De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 1 Infectieuze en parasitaire ziekten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 1 Infectieuze en parasitaire ziekten."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 1 Infectieuze en parasitaire ziekten

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Infectieuse en parasitaire ziekten Veralgemeende systemische infectie AIDS of acquired immune-deficiency syndrome

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Veralgemeende systemische infectie Het spectrum van een infectie varieert van een benigne, lokale infectie over een veralgemeende systemische infectie naar een septische shock. Op codeerniveau onderscheidt men 3 categorieën : - De gelokaliseerde infectie. - De veralgemeende infectie zonder orgaanfalen. - De veralgemeende infectie met orgaanfalen.

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 De term: sepsis: voorzichtigheid ! De term sepsis is niet noodzakelijk een synoniem voor een veralgemeende infectie. Deze term is dikwijls verwarrend… Men moet zich vergewissen van eventueel onzorgvuldig taalgebruik door de arts … Zo nodig moet het dossier verder worden onderzocht om een onderscheid te maken tussen een gelokaliseerde en een veralgemeende infectie.

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 SIRS : definitie De klinische classificatie van een sepsis is gebaseerd op 4 klinische parameters die heel eenvoudig zijn te meten maar die tevens zeer aspecifiek zijn: koorts, tachycardie, tachypnee et hyperleucocytose. Daarom mag in geen enkel geval een sepsis worden gecodeerd op basis van de klinische SIRS parameters alleen.

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Gelokaliseerde infectie Voorbeelden : -Acute pyelonefritis door Eschericia Coli : HD : 590.10 “ Acute pyelonephritis without lesion of renal medullar necrosis “ ND : 041.4 “ Bacterial infection in conditions classified elsewhere …: E.coli” -Acute tuberculeuze pericarditis : HD : 017.9X “ Tuberculosis of specified organ …” ND : 420.0 “acute pericarditis in diseases classified elsewhere” -Pneumokokken pneumonie HD : 481 “pneumococcal pneumoniae” -COPD met acute exacerbatie : 491.22 “ obstructive chronic bronchitis with acute bronchitis “

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Veralgemeende infectie zonder orgaanfalen Consensus Elke veralgemeende systemische infectie zonder orgaanfalen, of ze nu in het dossier vermeldt staat als « sepsis » of « septicemie», wordt gecodeerd met de code: 038.X De code 995.9X zal niet meer worden gebruikt. Mogelijks zal deze stelling in de toekomst evolueren

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Septicemie versus bacteriemie. 1.Bacteriemie = positieve hemocultuur (laboresultaat!) ‏ 2.Septicemie houdt een klinische evaluatie in. 3.De 2 worden nooit samen gecodeerd, en vooral … Een diagnose van septicemie, sepsis of bacteriemie mag niet worden afgeleid uit de positieve resultaten van een hemocultuur alleen. Een expliciete vermelding in het medische dossier is noodzakelijk !

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Septicemie en negatieve hemocultuur Negatieve hemoculturen sluiten de diagnose van een sepsis of een septicemie niet uit. (bijv. : indien reeds antibiotica zijn toegediend…) ‏

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Veralgemeende infectie met orgaanfalen Een gedocumenteerd verband tussen de infectie en het orgaanfalen is noodzakelijk. Volgorde van de codes: algemene regels

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Opname voor een veralgemeende infectie met orgaanfalen De opname in het ziekenhuis van een patiënt met een systemische infectie met orgaanfalen, wordt als volgt gecodeerd: HD : veralgemeende infectie (038.X) ‏ ND : de code 995.92 + de verschillende codes van het orgaanfalen + de lokale infectie die aan de oorzaak ligt van de veralgemeende infectie als deze is gepreciseerd.

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Voorbeeld 1 Septische shock bij opname door een pneumonie op Staphylococcus Aureus gecompliceerd met DIC. HD: 038.9(septicemie NOS) ‏ ND: 482.41(pneumonie door Staphylococcus Aureus) ‏ 995.92 (SIRS met orgaanfalen) ‏ 286.6 (DIC) ‏ 785.52 (septische shock) ‏

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Voorbeeld 2 Pneumonie op Staphylococcus Aureus. 5 dagen na de opname: ontwikkeling van een septicemie op staphylococcus aureus met DIC. HD: 482.41 (pneumonie door staphylococcus aureus) ‏ ND: 038.11(septicemie door staphylococcus aureus) ‏ 995.92 (SIRS met orgaanfalen) ‏ 286.6 (DIC) ‏

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Septische shock - Is een sepsis met hypotensie -De vermelding in het dossier van een sepsis en een hypotensie is niet hetzelfde als een septische shock. -Een specifieke vermelding door de arts is noodzakelijk: Vb : septicemie op staphylococcus aureus gecompliceerd met een septische shock: 038.11 + 995.92 + 785.52 (septic shock)

