De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 2 Neoplasmata.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 2 Neoplasmata."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 2 Neoplasmata

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Definitie & Classificatie •Maligne neoplasmata = kwaadaardig: –primaire (= oorspronkelijke) : categorieën 140 tot 195 –secundaire (= doorgroei & metastasen): categorieën 196 tot 199 •Benigne neoplasmata: categorieën 210 tot 229 = goedaardig. •Tumor met een onvoorspelbare evolutie: categorieën 235 tot 238 = op ogenblik van ontdekking evolutie niet voorspelbaar (goed- of kwaad- aardig). •Tumor met niet gepreciseerde aard: categorie 239 = gebrek aan informatie => onduidelijk of tumor goed- of kwaadaardig is. •Carcinoma in situ: categorieën 230 tot 234 = verhoogd risico om invasief te worden (bij doorbreken van de basale membraan).

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Algemeen •“Massa” in aanmerking genomen door de arts -> via index “Mass of…” •“Massa, verdacht voor maligniteit” -> via index: tumor- see also Neoplasm, by site, unspecified nature : categorie 239* (tumor zonder precisering van de aard) •Toevallig ontdekte radiologische anomalie wordt niet gecodeerd.

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Algemeen Neoplasma wordt geregistreerd vanaf het verblijf van diagnosestelling: Tijdens een hospitalisatie voor een bacteriële pneumonie vestigt de arts de aandacht op een massa in de borst, die verdacht is voor neoplasma. De arts stelt de patiënte een latere hospitalisatie voor met het oog op biopsie en een bijkomende oppuntstelling. Op dat ogenblik voert de arts een percutane biopsie uit, die bevestigt dat het gaat om een adenocarcinoom van het bovenste buitenste quadrant. Eerste verblijf:HD: 482.9 Bacterial pneumonia, unspecified ND: 239.3 Neoplasm of unspecified nature of breast Tweede verblijf: HD: 174.4 Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female breast Proc: 85.11 Closed (percutaneous/needle) biopsy of breast

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Morfologie Goedaardig of kwaardaardig in medisch verslag, primeert op de morfologiecodes van de alfabetische index. Bv.in dossier: goedaardig chordoma in index: Chordoma – see neoplasm, by site, malignant => als goedaardig coderen

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Kwaadaardige vastweefseltumoren Aangrenzende locaties Kwaadaardige primaire neoplasmata waarvan de oorsprong niet kan worden bepaald en meerdere locaties omvatten: verschillende categorieën steeds met een vierde digit “8”, bv.: •149.8 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx, other •159.8 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum, other.

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Metastasen ICD-9-CM beschouwt zowel lokale uitbreidingen, als metastases op afstand als secundaire neoplasma. Vb.1: neoplasma van de baarmoederhals met uitbreiding naar de vagina HD: 180.9 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified ND: 198.82 Secondary malignant neoplasm of genital organs Vb.2: colonneo met uitbreiding naar pericolisch vetweefsel HD: 153.6 Malignant neoplasm of ascending colon Zelfs als invasie van het vetweefsel (T3) de prognose verergert, wordt ervan uitgegaan dat het pericolisch vet deel uitmaakt van de dikke darm.

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Metastasen •Verschillende locaties beschreven als metastatisch: elk ervan apart gecodeerd + code van de primaire site als gekend of 199.1 (Malignant neo­plasm without specification of site, other) of categorie V10.x als primaire site voordien geëradiceerd •Zonder precisering van plaats: 199.1 (Malignant neoplasm without specification of site, other) => Code 199.1 kan dus zowel worden gebruikt voor primaire als metastatische neoplasma wanneer plaats niet gespecificeerd.

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Metastasen •kwaadaardige tumor niet als primair of secundair gespecificeerd = primair tenzij bot, hersenen, diafragma, hart, lymfeklier, mediastinum, hersenvliezen, peritoneum, pleura, retroperitoneum, ruggenmerg en sites geclassificeerd in categorie 195 •kwaadaardige levertumor niet als primair of secundair gespecificeerd = 155.2 (Liver, not specified as primary or secondary)

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen verspreiding naar meerdere locaties  metastasen

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen – Lymfekliertumoren •worden gecodeerd in categorie 200-202 –4de cijfer -> type neoplasma –5de cijfer -> anatomische lokalisatie •vast orgaan en lymfeklierzones tegelijkertijd aangetast -> 2x zelfde code met verschillend vijfde cijfer Bv. Hodgkinlymfoom met beginpunt in de darmen en multipele lymfeklieraandoening. HD: 201.90 Hodgkin’s disease, unspecified site, extranodal and solid organ sites ND: 201.98 Hodgkin’s disease, lymph nodes of multiples sites

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Neoplasmata van de hematopoëtische of lymfatische systemen •Multiple myelomen en andere immunoproliferatieve neoplasmata worden gecodeerd in categorie 203 –4de cijfer -> type neoplasma •Leukemieën worden gecodeerd in categorie 204-208 –4de cijfer -> acuut, subacuut of chronisch •Categoriën 203 -208: –5de cijfer “1” -> in remissie  uitdrukkelijk vermeld in patiëntendossier

