De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr. Ingrid Mertens

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten  De inhoud: De transfers De site De Belgische of buitenlandse patiënt De kostenplaats  De controles De typen van controles Voorbeelden  De rapporten

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Finhosta 2007: de inhoud transfer, grote poort opname, grote poort ontslag Voor elk verblijf : altijd één enkele grote poort-opname één enkele transfer naar een gegeven budgettair type Een ontslag of een overlijden: altijd grote poort

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 AcuutSpAcuut Opname “Grote Poort” Opname “Transfer” Ontslag “Grote Poort” AcuutSp Opname “Grote Poort” Opname “Transfer” “Ontslag “Grote Poort” Zware brandwondenAcuutSpAcuut Opname “Grote Poort” Opname “Transfer” Ontslag “Grote Poort”

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Finhosta 2007: de inhoud De site Voor de one shot inzameling B2008: Codering van de gegevens voor het geheel van de instelling op één enkele site: de voornaamste site De notie site zal worden gebruikt op het niveau van de trimestriële gegevens Om de lay-out van deze unieke inzameling niet te wijzigen, dient het nummer van de voornaamste site gepreciseerd te worden.

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Finhosta 2007: de inhoud De Belgische of buitenlandse patiënt De notie Belgische of buitenlandse patiënt: systematisch gevraagd op het niveau van tabel 4 (trimestriële gegevens vanaf 1 januari 2007) Om geen onnodige werklast op te leggen bij de one-shot - inzameling B2008: systematisch preciseren van een code 3 « onbekend » in het item_3 (Patiëntentype)

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Finhosta 2007: de inhoud De kostenplaats Indien voor een bepaalde kostenplaats geen bedden erkend zijn: => deze kostenplaats mag niet voorkomen. De waarde nul wordt niet aanvaard. Bepaalde kostenplaatsen kunnen alleen voorkomen als er bedden erkend zijn voor een bepaalde bedindex. Voor de bedindex C+D (dienst voor gemengde hospitalisatie): Gebruik van de kostenplaats 280. Een verdeling over 210 (C) en 220 (D) wordt ook aanvaard. Kostenplaats 490 (Intensieve zorgen): Zowel C, D, C+D als E-bedden kunnen hier op ingeschreven worden.

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 De Kostenplaats (vervolg 1) Sommige bedden kunnen dus over verschillende kostenplaatsen verdeeld worden. BedindexKostenplaats C210, 219, (490) D220, (490) C+D280, (490) E230, 239, (490) M260, 263 Σ (aantal bedden van de kostenplaatsen zonder haakjes) dient <= (aantal erkende bedden per bedindex).

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 De Kostenplaats (vervolg 2) De kostenplaats 219 (Hartchirurgie): enkel gebruiken als er een cardiologisch zorgprogramma erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 263 (MIC): enkel gebruiken als de functie perinatale zorg erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 239 (Ziekenhuisdienst voor diagnose op preventieve behandeling van wiegendood): enkel gebruiken als er ook E-bedden erkend zijn. De kostenplaats 290 (Eenheid voor de behandeling van zware brandwonden): enkel gebruiken als er bedden voor brandwonden toegekend zijn aan het ziekenhuis (apart budgettaire type voor brandwonden centra).

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 De kostenplaats (vervolg 3)  Kostenplaats 320 (Daghospitalisatie) heeft geen erkende bedden  mag bij geen enkel ziekenhuis voorkomen in recordtype S0802. Voor de andere tabellen mag deze kostenplaats enkel gebruikt worden als er een functie chirurgische daghospitalisatie erkend is voor het ziekenhuis.  Kostenplaats 490 (Intensieve zorgen): enkel gebruiken als er een functie intensieve zorgen erkend is voor het ziekenhuis. De bedden voor deze kostenplaats kunnen komen van C, D, C+D of E bedden. KostenplaatsFunctie/erkenning 219Erkenning cardiologisch zorgprogramma 263Functie perinatale zorg 290Apart budgettaire type voor brandwondencentrum 320Functie chirurgische daghospitalisatie 490Functie intensieve zorgen

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Volgende kostenplaatsen mogen niet meer voorkomen : 200 (B-Dienst voor TBC-behandeling), 240 (H-Dienst voor gewone verpleging), 261 (Bevallingskwartier) 470 (TR-Psychiatrische dienst voor behandeling in progressieve omschakeling). Volgende kostenplaatsen mogen niet voorkomen in recordtype S0802 maar kunnen in uitzonderlijke gevallen voorkomen in de andere recordtypes: 262 (N*-Dienst voor niet-intensieve neonatale zorgen), 279 (N-Ziekenhuisdienst voor diagnose of preventieve behandeling van wiegendood) 316 (Sp-Andere diensten voor specialiteiten). De kostenplaats (vervolg 4)

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Finhosta 2.7 De controles  De typen van controles  Voorbeelden  Schermen

