De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infectieuze en parasitaire ziekten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infectieuze en parasitaire ziekten"— Transcript van de presentatie:

1 Infectieuze en parasitaire ziekten
Hoofdstuk 1 Infectieuze en parasitaire ziekten

2 Infectieuse en parasitaire ziekten
Veralgemeende systemische infectie AIDS of acquired immune-deficiency syndrome

3 Veralgemeende systemische infectie
Het spectrum van een infectie varieert van een benigne, lokale infectie over een veralgemeende systemische infectie naar een septische shock. Op codeerniveau onderscheidt men 3 categorieën : - De gelokaliseerde infectie. - De veralgemeende infectie zonder orgaanfalen. - De veralgemeende infectie met orgaanfalen.

4 De term: sepsis: voorzichtigheid !
De term sepsis is niet noodzakelijk een synoniem voor een veralgemeende infectie. Deze term is dikwijls verwarrend… Men moet zich vergewissen van eventueel onzorgvuldig taalgebruik door de arts … Zo nodig moet het dossier verder worden onderzocht om een onderscheid te maken tussen een gelokaliseerde en een veralgemeende infectie.

5 SIRS : definitie De klinische classificatie van een sepsis is gebaseerd op 4 klinische parameters die heel eenvoudig zijn te meten maar die tevens zeer aspecifiek zijn: koorts, tachycardie, tachypnee et hyperleucocytose. Daarom mag in geen enkel geval een sepsis worden gecodeerd op basis van de klinische SIRS parameters alleen.

6 Gelokaliseerde infectie
Voorbeelden : -Acute pyelonefritis door Eschericia Coli : HD : “Acute pyelonephritis without lesion of renal medullar necrosis “ ND : “Bacterial infection in conditions classified elsewhere …: E.coli” -Acute tuberculeuze pericarditis : HD : 017.9X “Tuberculosis of specified organ …” ND : “acute pericarditis in diseases classified elsewhere” -Pneumokokken pneumonie HD : 481 “pneumococcal pneumoniae” -COPD met acute exacerbatie : “ obstructive chronic bronchitis with acute bronchitis “

7 Veralgemeende infectie zonder orgaanfalen
Consensus Elke veralgemeende systemische infectie zonder orgaanfalen , of ze nu in het dossier vermeldt staat als «  sepsis » of «  septicemie»,  wordt gecodeerd met de code: 038.X De code 995.9X zal niet meer worden gebruikt . Mogelijks zal deze stelling in de toekomst evolueren

8 Septicemie versus bacteriemie.
Bacteriemie = positieve hemocultuur (laboresultaat!)‏ Septicemie houdt een klinische evaluatie in. De 2 worden nooit samen gecodeerd, en vooral … Een diagnose van septicemie, sepsis of bacteriemie mag niet worden afgeleid uit de positieve resultaten van een hemocultuur alleen. Een expliciete vermelding in het medische dossier is noodzakelijk !

9 Septicemie en negatieve hemocultuur
Negatieve hemoculturen sluiten de diagnose van een sepsis of een septicemie niet uit. (bijv. : indien reeds antibiotica zijn toegediend…)‏

10 Veralgemeende infectie met orgaanfalen
Een gedocumenteerd verband tussen de infectie en het orgaanfalen is noodzakelijk. Volgorde van de codes: algemene regels

11 Opname voor een veralgemeende infectie met orgaanfalen
De opname in het ziekenhuis van een patiënt met een systemische infectie met orgaanfalen, wordt als volgt gecodeerd: HD : veralgemeende infectie (038.X)‏ ND : de code + de verschillende codes van het orgaanfalen + de lokale infectie die aan de oorzaak ligt van de veralgemeende infectie als deze is gepreciseerd.

12 Voorbeeld 1 Septische shock bij opname door een pneumonie op Staphylococcus Aureus gecompliceerd met DIC. HD: (septicemie NOS)‏ ND: (pneumonie door Staphylococcus Aureus)‏ (SIRS met orgaanfalen)‏ 286.6 (DIC)‏ (septische shock)‏

13 Voorbeeld 2 Pneumonie op Staphylococcus Aureus. 5 dagen na de opname:
ontwikkeling van een septicemie op staphylococcus aureus met DIC. HD: (pneumonie door staphylococcus aureus)‏ ND: (septicemie door staphylococcus aureus)‏ (SIRS met orgaanfalen)‏ 286.6 (DIC)‏

14 Septische shock -Is een sepsis met hypotensie -De vermelding in het dossier van een sepsis en een hypotensie is niet hetzelfde als een septische shock. -Een specifieke vermelding door de arts is noodzakelijk: Vb : septicemie op staphylococcus aureus gecompliceerd met een septische shock: (septic shock)