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Volgorde van de tumorcodes •Kwaadaardig neoplasma gepaard met bepaalde pathologieën of paraneoplastische manifestaties, dan moeten deze in de tweede plaats worden gecodeerd en de tumor als hoofddiagnose. Bv. Een patiënt vertoont een paraneoplastische polyneuropathie. HD: 199.1 Malignant neoplasm, NEC (Maligne neoplasma, NEC) ND: 357.3 Polyneuropathy in malignant disease (code first underlying disease) •In andere gevallen kan de manifestatie wel op de eerste plaats worden gezet. Bv. Hospitalisatie voor behandeling van een paraneoplastisch hyperoestrogenisme in geval van een niet operabel ovariumneoplasma: HD : 256.0 Hyperestrogenism ND: 183.0 Malignant neoplasm of ovary

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Volgorde van de tumorcodes •Toevallige ontdekking van neoplasie bij patiënt geopereerd voor een niet-neoplastische pathologie: HD = indicatie voor de operatie •Patiënt opgenomen voor de behandeling van een metastase: HD = metastase zelfs als het primaire neoplasma nog aanwezig is! •Behandeling zowel voor primaire als secundaire aantasting: HD = primaire tumor ND = secundaire lokalisatie.

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Complicaties van neoplasma of behandeling •Opname enkel voor de behandeling van een complicaties geassocieerd aan neoplasma (anemie, deshydratatie, epilepsie,…) of behandeling ervan (nausea & braken, pancytopenie,…): HD = complicatie ND = neoplasma •Opname om refractaire pijn onder controle te brengen: HD = primair of secundair neoplasma (bv. botmeta’s) dat aan de oorzaak ligt van de pijn

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Voorgeschiedenis van neoplasmata •V10-codes enkel gebruiken als de primaire tumor VOLLEDIG verwijderd is en geen enkele behandeling (chemo-/radiotherapie) meer ondergaat •Van goedaardige tumoren in de voorgeschiedenis worden alleen hersentumoren gecodeerd met V12.41 (Benign neoplasm of the brain) •V10-codes worden NIET gebruikt voor antecedenten van metastases of carcinoma in situ

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Radio-, Immuno- of Chemotherapie als behandeling van neoplasma •Opname voor radio- OF chemo-/immunotherapie: –V58.x = altijd hoofddiagnose –neoplasma = altijd nevendiagnose •Opname voor radio- EN chemo-/immunotherapie –vrije keuze van HD tussen beide V58.x, andere V code als ND •Eventuele verwikkelingen van de behandeling tijdens opname = ND

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 18 Immunotherapie als behandeling van neoplasma NIEUW (>< huidige ICD-9-CM regels) !!! Immunotherapie op basis van interferon, monoclonale antistoffen e.d. als behandeling van een neoplasma HD: V58.1 ND: neoplasma Proc: 99.28 injection of a biological response modifier (BRM) as an antineoplastic agent

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 19 Chemo- of Immunotherapie •V58.1 als HD  opname voor chemo- of immunotherapie als behandeling voor een neoplasma  opname voor chemo-embolisatie  opname voor plaatsen port-a-cath Ⓡ gevolgd door chemotherapie •geen V58.1 maar tumor als HD  opname voor kankerbehandeling met produkten zonder bewezen antineoplastische werking (b.v. bisfosfonaten): procedure 99.29 (injection of other therapeutic or prophylactic substance)  opname voor plaatsing van port-a-cath Ⓡ zonder chemo

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 20 Antitumorale middelen gebruikt als immunosuppressieve therapie •geen V58.1  antitumorale middelen (bv. methotrexaat) gebruikt als immunosuppresieve therapie voor bv. een auto-immuunaan- doening (zoals rheumatoïde arthritis of psoriasis) HD: niet-neoplastische pathologie Procedure: 92.29 (Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance)

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 21 •geen V58.0 maar tumor als HD  opname voor radiumimplant of behandeling met I 131 HD: Neoplasma Procedure: 92.27 (Implantation or insertion of radioactive elements) + code voor de localisatie van de eventuele incisie Radiotherapie

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 22 Follow-up na erradicatie van primaire tumor 1° Recidief op dezelfde primaire site Tijdens een controlemammografie wordt een recidief borstneo vastgesteld. HD: 174.9 Malignant neoplasm of unspecified site of female breast ND: V10.3 Personal history of malignant neoplasm of breast 2° Invasie van naburige of op afstand gelegen structuur Bij een longbiopsie wordt een metastatisch recidief vastgesteld van een borstneoplasma dat 5 jaar eerder werd behandeld. HD: 197.0 Secondary malignant neoplasm of lung ND: V10.3 Personal history of malignant neoplasm of breast 3° Noch recidief, noch uitbreiding of metastase (“genezen”) HD: V67.0 tot V67.2 ND: V10.x

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 23 Opname voor profylactische orgaanverwijdering V50.4 •HD: V50.4 (Prophylactic organ removal)  genetische predispositie of familiale voorgeschiedenis van kanker  aanwezigheid van primair neoplasma en resectie van een andere site (+orgaan) om het ontstaan van een nieuwe primaire neo of metastase te voorkomen  volledige tandverwijdering voor radiotherapie van ORL-gebied •Geen V50.4  orgaan verwijderd in het kader van de behandeling van het neoplasma b.v. orchiectomie bij behandeling van prostaatneo

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 24 Hospitalisatie voor palliatieve zorgen  pluridisciplinaire begeleiding met een lichamelijke, psychische, sociale en morele aanpak gepreciseerd door de behandelende arts V66.7 (encounter for palliative care) is ALTIJD nevendiagnose.

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25 Diversen Opname voor staging van een tumor -> HD = tumor  Opname voor pre-operatief onderzoek -> HD = V72.8x (pre-operative examination)


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 2 Neoplasmata."

Verwante presentaties


Ads door Google