De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk B Conventies ICD 9 CM Instructies Conventies etiologie-manifestatie Crossreferenties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk B Conventies ICD 9 CM Instructies Conventies etiologie-manifestatie Crossreferenties."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk B Conventies ICD 9 CM Instructies Conventies etiologie-manifestatie Crossreferenties Leestekens Afkortingen Verbindingswoorden Symbolen- kleurcodes

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2  Inclusie en exclusie Opletten met de localisatie - onder een categorie: van toepassing op alle codes van deze categorie - onder een subcategorie: pas van toepassing op deze codes  Inclusie: geeft de pathologieën of ingrepen aan die vervat zitten in een categorie met als bedoeling de inhoud ervan uit te leggen (zonder een exhaustieve lijst te zijn) bvb.: 555 Regional enteritis Includes:Crohn’s disease  Exclusie: er bestaat een andere code die de pathologie of procedure beter beschrijft Instructies

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Exclusion: drie betekenissen •1° er bestaat een andere code (= andere code) bvb.: 584 Acute renal failure Excludes: posttraumatic (958.5) • 2° er bestaan twee pathologiën met een verschillende etiologie (= andere code) bvb.: 753.1 Cystic kidney disease (congenital) Excludes: acquired cyst of kidney (593.2) • 3° de code beschrijft de pathologie niet volledig (= bijkomende code [additional] ) Instructies

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Instructies In de derde betekenis, Excludes dekt de definitie « Use additional code » •voorbeeld 1: Patiënt met luxatie van de schouder en het sterno-claviculaire gewricht 831 Dislocation of shoulder Excludes: sternoclavicular joint (839.6x) Codering : 831.00 + 839.61

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Instructies voorbeeld 2: Patiënt met rugpijn tgv een discus hernia, zonder myelopathie Er wordt ook een lumbale spinaal stenose gevonden, waarvan de oorzaak (congenitaal of verworven) niet gekend is, maar die geen verband heeft met de discus hernia Onder de categorie 724 Other and unspecified disordres of back Staat Excludes: conditions due to : Intervertebral disc disordres Excludes betekent dat de spinale stenose niet omvat zit in de discus hernia: Codering : 722.10 + 724.02 (AHA 1994)

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Nog een voorbeeld: categorieën 723 en 724 - onder de categorieën: Excludes: conditions due to: intervertebral disc disorders (721) spondylosis (722) = de tekenen en symptomen geassociëerd met 721 et 722 zijn inbegrepen dus: - ischias tgv een discus hernia : één enkele code van categorie 722 - spinaal stenose tgv een disuc hernia : één enkele code van categorie 722 - onder de subcategorie 724.3 Sciatica Excludes specified lesion of sciatic n. (355.0) = andere code Instructies

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Conventies etiologie-manifestatie  « code first underlying condition,» of « code first»: geeft aan dat men de onderliggende pathologie als eerste dient te coderen Voorbeeld: Polyneuropathie in de Amyloïdose in de systematische lijst ( schuin) polyneuropathie amyloid - 277.3 Amyloidosis - 357.4 Polyneuropathy in other diseases classified elsewhere Of in de alfabetische index: ( [] ) Amyloidosis neuropathic 277.3 [357.4]

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Conventies etiologie-manifestatie  « use additional code, if desired »: een extra code dient gecodeerd te worden indien de pathologie aanwezig is Cave: de opmerking « if desired » dient te worden genegeerd en men dient de beschikbare informatie te coderen Voorbeeld: 595 Cystitis Use additional code, if desired, to identify organism

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Crossreferenties •« See » of « see category » : verplichte instructie die naar een alternatief of een andere categorie doorverwijst. •« See also »: verwijst door naar andere referenties in de alfabetische index wanneer een eerste raadpleging niet voldoende is •« See condition »: verwijst door naar de hoofdterm van de pathologie

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Leestekens  Ronde haakjes () : de termen tussen ronde haakjes geven bijkomende uitleg over de omschrijving van de diagnose of de ingreep. Het zijn « niet essentiële » termen.  Vierkante haakjes [] : de termen tussen vierkante haakjes zijn synoniemen, afkortingen en de verduidelijkingen. Ze wijzigen niets aan de keuze van de code.  Schuine vierkante haakjes [] : in de alfabetische index wijzen ze erop dat er een bijkomende code dient gebruikt te worden geassociëerd aan de eerste.

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Leestekens  Dubbelpunt: geeft aan dat een modificator van de onderliggende lijst aanwezig moet zijn opdat de instructie van toepassing is.  Enkele Accolade } : niet meer in gebruik sedert ICD-9-CM 2005  Dubbele Accolade } { : niet meer in gebruikt sedert ICD-9-CM 2005

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Afkortingen  In de alfabetische index: NEC : « not elsewhere classified » : Er bestaat geen nauwkeurigere code die de pathologie of ingreep beschrijft  In de systematische lijst: NEC (cfr supra) NOS: « not otherwise specified »: Enkel te gebruiken indien er geen andere preciezere informatie wordt gegeven.

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Verbindingswoorden  « And »: betekent zowel « en » als « of ».  « With » « with mention of » « associated with » « in » : de vermelde pathologieën in de omschrijving van de code moeten aanwezig zijn om de code te mogen gebruiken.  « Due to »: een oorzakelijk verband moet bestaan om deze codes te mogen gebruiken

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Symbolen en kleurcodes •Symbolen: • voor een code geeft aan dat deze code nieuw is in deze versie van ICD-9-CM ▲ voor een code geeft aan de tekst van deze code werd herzien ④ of ⑤ geeft de noodzaak aan van een 4de of 5de specifiteitniveau

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Symbolen en kleurcodes •Kleurcodes: Volume 1: rood: 3 cijferige code die een 4de of 5de specificiteitniveau vereist geel: niet gespecificeerde codes oranje: niet specifieke codes blauw: manifestatiecodes (NIET als HD) paars: V code enkel als nevendiagnose groen: V code enkel als hoofddiagnose

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Symbolen en kleurcodes Volume 3: blauw: niet-operatieve procedure (≠ operatiezaal) paars: bilaterale procedure grijs: operatieve procedure (= operatiezaal) groen: niet specifieke operatieve procedure


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk B Conventies ICD 9 CM Instructies Conventies etiologie-manifestatie Crossreferenties."

Verwante presentaties


Ads door Google