15 MOF-MODS -Het disfunctioneren van meerdere organen ontwikkelt zich na een zware sepsis of een septische shock. -De code of als SD naargelang de oorzaak van de MOF -Het disfunctioneren van de verschillende organen moeten worden meegegeven als nevendiagnosen: -Cordecompensatie : 428.0/1 -Pulmonaire insufficiëntie: -Leverfalen : 570 -Acute nierinsufficiëntie: …

16 AIDS 042 : symptomatische patiënt = Patiënt onder behandeling
= Patiënt die een aandoening heeft of heeft doorgemaakt die verband houdt met HIV ( zie lijst in bijlage )‏ 2. code V08 « status van HIV infectie, asymptomatisch » : seropositieve HIV-patiënt = zonder behandeling = zonder een aandoening die verband houdt met HIV Boreling van een seropositieve moeder Met een positieve Elisa-test = “positieve HIV serologie” Als de Elisa-test niet gespecifieerd is, wordt de code V “Contact with or exposure to communicable diseases ” gebruikt als nevendiagnose.

17 Volgorde van de codes Patiënt opgenomen voor HIV of voor een aandoening die verband houdt met HIV : code 042 is de hoofddiagnose. Vb: tuberculose bij een seropositieve patiënt HD : 042 ND : tuberculose Patiënt opgenomen voor een aandoening die absoluut niets te maken heeft met HIV : code 042 of V.08 wordt vermeld als nevendiagnose. Vb : acute appendicitis bij een seropositieve patiënt onder behandeling HD : acute appendicitis ND : 042

18 Vraag - antwoord - Wanneer gebruikt met de code “SIRS zonder orgaanfalen”. Het betreft een consensus die in de loop van de tijd zal evolueren. Op dit moment wordt code niet gebruikt. Voor de termen “ sepsis” en “septicemie” wordt één enkele code gebruikt : 038.x

19 Vraag - antwoord Voor de termen “sepsis” en “ septicemie “ gebruikt men één enkele code : 038.X. Dit is in tegenspraak met een Coding Clinic van december Deze vermelding in de Coding Clinic (relatief recent) is niet ontsnapt aan het oog van de experts. Het onderwerp «sepsis zonder orgaanfalen » is het onderwerp geweest van veelvuldige discussies. De consensus die werd bereikt wijkt af van de mening van Faye Brown. Niettemin zal deze stelling in de toekomst evolueren.

20 Het onderwerp « sepsis » is het onderwerp geweest van veelvuldige discussies binnen de groep van de experten. Inderdaad, de term “sepsis” leidt tot twee codes als men de index volgt. Na advies van meerdere infectiologen, is gebleken dat er geen nationale consensus bestaat over de term “sepsis” . De termen “sepsis” en “septicemie” worden beiden gebruikt om hetzelfde klinische beeld te gebruiken. Om verschillen tussen de ziekenhuizen, enkel en alleen op basis van semantiek, te reduceren heeft men beslist om één enkele code te gebruiken : in afwezigheid van orgaanfalen, wordt een sepsis enkel gecodeerd met 038.X. Het gaat om een consensus waarbij de mogelijkheid voor evolutie wordt opengelaten.

21 Vraag - antwoord De code « 038.9 » wordt gebruikt zelfs als men nadien de oorzakelijke kiem ontdekt ? Is dit geen tegenstrijdigheid ? Als het dossier positieve hemoculturen vermeld met een duidelijk omschreven kiem, dan kan de meer precieze code worden gebruikt . In afwezigheid van deze informatie gebruikt men de code 038.9 Vb : pneumococcenpneumonie gecompliceerd met een septische shock met een positieve hemocultuur voor pneumokokken bij opname Vb : opname voor een septische shock van pulmonaire oorsprong zonder verdere precisering. Pneumonie

22 Vraag - antwoord Graag verduidelijking van de regels bij een septicemie (wat bij positieve hemocultuur ?)‏ Positieve hemocultuur zonder klinische tekens van een septicemie : bacteriemie : code 790.7 Septicemie (klinisch vastgesteld)  : 038.X. Sepsis zonder orgaanfalen : 038.X Sepsis met orgaanfalen : 038.X codes van orgaanfalen

23 Vraag - antwoord Hoe wordt een positieve neuswisser gecodeerd ? Een behandeling met Bactroban® werd ingesteld. Moet men de plaats van de infectie coderen (in dit geval, moet men een neusslijmvliesinfectie coderen) ? Het betreft hier vermoedelijk een kolonisatie : gebruik code V (+V09.0 indien MRSA)‏


Download ppt "Infectieuze en parasitaire ziekten"

Verwante presentaties


Ads door Google