentie / ruptuur van de buikwand = acute situatie met blootliggen van de darmen  complicatiecode(s) 998.31 en/of 998.32 Eventratie: progressieve dehiscentie / ruptuur van de buikwand = huid is geheeld – onderliggend weefsel is “gescheurd”  551.21 of 552.21 of 553.21 (= “incisionele hernia”)

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 Appendicitis (1/2) 540.9:acute appendicitis, acute caecitis (fulminant, met gangreen, ontstoken, obstructief) 540.1:acute appendicitis met peritoneaal abces 540.0:acute appendicitis, acute caecitis met peritonitis (perforatie, ruptuur, veralgemeende peritonitis) 543.x of 541 of 542: diverse aandoeningen van de appendix: chronische of recurrerende appendicitis, hyperplasie, mucocoele, fecaliet, enz…

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 Appendicitis (2/2) Appendiculair plastron: = weefselophoping rondom de appendix = impliceert niet noodzakelijk perforatie of abces  Peritonitis bij appendicitis  : = macroscopische bevinding (chirurg)  veralgemeende ontsteking van het peritoneum ≠ microscopische bevinding (patholoog)  “peri-appendicitis”

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Darmobstructie zonder herniatie 560.0:invaginatie 560.1:paralytische ileus  ≠ postop  complicatiecode 997.4 + 560.1 560.2:volvulus 560.3x:impactie (biliaire ileus, fecale impactie, fecaloom) 560.81:postoperatieve of postinfectieuze adherenties 560.89:pseudo-obstructie (type Ogilvie-syndroom)  ≠ subobstructie 560.9:aspecifiek Specif.:pasgeborene: congenitaal (751.xx) of perinataal (777.x) 127.0:ascariasis

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 Adherenties en adhesiolyse Wanneer coderen?... Acute adherenties (≈ plastron) = acute ontsteking  meestal NIET Chronische adherenties = meestal postop of nà infectie  JA, als relevant bevonden door de chirurg  JA, als reden van opname / interventie

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Colitis en ileïtis 555.x:regionale enteritis (of ziekte van Crohn, ‘CD’) 556.x:rectocolitis ulcerosa (‘CU’) 557.x:darminfarct, abdominale angor 558.x:niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis door straling toxisch (+ E-code) allergisch (+ V-code) niet-gespecificeerd

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Anale pathologie (1/2) 565.0:anale fissuur 565.1:anale of anorectale fistel 566:anaal, ischiorectaal of perianaal abces vaak gepaard met een fistel 564.6:anaal spasme 569.0:anale of anorectale poliep 569.1:rectale prolaps 569.2:anale of anorectale stenose 569.3:anale of anorectale bloeding 569.4x:ulceraties, pijn en andere anale aandoeningen

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 24 Anale pathologie (2/2) 455.x:hemorroïden (= aambeien) met of zonder complicaties bloeding prolaps incarceratie ulceratie fluxio (= hemorroïdale flebitis) 455.9:marisken (= restletsels van hemorroïden op de huid) 787.6:anale sfincterinsufficiëntie

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25 Leveraandoeningen 571:chronische leverpathologie en cirrose 571.0:alcoholische leversteatose 571.8:niet-alcoholische leversteatose 571.2:alcoholische levercirrose 571.5:niet-alcoholische levercirrose (bijv. cardiaal) 572:leverabces en sekwellen van chronische leverziekten 572.0:leverabces 572.2:hepatisch coma 573:toxische en infectieuze hepatitis let op: code first underlying disease …

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 26 Galblaas en galwegen (1/2) Anatomisch (zie schema):zie schema galblaas en ductus cysticus galwegen: choledochus en hepatisch kanaal Lithiasis (= galstenen): enkel t.h.v. de galblaas:subcat. 574.0 tot 574.2 enkel t.h.v. de galwegen:subcat. 574.3 tot 574.5 t.h.v. galblaas én galwegen:subcat. 574.6 tot 574.9 Cholecystitis zonder galstenen: acuut:575.0 chronisch:575.11 acuut op chronisch:575.12

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 Galblaas en galwegen (2/2) Codereeksen 575 en 576: andere aandoeningen Aandoeninggalblaasgalwegen Cholangitis—576.1 Stenose / occlusie / strictuur zonder galsteen 575.2576.2 Perforatie / ruptuur575.4576.3 Fistel575.5576.4 Spasme van de sfincter van Oddi—576.5 Cyste575.8576.8

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 28 Aandacht voor vergissingen! Tussen endoscopie en chirurgie: bijv.: sclerose van slokdarmvarices (endoscopisch):42.33  ligatuur van slokdarmvarices (chirurgisch):42.91 Tussen bijna-gelijknamige procedurecodes: bijv.:  abdominoperineal resection of rectum:48.5  pelvic evisceration:68.8  abdominopelvic amputation:84.19


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 9 Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel."

Verwante presentaties


Ads door Google