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 De typen van controles  De technische controles  De basis-controles  De controles in verband met signalitiek: de gegevensbank CIC  De aggregaatscontroles  De detailcontroles controles op waarden voor een bepaalde tabel controles op eenzelfde inzameling tussen tabellen coherentiecontroles op multi-inzamelingen multi-periode controles

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Voorbeeld: Technische controles Controle code ErnstBeschrijving DT1PROBLEMEN MET HET GEGEVENSFORMAAT FK1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (FOREIGN KEYS) MF1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (VERPLICHTE VELDEN) PK1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (PRIMAIRE SLEUTELS) RT1PROBLEMEN MET HET RECORDTYPE UF1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (ONVERWACHTE VELDEN) UK1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (UNIEKE SLEUTELS)

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Voorbeeld: Basiscontroles Controle codeErnstBeschrijving SB HET ERKENNINGSNUMMER (SENDER_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB HET JAAR (YEAR) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB DE PERIODE (PERIODE_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB DE CODE VOOR VERZEKERINGSINSTELLING (ITEM_01) IS ONGELDIG VOOR DEZE VERSIE SB HET TYPE PATIENT (ITEM_03) MOET VOOR B2008 GELIJK ZIJN AAN ONBEKEND = 3 SB DE MAAND (ITEM_05) MOET EEN CIJFER ZIJN TUSSEN 1 EN 12 SB HET TYPE OPNAME/ONTSLAG/TRANSFER (ITEM_14) IS NIET GELDIG VOOR DEZE VERSIE SB DE KOSTENPLAATS (ITEM_15) IS NIET GELDIG VOOR DIT RECORDTYPE EN DEZE VERSIE SB DE WAARDE (AANTAL,BEDRAG) MAG NIET NUL ZIJN

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Voorbeeld Basiscontroles (vervolg) SB DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0802) SB DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0803) SB DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0805,S0807,S0808) SB DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0804,S0806) SB HET ERKENNINGSNUMMER (SENDER_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB HET JAAR (YEAR) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB DE PERIODE (PERIODE_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB DE CODE VOOR HET BUGETTAIRE TYPE (ITEM_02) IS ONGELDIG VOOR DEZE VERSIE SB DE WAARDE (AANTAL,BEDRAG) MAG NIET NUL ZIJN SB DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (T5501,T5502)

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 voorbeeld Signalitiek controle Controle codeErnstBeschrijving SS DE SITE IS NIET GELDIG VOOR HET ZIEKENHUIS GEDURENDE DE VERMELDE MAAND SS GEEN ENKELE BEDINDEX ERKEND VOOR HET ZIEKENHUIS GEDURENDE DE VERMELDE MAAND GEEFT RECHT 0P HET GEBRUIK VAN DEZE KOSTENPLAATS (ZIE LIJST IN HANDBOEK) SS DE KOSTENPLAATS 490 KAN ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER C, D, C+D OF E BEDDEN ERKEND ZIJN VOOR HET ZIEKENHUIS GEDURENDE DE VERMELDE MAAND SS DE KOSTENPLAATS 490 INTENSIEVE ZORGEN MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER EEN FUNCTIE INTENSIEVE ZORGEN ERKEND IS VOOR HET ZIEKENHUIS SS DE KOSTENPLAATS 320 CHIRURGISCHE DAGHOSPITALISATIE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER EEN FUNCTIE CHIRURGISCHE DAGHOSPITALISATIE ERKEND IS VOOR HET ZIEKENHUIS SS DE KOSTENPLAATS 263 MIC MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER EEN FUNCTIE PERINATALE ZORG ERKEND IS VOOR HET ZIEKENHUIS SS DE KOSTENPLAATS 290 MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER BEDDEN VOOR BRANDWONDEN TOEGEKEND ZIJN AAN HET ZIEKENHUIS (BUDGETAIRRE TYPE) SS DE KOSTENPLAATS 219 MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS HET ZIEKENHUIS EEN CARDIOLOGISCH ZORGPROGRAMMA BEZIT SS DE KOSTENPLAATS 239 MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS HET ZIEKENHUIS ERKENDE E-BEDDEN BEZIT SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 230 EN 239 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE E-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 230 EN 239 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE E-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN)

