De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Neoplasmata.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Neoplasmata."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Neoplasmata

2 Definitie & Classificatie
Maligne neoplasmata = kwaadaardig: primaire (= oorspronkelijke) : categorieën 140 tot 195 secundaire (= doorgroei & metastasen): categorieën 196 tot 199 Benigne neoplasmata: categorieën 210 tot 229 = goedaardig. Tumor met een onvoorspelbare evolutie: categorieën 235 tot 238 = op ogenblik van ontdekking evolutie niet voorspelbaar (goed- of kwaad-aardig). Tumor met niet gepreciseerde aard: categorie 239 = gebrek aan informatie => onduidelijk of tumor goed- of kwaadaardig is. Carcinoma in situ: categorieën 230 tot 234 = verhoogd risico om invasief te worden (bij doorbreken van de basale membraan).

3 Algemeen “Massa” in aanmerking genomen door de arts
-> via index “Mass of…” “Massa, verdacht voor maligniteit” -> via index: tumor- see also Neoplasm, by site, unspecified nature : categorie 239* (tumor zonder precisering van de aard) Toevallig ontdekte radiologische anomalie wordt niet gecodeerd.

4 Algemeen Neoplasma wordt geregistreerd vanaf het verblijf van diagnosestelling: Tijdens een hospitalisatie voor een bacteriële pneumonie vestigt de arts de aandacht op een massa in de borst, die verdacht is voor neoplasma. De arts stelt de patiënte een latere hospitalisatie voor met het oog op biopsie en een bijkomende oppuntstelling. Op dat ogenblik voert de arts een percutane biopsie uit, die bevestigt dat het gaat om een adenocarcinoom van het bovenste buitenste quadrant. Eerste verblijf: HD: Bacterial pneumonia, unspecified ND: Neoplasm of unspecified nature of breast Tweede verblijf: HD: Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female breast Proc: Closed (percutaneous/needle) biopsy of breast

5 Morfologie Goedaardig of kwaardaardig in medisch verslag, primeert op de morfologiecodes van de alfabetische index. Bv. in dossier: goedaardig chordoma in index: Chordoma – see neoplasm, by site, malignant => als goedaardig coderen

6 Kwaadaardige vastweefseltumoren
Aangrenzende locaties Kwaadaardige primaire neoplasmata waarvan de oorsprong niet kan worden bepaald en meerdere locaties omvatten: verschillende categorieën steeds met een vierde digit “8”, bv.: 149.8 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx, other 159.8 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum, other.

7 Metastasen ICD-9-CM beschouwt zowel lokale uitbreidingen, als metastases op afstand als secundaire neoplasma. Vb.1: neoplasma van de baarmoederhals met uitbreiding naar de vagina HD: Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified ND: Secondary malignant neoplasm of genital organs Vb.2: colonneo met uitbreiding naar pericolisch vetweefsel HD: Malignant neoplasm of ascending colon Zelfs als invasie van het vetweefsel (T3) de prognose verergert, wordt ervan uitgegaan dat het pericolisch vet deel uitmaakt van de dikke darm.

8 Metastasen Verschillende locaties beschreven als metastatisch:
elk ervan apart gecodeerd + code van de primaire site als gekend of (Malignant neo­plasm without specification of site, other) of categorie V10.x als primaire site voordien geëradiceerd Zonder precisering van plaats: (Malignant neoplasm without specification of site, other) => Code kan dus zowel worden gebruikt voor primaire als metastatische neoplasma wanneer plaats niet gespecificeerd.

9 Metastasen kwaadaardige tumor niet als primair of secundair gespecificeerd = primair tenzij bot, hersenen, diafragma, hart, lymfeklier, mediastinum, hersenvliezen, peritoneum, pleura, retroperitoneum, ruggenmerg en sites geclassificeerd in categorie 195 kwaadaardige levertumor niet als primair of secundair gespecificeerd = (Liver, not specified as primary or secondary)

10 Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen
verspreiding naar meerdere locaties  metastasen

11 Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen – Lymfekliertumoren
worden gecodeerd in categorie 4de cijfer -> type neoplasma 5de cijfer -> anatomische lokalisatie vast orgaan en lymfeklierzones tegelijkertijd aangetast -> 2x zelfde code met verschillend vijfde cijfer Bv. Hodgkinlymfoom met beginpunt in de darmen en multipele lymfeklieraandoening. HD: Hodgkin’s disease, unspecified site, extranodal and solid organ sites ND: Hodgkin’s disease, lymph nodes of multiples sites

12 Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen
Multiple myelomen en andere immunoproliferatieve neoplasmata worden gecodeerd in categorie 203 4de cijfer -> type neoplasma Leukemieën worden gecodeerd in categorie 4de cijfer -> acuut, subacuut of chronisch Categoriën : 5de cijfer “1” -> in remissie  uitdrukkelijk vermeld in patiëntendossier

13 Volgorde van de tumorcodes
Kwaadaardig neoplasma gepaard met bepaalde pathologieën of paraneoplastische manifestaties, dan moeten deze in de tweede plaats worden gecodeerd en de tumor als hoofddiagnose. Bv. Een patiënt vertoont een paraneoplastische polyneuropathie. HD: Malignant neoplasm, NEC (Maligne neoplasma, NEC) ND: Polyneuropathy in malignant disease (code first underlying disease) In andere gevallen kan de manifestatie wel op de eerste plaats worden gezet. Bv. Hospitalisatie voor behandeling van een paraneoplastisch hyperoestrogenisme in geval van een niet operabel ovariumneoplasma: HD : Hyperestrogenism ND: Malignant neoplasm of ovary

