De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr. Ingrid Mertens

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten  De inhoud: De transfers De site De Belgische of buitenlandse patiënt De kostenplaats  De controles De typen van controles Voorbeelden  De rapporten

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Finhosta 2007: de inhoud transfer, grote poort opname, grote poort ontslag Voor elk verblijf : altijd één enkele grote poort-opname één enkele transfer naar een gegeven budgettair type Een ontslag of een overlijden: altijd grote poort

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 AcuutSpAcuut Opname “Grote Poort” Opname “Transfer”------ Ontslag “Grote Poort” AcuutSp Opname “Grote Poort” Opname “Transfer” “Ontslag “Grote Poort” Zware brandwondenAcuutSpAcuut Opname “Grote Poort” Opname “Transfer” ------Ontslag “Grote Poort”

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Finhosta 2007: de inhoud De site Voor de one shot inzameling B2008: Codering van de gegevens voor het geheel van de instelling op één enkele site: de voornaamste site De notie site zal worden gebruikt op het niveau van de trimestriële gegevens Om de lay-out van deze unieke inzameling niet te wijzigen, dient het nummer van de voornaamste site gepreciseerd te worden.

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Finhosta 2007: de inhoud De Belgische of buitenlandse patiënt De notie Belgische of buitenlandse patiënt: systematisch gevraagd op het niveau van tabel 4 (trimestriële gegevens vanaf 1 januari 2007) Om geen onnodige werklast op te leggen bij de one-shot - inzameling B2008: systematisch preciseren van een code 3 « onbekend » in het item_3 (Patiëntentype)

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Finhosta 2007: de inhoud De kostenplaats Indien voor een bepaalde kostenplaats geen bedden erkend zijn: => deze kostenplaats mag niet voorkomen. De waarde nul wordt niet aanvaard. Bepaalde kostenplaatsen kunnen alleen voorkomen als er bedden erkend zijn voor een bepaalde bedindex. Voor de bedindex C+D (dienst voor gemengde hospitalisatie): Gebruik van de kostenplaats 280. Een verdeling over 210 (C) en 220 (D) wordt ook aanvaard. Kostenplaats 490 (Intensieve zorgen): Zowel C, D, C+D als E-bedden kunnen hier op ingeschreven worden.

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 De Kostenplaats (vervolg 1) Sommige bedden kunnen dus over verschillende kostenplaatsen verdeeld worden. BedindexKostenplaats C210, 219, (490) D220, (490) C+D280, (490) E230, 239, (490) M260, 263 Σ (aantal bedden van de kostenplaatsen zonder haakjes) dient <= (aantal erkende bedden per bedindex).

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 De Kostenplaats (vervolg 2) De kostenplaats 219 (Hartchirurgie): enkel gebruiken als er een cardiologisch zorgprogramma erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 263 (MIC): enkel gebruiken als de functie perinatale zorg erkend is voor het ziekenhuis. De kostenplaats 239 (Ziekenhuisdienst voor diagnose op preventieve behandeling van wiegendood): enkel gebruiken als er ook E-bedden erkend zijn. De kostenplaats 290 (Eenheid voor de behandeling van zware brandwonden): enkel gebruiken als er bedden voor brandwonden toegekend zijn aan het ziekenhuis (apart budgettaire type voor brandwonden centra).

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 De kostenplaats (vervolg 3)  Kostenplaats 320 (Daghospitalisatie) heeft geen erkende bedden  mag bij geen enkel ziekenhuis voorkomen in recordtype S0802. Voor de andere tabellen mag deze kostenplaats enkel gebruikt worden als er een functie chirurgische daghospitalisatie erkend is voor het ziekenhuis.  Kostenplaats 490 (Intensieve zorgen): enkel gebruiken als er een functie intensieve zorgen erkend is voor het ziekenhuis. De bedden voor deze kostenplaats kunnen komen van C, D, C+D of E bedden. KostenplaatsFunctie/erkenning 219Erkenning cardiologisch zorgprogramma 263Functie perinatale zorg 290Apart budgettaire type voor brandwondencentrum 320Functie chirurgische daghospitalisatie 490Functie intensieve zorgen