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 Voorbeeld: Signalitiekcontrole (vervolg 1) SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 210 EN 219 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE C-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN HIER EEN DEEL VAN C+D BEDDEN AAN TOEGEVOEGD) SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 210 EN 219 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE C-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN) SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 220 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN HIER EEN DEEL VAN C+D BEDDEN AAN TOEGEVOEGD) SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 220 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN) SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 280 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE C+D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 280 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE C+D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN) SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 315 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE VP- OF S6-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 315 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE VP- OF S6-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 260 EN 263 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE M-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 260 EN 263 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE M-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS VOOR EEN KP UIT DE LIJST VERMELD IN DE HANDLEIDING IS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR ALLE SITES SAMEN VOOR DE VERMELDE MAAND GROTER DAN DE SOM VAN HET AANTAL OVEREENKOMSTIGE ERKENDE BEDDEN OP ZIEKENHUISNIVEAU OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS VOOR EEN KP UIT DE LIJST VERMELD IN DE HANDLEIDING IS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR ALLE SITES SAMEN VOOR DE VERMELDE MAAND KLEINER DAN DE SOM VAN HET AANTAL OVEREENKOMSTIGE ERKENDE BEDDEN OP ZIEKENHUISNIVEAU OP DE EERSTE VAN DIE MAAND

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 Voorbeeld: Aggregaatscontroles Controle codeErnstBeschrijving SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL OPNAMES (S0805) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL OPNAMES (S0807) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420 en 430 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN OPNAMES (S0805) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS (320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430 ) ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN OPNAMES (S0805) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420 en 430 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN ONTSLAGEN (S0807) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS (320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430 ) ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN ONTSLAGEN (S0807) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420 en 430 ZIJN ER WEL BEDDEN (S0802) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS (320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430 ) ZIJN ER WEL BEDDEN (S0802) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN BEDDEN(S0802) SA VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN PATIENTEN AANWEZIG OP 1 JANUARI (S0804) SA VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN PATIENTEN AANWEZIG OP 31 DECEMBER (S0806) SA VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL PATIENTEN AANWEZIG OP 1 JANUARI(S0804) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL PATIENTEN AANWEZIG OP 31 DECEMBER (S0806) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803)

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Voorbeeld: Detailcontroles Controle codeErnstBeschrijving SD TRANSFERTEN (ITEM_14=2) MOGEN NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0808 (AANTAL OVERLIJDENS) SD DE KOSTENPLAAT 320 (DAGHOSPITALISATIE) MAG NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0802 (AANTAL BEDDEN) SD DE KOSTENPLAAT 320 (DAGHOSPITALISATIE) MAG NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0808 (AANTAL OVERLIJDENS) SD DE KOSTENPLAAT 320 (DAGHOSPITALISATIE) MAG NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0808 (AANTAL OVERLIJDENS) SD KOSTENPLAATSEN 200,240,261 EN 470 MOGEN NIET MEER GEBRUIKT WORDEN BINNEN S08 SD KOSTENPLAATSEN 262, 279 EN 316 MOGEN NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR RECORD_TYPE S0802 SD TRANSFERTEN (ITEM_14=2) MOGEN NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0807 (ONTSLAGEN, OVERLIJDENS INBEGREPEN) SD HET AANTAL OPNAMES, ONTSLAGEN EN TE FACTUREN DAGEN VOOR KP 320 (DAGHOSPITALISATIE) MOET GELIJK ZIJN PER V.I., PER TYPE PATIENT, PER MAAND EN PER SITE SD HET AANTAL OVERLIJDENS PER V.I., PER TYPE PATIENT, PER MAAND, PER SITE, PER TYPE OPNAME/ONTSLAG/TRANSFER EN PER KP MOET KLEINER ZIJN OF GELIJK AAN HET AANTAL ONTSLAGEN GROTE POORT SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL OPNAMES (S0805) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803)

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 Voorbeeld Detailcontroles (vervolg 1) SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL ONTSLAGEN (S0807) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL ONTSLAGEN (S0803) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0805) SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL ONTSLAGEN (S0803) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0807) SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL BEDDEN (S0802) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN BEDDEN (S0802) SD VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN BEDDEN (S0802) SD DE BEDBEZETTING (PER MAAND, PER SITE EN PER KP) IS GROTER DAN 150 SD DE BEDBEZETTING (PER MAAND, PER SITE EN PER KP) IS KLEINER DAN 50 (KP VERSCHILLEND VAN 250, 290, 263, 490, 320, 380, 390, 350, 360, 420, 430) SD DE BEDBEZETTING (PER MAAND, PER SITE EN PER KP) IS KLEINER DAN 20 (KP = 250, 290, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430)

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Opvolgingsschermen

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Fictief voorbeeld van opvolging na een interne test

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 24 Detailvoorbeeld van een basiscontrole

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25 De rapporten

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 26 Voorbeeld van een rapport aangaande een basiscontrole

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 Voorbeeld van een signalitiek controle

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 28 Voorbeeld van een rapport aangaande een aggregaatscontrole

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 29 Voorbeeld van een rapport aangaande een multiperiode-controle

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 30 Voorbeeld van een basisrapport

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 31 Voorbeeld 2 aangaande een basisrapport

32 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 32 Voorbeeld 3 aangaande een basisrapport

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 33 Info

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 34

35 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 35

36 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 36 Technische problemen: Inhoudelijke vragen:


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr."

Verwante presentaties


Ads door Google