De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VVVL Initiatieven m. b. t. kwaliteit M

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VVVL Initiatieven m. b. t. kwaliteit M"— Transcript van de presentatie:

1 FOD VVVL Initiatieven m. b. t. kwaliteit M
FOD VVVL Initiatieven m.b.t. kwaliteit M. Haelterman DG1 – Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg – Cel Kwaliteit College van Geneesheren Contract “Coördinatie van de kwaliteit en patiëntveiligheid”

2 College van Geneesheren
K.B. 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen Interne evaluatie: hoofdgeneesheer Externe evaluatie: Colleges van geneesheren opstellen van kwaliteitsindicatoren en toetsingscriteria inzake goede medische praktijkvoering (S-P-R) uitwerken van een geïnformatiseerd registratiemodel en typerapport controleren van de geregistreerde gegevens (eventuele visitaties) opstellen van een nationaal jaarrapport ter attentie van de werkgroep van de MPS beantwoorden van vragen m.b.t. het evaluatieproces opstellen van een rapport over het gebruik van de middelen terugkoppelen van de gegevens naar de betrokken ziekenhuizen en geneesheren

3 College van Geneesheren
alle zorgprogramma’s: cardiologie reproductieve geneeskunde oncologie geriatrie 2. diensten: materniteit-NIC pediatrie 3. enkele medisch-technische diensten: medische beeldvorming (met een sectie nucleaire geneeskunde) dialyse radiotherapie 4. enkele functies: gespecialiseerde spoedgevallenzorg intensieve zorg

4 Contract “Coördinatie van de kwaliteit en patiëntveiligheid”
start 2007 meerjarenplan ? toekomstig meerjarenplan budget : 6,8 miljoen Euro 2008 tot 2010: 7,2 miljoen Euro

5 Participatie aan het contract

6 Participatie aan het contract
Niet-deelnemers: kleine PZ en Sp-ziekenhuizen

7 Contract 2007-2008 missie – visie – strategie – doelstellingen Q en PV
organogram van de kwaliteitsstructuren en veiligheidsmanagement zelfevaluatie van de patiëntveiligheidscultuur meldsysteem voor incidenten en “bijna-incidenten” beschrijving registratiesysteem systemische benadering van analyse en leren uit incidenten uitvoeren van eventuele verbeteracties realisatie van kwaliteitsprojecten intern gebruik van indicatoren

8 Cultuurmeting: participatie
verdeling antwoord % artsen 13.883 4.909 35 andere medewerkers 81.621 47.287 58 totaal 95.504 52.196 55

9 Cultuurmeting: resultaten per dimensie acute ziekenhuizen
10 veiligheidscultuurdimensies D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren D3. Teamwerk binnen afdelingen D4. Openheid naar communicatie D5. Feedback en communicatie over veiligheid D6. Niet bestraffende respons op fouten D7. Bestaffing D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen D10. Overdracht en transfer 2 outcome dimensies O1. Globale perceptie over veiligheid O2. Frekwentie van “event” rapportering

10 RAPPORT ‘Kwaliteit en patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen anno 2008’

11 Contract kwaliteit & patiëntveiligheid VMS PROCESSEN INDICATOREN

12

13 Contract 2010 “Leadership” Programma? 2e cultuurmeting
VMS Processen Indicatoren 2e cultuurmeting verder werken aan intramuraal proces uitstellen van nationale indicatorenset naar 2012 taxonomie voor 5 incidenten pro-actieve analyse van 5 incidenten voorbereiden transmuraal proces: titel zorgproces eerste stappen van 10 stappenplan aanduiden van projectleider opstellen plan 2012 3 eenheden/ diensten/ afdelingen: missie – visie strategische doelstellingen operationele doelstellingen indicatoren vastleggen (S – P - R) “Leadership” Programma?

14 Ondersteuningsplan workshops, studiedagen, praktijkopleidingen
2008: cultuurmeting 2009: EFQM en PV, melden van incidenten, retrospectieve analysemethode 2010: taxonomie, PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) en SIRE (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) overzicht externe opleidingen week van de patiëntveiligheid met 2 dagen symposium stimuleren en ondersteunen van ziekenhuisnetwerken TIM-project website:

15 Taxomonie (ICPS)

16 PRISMA (ECM)

17 Andere initiatieven kwaliteit en patiëntveiligheid
WHO: Safe surgery checklist zorgbundels (IHI): VAP preventie EUNetPaS Joint Action (EU 2011) OESO: PSI WHO: ICPS (International Classification on Patient Safety) klinische farmacie handhygiëne BAPCOC ondervoeding ………

18 contact margareta.haelterman@health.fgov.be qs@health.fgov.be


Download ppt "FOD VVVL Initiatieven m. b. t. kwaliteit M"

Verwante presentaties


Ads door Google