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Volgende kostenplaatsen mogen niet meer voorkomen : 200 (B-Dienst voor TBC-behandeling), 240 (H-Dienst voor gewone verpleging), 261 (Bevallingskwartier) 470 (TR-Psychiatrische dienst voor behandeling in progressieve omschakeling). Volgende kostenplaatsen mogen niet voorkomen in recordtype S0802 maar kunnen in uitzonderlijke gevallen voorkomen in de andere recordtypes: 262 (N*-Dienst voor niet-intensieve neonatale zorgen), 279 (N-Ziekenhuisdienst voor diagnose of preventieve behandeling van wiegendood) 316 (Sp-Andere diensten voor specialiteiten). De kostenplaats (vervolg 4)

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Finhosta 2.7 De controles  De typen van controles  Voorbeelden  Schermen

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 De typen van controles  De technische controles  De basis-controles  De controles in verband met signalitiek: de gegevensbank CIC  De aggregaatscontroles  De detailcontroles controles op waarden voor een bepaalde tabel controles op eenzelfde inzameling tussen tabellen coherentiecontroles op multi-inzamelingen multi-periode controles

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Voorbeeld: Technische controles Controle code ErnstBeschrijving DT1PROBLEMEN MET HET GEGEVENSFORMAAT FK1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (FOREIGN KEYS) MF1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (VERPLICHTE VELDEN) PK1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (PRIMAIRE SLEUTELS) RT1PROBLEMEN MET HET RECORDTYPE UF1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (ONVERWACHTE VELDEN) UK1PROBLEMEN MET DE GEGEVENSINTEGRITEIT (UNIEKE SLEUTELS)

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Voorbeeld: Basiscontroles Controle codeErnstBeschrijving SB0708000021HET ERKENNINGSNUMMER (SENDER_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB0708000031HET JAAR (YEAR) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB0708000041DE PERIODE (PERIODE_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB0708000051DE CODE VOOR VERZEKERINGSINSTELLING (ITEM_01) IS ONGELDIG VOOR DEZE VERSIE SB0708000061HET TYPE PATIENT (ITEM_03) MOET VOOR B2008 GELIJK ZIJN AAN ONBEKEND = 3 SB0708000071DE MAAND (ITEM_05) MOET EEN CIJFER ZIJN TUSSEN 1 EN 12 SB0708000081HET TYPE OPNAME/ONTSLAG/TRANSFER (ITEM_14) IS NIET GELDIG VOOR DEZE VERSIE SB0708000091DE KOSTENPLAATS (ITEM_15) IS NIET GELDIG VOOR DIT RECORDTYPE EN DEZE VERSIE SB0708000101DE WAARDE (AANTAL,BEDRAG) MAG NIET NUL ZIJN

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Voorbeeld Basiscontroles (vervolg) SB0708001001DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0802) SB0708001011DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0803) SB0708001021DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0805,S0807,S0808) SB0708001031DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (S0804,S0806) SB0755000021HET ERKENNINGSNUMMER (SENDER_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB0755000031HET JAAR (YEAR) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB0755000041DE PERIODE (PERIODE_CD) KOMT NIET OVEREEN MET DE BESTANDSNAAM SB0755000051DE CODE VOOR HET BUGETTAIRE TYPE (ITEM_02) IS ONGELDIG VOOR DEZE VERSIE SB0755000081DE WAARDE (AANTAL,BEDRAG) MAG NIET NUL ZIJN SB0755001001DEZE COMBINATIE VAN ITEMS KOMT MEER DAN EENMAAL VOOR BINNEN HETZELFDE RECORDTYPE (T5501,T5502)