14 Volgorde van de tumorcodes
Toevallige ontdekking van neoplasie bij patiënt geopereerd voor een niet-neoplastische pathologie: HD = indicatie voor de operatie Patiënt opgenomen voor de behandeling van een metastase: HD = metastase zelfs als het primaire neoplasma nog aanwezig is! Behandeling zowel voor primaire als secundaire aantasting: HD = primaire tumor ND = secundaire lokalisatie.

15 Complicaties van neoplasma of behandeling
Opname enkel voor de behandeling van een complicaties geassocieerd aan neoplasma (anemie, deshydratatie, epilepsie,…) of behandeling ervan (nausea & braken, pancytopenie,…): HD = complicatie ND = neoplasma Opname om refractaire pijn onder controle te brengen: HD = primair of secundair neoplasma (bv. botmeta’s) dat aan de oorzaak ligt van de pijn

16 Voorgeschiedenis van neoplasmata
V10-codes enkel gebruiken als de primaire tumor VOLLEDIG verwijderd is en geen enkele behandeling (chemo-/radiotherapie) meer ondergaat Van goedaardige tumoren in de voorgeschiedenis worden alleen hersentumoren gecodeerd met V12.41 (Benign neoplasm of the brain) V10-codes worden NIET gebruikt voor antecedenten van metastases of carcinoma in situ

17 Radio-, Immuno- of Chemotherapie als behandeling van neoplasma
Opname voor radio- OF chemo-/immunotherapie: V58.x = altijd hoofddiagnose neoplasma = altijd nevendiagnose Opname voor radio- EN chemo-/immunotherapie vrije keuze van HD tussen beide V58.x, andere V code als ND Eventuele verwikkelingen van de behandeling tijdens opname = ND

18 Immunotherapie als behandeling van neoplasma
NIEUW (>< huidige ICD-9-CM regels) !!! Immunotherapie op basis van interferon, monoclonale antistoffen e.d. als behandeling van een neoplasma HD: V58.1 ND: neoplasma Proc: injection of a biological response modifier (BRM) as an antineoplastic agent

19 Chemo- of Immunotherapie
V58.1 als HD  opname voor chemo- of immunotherapie als behandeling voor een neoplasma opname voor chemo-embolisatie opname voor plaatsen port-a-cath Ⓡ gevolgd door chemotherapie geen V58.1 maar tumor als HD opname voor kankerbehandeling met produkten zonder bewezen antineoplastische werking (b.v. bisfosfonaten): procedure (injection of other therapeutic or prophylactic substance) opname voor plaatsing van port-a-cath Ⓡ zonder chemo

20 Antitumorale middelen gebruikt als immunosuppressieve therapie
geen V58.1 antitumorale middelen (bv. methotrexaat) gebruikt als immunosuppresieve therapie voor bv. een auto-immuunaan-doening (zoals rheumatoïde arthritis of psoriasis) HD: niet-neoplastische pathologie Procedure: (Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance)

21 Radiotherapie geen V58.0 maar tumor als HD
opname voor radiumimplant of behandeling met I131 HD: Neoplasma Procedure: (Implantation or insertion of radioactive elements) + code voor de localisatie van de eventuele incisie

22 Follow-up na erradicatie van primaire tumor
1° Recidief op dezelfde primaire site Tijdens een controlemammografie wordt een recidief borstneo vastgesteld. HD: Malignant neoplasm of unspecified site of female breast ND: V10.3 Personal history of malignant neoplasm of breast 2° Invasie van naburige of op afstand gelegen structuur Bij een longbiopsie wordt een metastatisch recidief vastgesteld van een borstneoplasma dat 5 jaar eerder werd behandeld. HD: Secondary malignant neoplasm of lung 3° Noch recidief, noch uitbreiding of metastase (“genezen”) HD: V67.0 tot V67.2 ND: V10.x

23 Opname voor profylactische orgaanverwijdering V50.4
HD: V50.4 (Prophylactic organ removal) genetische predispositie of familiale voorgeschiedenis van kanker aanwezigheid van primair neoplasma en resectie van een andere site (+orgaan) om het ontstaan van een nieuwe primaire neo of metastase te voorkomen volledige tandverwijdering voor radiotherapie van ORL-gebied Geen V50.4 orgaan verwijderd in het kader van de behandeling van het neoplasma b.v. orchiectomie bij behandeling van prostaatneo

24 Hospitalisatie voor palliatieve zorgen
pluridisciplinaire begeleiding met een lichamelijke, psychische, sociale en morele aanpak gepreciseerd door de behandelende arts V66.7 (encounter for palliative care) is ALTIJD nevendiagnose.

25 Diversen  Opname voor staging van een tumor -> HD = tumor
Opname voor pre-operatief onderzoek -> HD = V72.8x (pre-operative examination)


Download ppt "Hoofdstuk 2 Neoplasmata."

Verwante presentaties


Ads door Google