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 MOF-MODS -Het disfunctioneren van meerdere organen ontwikkelt zich na een zware sepsis of een septische shock. -De code 995.92 of 995.94 als SD naargelang de oorzaak van de MOF -Het disfunctioneren van de verschillende organen moeten worden meegegeven als nevendiagnosen:  -Cordecompensatie : 428.0/1  -Pulmonaire insufficiëntie: 518.81  -Leverfalen : 570  -Acute nierinsufficiëntie: 584.5-9 …

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 AIDS 1.042 : symptomatische patiënt = Patiënt onder behandeling = Patiënt die een aandoening heeft of heeft doorgemaakt die verband houdt met HIV ( zie lijst in bijlage ) ‏ 2. code V08 « status van HIV infectie, asymptomatisch » : seropositieve HIV-patiënt = zonder behandeling = zonder een aandoening die verband houdt met HIV  Boreling van een seropositieve moeder Met een positieve Elisa-test = 795.71 “positieve HIV serologie” Als de Elisa-test niet gespecifieerd is, wordt de code V01.79 “Contact with or exposure to communicable diseases ” gebruikt als nevendiagnose.

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Volgorde van de codes Patiënt opgenomen voor HIV of voor een aandoening die verband houdt met HIV : code 042 is de hoofddiagnose.  Vb: tuberculose bij een seropositieve patiënt HD : 042 ND : tuberculose Patiënt opgenomen voor een aandoening die absoluut niets te maken heeft met HIV : code 042 of V.08 wordt vermeld als nevendiagnose.  Vb : acute appendicitis bij een seropositieve patiënt onder behandeling HD : acute appendicitis ND : 042

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 Vraag - antwoord - Wanneer gebruikt met de code 995.91 “SIRS zonder orgaanfalen”. Het betreft een consensus die in de loop van de tijd zal evolueren. Op dit moment wordt code 995.91 niet gebruikt. Voor de termen “ sepsis” en “septicemie” wordt één enkele code gebruikt : 038.x

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 Vraag - antwoord Voor de termen “sepsis” en “ septicemie “ gebruikt men één enkele code : 038.X. Dit is in tegenspraak met een Coding Clinic van december 2006. Deze vermelding in de Coding Clinic (relatief recent) is niet ontsnapt aan het oog van de experts. Het onderwerp «sepsis zonder orgaanfalen » is het onderwerp geweest van veelvuldige discussies. De consensus die werd bereikt wijkt af van de mening van Faye Brown. Niettemin zal deze stelling in de toekomst evolueren.

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Het onderwerp « sepsis » is het onderwerp geweest van veelvuldige discussies binnen de groep van de experten. Inderdaad, de term “sepsis” leidt tot twee codes als men de index volgt. Na advies van meerdere infectiologen, is gebleken dat er geen nationale consensus bestaat over de term “sepsis”. De termen “sepsis” en “septicemie” worden beiden gebruikt om hetzelfde klinische beeld te gebruiken. Om verschillen tussen de ziekenhuizen, enkel en alleen op basis van semantiek, te reduceren heeft men beslist om één enkele code te gebruiken : in afwezigheid van orgaanfalen, wordt een sepsis enkel gecodeerd met 038.X. Het gaat om een consensus waarbij de mogelijkheid voor evolutie wordt opengelaten.

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 Vraag - antwoord De code « 038.9 » wordt gebruikt zelfs als men nadien de oorzakelijke kiem ontdekt ? Is dit geen tegenstrijdigheid ? Als het dossier positieve hemoculturen vermeld met een duidelijk omschreven kiem, dan kan de meer precieze code worden gebruikt. In afwezigheid van deze informatie gebruikt men de code 038.9 Vb : pneumococcenpneumonie gecompliceerd met een septische shock met een positieve hemocultuur voor pneumokokken bij opname 038.2 + 995.92 + 785.59 + 481 Vb : opname voor een septische shock van pulmonaire oorsprong zonder verdere precisering. 038.9 + 995.92 + 785.59+ Pneumonie

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Vraag - antwoord Graag verduidelijking van de regels bij een septicemie (wat bij positieve hemocultuur ?) ‏ Positieve hemocultuur zonder klinische tekens van een septicemie : bacteriemie : code 790.7 Septicemie (klinisch vastgesteld) : 038.X. Sepsis zonder orgaanfalen : 038.X Sepsis met orgaanfalen : 038.X + 995.92+ codes van orgaanfalen

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Vraag - antwoord Hoe wordt een positieve neuswisser gecodeerd ? Een behandeling met Bactroban® werd ingesteld. Moet men de plaats van de infectie coderen (in dit geval, moet men een neusslijmvliesinfectie coderen) ? Het betreft hier vermoedelijk een kolonisatie : gebruik code V02.59 (+V09.0 indien MRSA) ‏


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 1 Infectieuze en parasitaire ziekten."

Verwante presentaties


Ads door Google