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 voorbeeld Signalitiek controle Controle codeErnstBeschrijving SS0708000011DE SITE IS NIET GELDIG VOOR HET ZIEKENHUIS GEDURENDE DE VERMELDE MAAND SS0708000023GEEN ENKELE BEDINDEX ERKEND VOOR HET ZIEKENHUIS GEDURENDE DE VERMELDE MAAND GEEFT RECHT 0P HET GEBRUIK VAN DEZE KOSTENPLAATS (ZIE LIJST IN HANDBOEK) SS0708000063DE KOSTENPLAATS 490 KAN ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER C, D, C+D OF E BEDDEN ERKEND ZIJN VOOR HET ZIEKENHUIS GEDURENDE DE VERMELDE MAAND SS0708000263DE KOSTENPLAATS 490 INTENSIEVE ZORGEN MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER EEN FUNCTIE INTENSIEVE ZORGEN ERKEND IS VOOR HET ZIEKENHUIS SS0708000283DE KOSTENPLAATS 320 CHIRURGISCHE DAGHOSPITALISATIE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER EEN FUNCTIE CHIRURGISCHE DAGHOSPITALISATIE ERKEND IS VOOR HET ZIEKENHUIS SS0708000303DE KOSTENPLAATS 263 MIC MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER EEN FUNCTIE PERINATALE ZORG ERKEND IS VOOR HET ZIEKENHUIS SS0708000323DE KOSTENPLAATS 290 MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS ER BEDDEN VOOR BRANDWONDEN TOEGEKEND ZIJN AAN HET ZIEKENHUIS (BUDGETAIRRE TYPE) SS0708000343DE KOSTENPLAATS 219 MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS HET ZIEKENHUIS EEN CARDIOLOGISCH ZORGPROGRAMMA BEZIT SS0708000363DE KOSTENPLAATS 239 MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS HET ZIEKENHUIS ERKENDE E-BEDDEN BEZIT SS0708001103DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 230 EN 239 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE E-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001123DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 230 EN 239 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE E-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN)

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 Voorbeeld: Signalitiekcontrole (vervolg 1) SS0708001143DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 210 EN 219 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE C-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN HIER EEN DEEL VAN C+D BEDDEN AAN TOEGEVOEGD) SS0708001163DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 210 EN 219 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE C-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN) SS0708001183DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 220 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN HIER EEN DEEL VAN C+D BEDDEN AAN TOEGEVOEGD) SS0708001203DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 220 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN) SS0708001223DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 280 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE C+D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001243DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 280 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE C+D-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND (MOGELIJK ZIJN ER BEDDEN TOEGEKEND AAN KP 490 INTENSIEVE ZORGEN) SS0708001263DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 315 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE VP- OF S6-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001283DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 315 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE VP- OF S6-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001303DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 260 EN 263 VOOR DE VERMELDE MAAND IS GROTER DAN HET AANTAL ERKENDE M-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001323DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR KP 260 EN 263 VOOR DE VERMELDE MAAND IS KLEINER DAN HET AANTAL ERKENDE M-BEDDEN OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001343VOOR EEN KP UIT DE LIJST VERMELD IN DE HANDLEIDING IS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR ALLE SITES SAMEN VOOR DE VERMELDE MAAND GROTER DAN DE SOM VAN HET AANTAL OVEREENKOMSTIGE ERKENDE BEDDEN OP ZIEKENHUISNIVEAU OP DE EERSTE VAN DIE MAAND SS0708001363VOOR EEN KP UIT DE LIJST VERMELD IN DE HANDLEIDING IS DE SOM VAN HET AANTAL BEDDEN VOOR ALLE SITES SAMEN VOOR DE VERMELDE MAAND KLEINER DAN DE SOM VAN HET AANTAL OVEREENKOMSTIGE ERKENDE BEDDEN OP ZIEKENHUISNIVEAU OP DE EERSTE VAN DIE MAAND

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 Voorbeeld: Aggregaatscontroles Controle codeErnstBeschrijving SA0708080011VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL OPNAMES (S0805) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA0708080021VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL OPNAMES (S0807) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA0708080031VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420 en 430 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN OPNAMES (S0805) SA0708080042VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS (320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430 ) ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN OPNAMES (S0805) SA0708080051VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420 en 430 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN ONTSLAGEN (S0807) SA0708080062VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS (320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430 ) ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN ONTSLAGEN (S0807) SA0708080071VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420 en 430 ZIJN ER WEL BEDDEN (S0802) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA0708080082VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS (320, 290, 250, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430 ) ZIJN ER WEL BEDDEN (S0802) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA0708080093VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND EN KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN BEDDEN(S0802) SA0708080103VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN PATIENTEN AANWEZIG OP 1 JANUARI (S0804) SA0708080113VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS VERSCHILLEND VAN 320 ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN PATIENTEN AANWEZIG OP 31 DECEMBER (S0806) SA0708080121VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL PATIENTEN AANWEZIG OP 1 JANUARI(S0804) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SA0708080131VOOR EEN BEPAALDE KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL PATIENTEN AANWEZIG OP 31 DECEMBER (S0806) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803)

