De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 FOD VVVL Initiatieven m.b.t. kwaliteit M. Haelterman DG1 – Dienst Acute, Chronische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 FOD VVVL Initiatieven m.b.t. kwaliteit M. Haelterman DG1 – Dienst Acute, Chronische."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 FOD VVVL Initiatieven m.b.t. kwaliteit M. Haelterman DG1 – Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg – Cel Kwaliteit College van Geneesheren Contract “Coördinatie van de kwaliteit en patiëntveiligheid”

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 College van Geneesheren K.B. 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen Interne evaluatie: hoofdgeneesheer Externe evaluatie: Colleges van geneesheren opstellen van kwaliteitsindicatoren en toetsingscriteria inzake goede medische praktijkvoering (S-P-R) uitwerken van een geïnformatiseerd registratiemodel en typerapport controleren van de geregistreerde gegevens (eventuele visitaties) opstellen van een nationaal jaarrapport ter attentie van de werkgroep van de MPS beantwoorden van vragen m.b.t. het evaluatieproces opstellen van een rapport over het gebruik van de middelen terugkoppelen van de gegevens naar de betrokken ziekenhuizen en geneesheren

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 College van Geneesheren 1.alle zorgprogramma’s:  cardiologie  reproductieve geneeskunde  oncologie  geriatrie 2. diensten:  materniteit-NIC  pediatrie 3. enkele medisch-technische diensten:  medische beeldvorming (met een sectie nucleaire geneeskunde)  dialyse  radiotherapie 4. enkele functies:  gespecialiseerde spoedgevallenzorg  intensieve zorg

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Contract “Coördinatie van de kwaliteit en patiëntveiligheid” start 2007 meerjarenplan 2008-2012 ? toekomstig meerjarenplan 2013-2017 budget – 2007-2008: 6,8 miljoen Euro – 2008 tot 2010: 7,2 miljoen Euro

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Participatie aan het contract

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Participatie aan het contract Niet-deelnemers: kleine PZ en Sp- ziekenhuizen

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Contract 2007-2008 missie – visie – strategie – doelstellingen Q en PV organogram van de kwaliteitsstructuren en veiligheidsmanagement zelfevaluatie van de patiëntveiligheidscultuur meldsysteem voor incidenten en “bijna-incidenten” – beschrijving registratiesysteem – systemische benadering van analyse en leren uit incidenten – uitvoeren van eventuele verbeteracties realisatie van kwaliteitsprojecten intern gebruik van indicatoren

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Cultuurmeting: participatie verdelingantwoord% artsen13.8834.90935 andere medewerkers 81.62147.28758 totaal95.504 52.19655

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Cultuurmeting: resultaten per dimensie acute ziekenhuizen 10 veiligheidscultuurdimensies D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren D3. Teamwerk binnen afdelingen D4. Openheid naar communicatie D5. Feedback en communicatie over veiligheid D6. Niet bestraffende respons op fouten D7. Bestaffing D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen D10. Overdracht en transfer 2 outcome dimensies O1. Globale perceptie over veiligheid O2. Frekwentie van “event” rapportering

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 RAPPORT ‘Kwaliteit en patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen anno 2008’

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Contract kwaliteit & patiëntveiligheid VMS PROCESSENINDICATOREN 2008-2012

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12

13 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 13 Contract 2010 VMSProcessenIndicatoren 2 e cultuurmetingverder werken aan intramuraal proces uitstellen van nationale indicatorenset naar 2012 taxonomie voor 5 incidenten pro-actieve analyse van 5 incidenten voorbereiden transmuraal proces: titel zorgproces eerste stappen van 10 stappenplan aanduiden van projectleider opstellen plan 2012 3 eenheden/ diensten/ afdelingen: missie – visie strategische doelstellingen operationele doelstellingen indicatoren vastleggen (S – P - R) “Leadership” Programma?

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Ondersteuningsplan workshops, studiedagen, praktijkopleidingen –2008: cultuurmeting –2009: EFQM en PV, melden van incidenten, retrospectieve analysemethode –2010: taxonomie, PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis) en SIRE (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) overzicht externe opleidingen week van de patiëntveiligheid met 2 dagen symposium stimuleren en ondersteunen van ziekenhuisnetwerken TIM-project website: www.patient-safety.bewww.patient-safety.be

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Taxomonie (ICPS)

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 PRISMA (ECM)

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Andere initiatieven kwaliteit en patiëntveiligheid WHO: Safe surgery checklist zorgbundels (IHI): VAP preventie EUNetPaS Joint Action (EU 2011) OESO: PSI WHO: ICPS (International Classification on Patient Safety) klinische farmacie handhygiëne BAPCOC ondervoeding ………

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 contact margareta.haelterman@health.fgov.be qs@health.fgov.be www.patient-safety.be


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 FOD VVVL Initiatieven m.b.t. kwaliteit M. Haelterman DG1 – Dienst Acute, Chronische."

Verwante presentaties


Ads door Google