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Voorbeeld: Detailcontroles Controle codeErnstBeschrijving SD0708000051TRANSFERTEN (ITEM_14=2) MOGEN NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0808 (AANTAL OVERLIJDENS) SD0708000062DE KOSTENPLAAT 320 (DAGHOSPITALISATIE) MAG NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0802 (AANTAL BEDDEN) SD0708000072DE KOSTENPLAAT 320 (DAGHOSPITALISATIE) MAG NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0808 (AANTAL OVERLIJDENS) SD0708000082DE KOSTENPLAAT 320 (DAGHOSPITALISATIE) MAG NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0808 (AANTAL OVERLIJDENS) SD0708000102KOSTENPLAATSEN 200,240,261 EN 470 MOGEN NIET MEER GEBRUIKT WORDEN BINNEN S08 SD0708000113KOSTENPLAATSEN 262, 279 EN 316 MOGEN NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR RECORD_TYPE S0802 SD0708000121TRANSFERTEN (ITEM_14=2) MOGEN NIET VOORKOMEN BINNEN RECORDTYPE S0807 (ONTSLAGEN, OVERLIJDENS INBEGREPEN) SD0708080012HET AANTAL OPNAMES, ONTSLAGEN EN TE FACTUREN DAGEN VOOR KP 320 (DAGHOSPITALISATIE) MOET GELIJK ZIJN PER V.I., PER TYPE PATIENT, PER MAAND EN PER SITE SD0708080021HET AANTAL OVERLIJDENS PER V.I., PER TYPE PATIENT, PER MAAND, PER SITE, PER TYPE OPNAME/ONTSLAG/TRANSFER EN PER KP MOET KLEINER ZIJN OF GELIJK AAN HET AANTAL ONTSLAGEN GROTE POORT SD0708080052VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL OPNAMES (S0805) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803)

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 Voorbeeld Detailcontroles (vervolg 1) SD0708080062VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL ONTSLAGEN (S0807) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SD0708080073VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL ONTSLAGEN (S0803) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0805) SD0708080083VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN V.I., TYPE PATIENT, MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL ONTSLAGEN (S0803) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0807) SD0708080092VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL BEDDEN (S0802) MAAR GEEN TE FACTUREREN DAGEN (S0803) SD0708080102VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN BEDDEN (S0802) SD0708080113VOOR EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN MAAND, SITE, EN KOSTENPLAATS ZIJN ER WEL TE FACTUREREN DAGEN (S0803) MAAR GEEN BEDDEN (S0802) SD0708080422DE BEDBEZETTING (PER MAAND, PER SITE EN PER KP) IS GROTER DAN 150 SD0708080432DE BEDBEZETTING (PER MAAND, PER SITE EN PER KP) IS KLEINER DAN 50 (KP VERSCHILLEND VAN 250, 290, 263, 490, 320, 380, 390, 350, 360, 420, 430) SD0708080443DE BEDBEZETTING (PER MAAND, PER SITE EN PER KP) IS KLEINER DAN 20 (KP = 250, 290, 263, 490, 380, 390, 350, 360, 420, 430)

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Opvolgingsschermen

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Fictief voorbeeld van opvolging na een interne test

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 24 Detailvoorbeeld van een basiscontrole

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25 De rapporten

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 26 Voorbeeld van een rapport aangaande een basiscontrole

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 Voorbeeld van een signalitiek controle

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 28 Voorbeeld van een rapport aangaande een aggregaatscontrole

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 29 Voorbeeld van een rapport aangaande een multiperiode-controle

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 30 Voorbeeld van een basisrapport

31 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 31 Voorbeeld 2 aangaande een basisrapport

32 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 32 Voorbeeld 3 aangaande een basisrapport

33 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 33 Info

34 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 34 http://www.health.fgov.be/

35 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 35

36 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 36 Technische problemen: portahealth@health.fgov.be Inhoudelijke vragen: jeanpierre.logghe@health.fgov.be


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Workshop Finhosta 2.7 De inhoud, de controles, de rapporten Stefaan Van den Bosch Dr."

Verwante presentaties


Ads door Google