De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 4 Aandoeningen van Bloed en Hematopoietische Organen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 4 Aandoeningen van Bloed en Hematopoietische Organen."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 4 Aandoeningen van Bloed en Hematopoietische Organen

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Algemeen • Aandoeningen van bloedcellijnen mogen NOOIT alleen gecodeerd worden op basis van laboratoriumresultaten. • Coderen ervan is enkel gerechtvaardigd als ze nader zijn onderzocht en/of behandeld. • Steeds meest toepassellijke code zoeken

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Anemie Ferriprief •chronisch bloedverlies 280.0 •onvoldoende ijzeropname 280.1 •andere oorzaak 280.8 ferriprivie zonder anemie = 790.6 (overige afwijkende bloedchemie) Andere • 281.x vierde digit maakt precisering mogelijk

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Hemolytische anemie •Sikkelcelanemie –heterozygoot 282.5x –homozygoot 282.6x •Vaso-occlusieve of andere sikkelcelcrisis = 282.62 + eventuele manifestatiecodes zoals: –517.3 (acute chest syndrome) –289.52 (splenic sequestration) –434.x (occlusion of cerebral arteries) –733.4x (aseptic necrosis of bone) voor botischemie –etc. Bij een crisis met “acute chest syndrome” kan de code 518.81 (acute respiratory failure) worden toegevoegd  alle voorwaarden zijn vervuld (dus niet alleen op basis van zuurstoftoediening!!)

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Anemie : opmerkingen Verschillende types kunnen samen voorkomen  verschillende anemie-codes samen coderen

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Medullaire aplasie ICD-9-CM zegt: pancytopenie of onderdrukking van de drie cellijnen (anemie, neutropenie en thrombocytopenie) wordt gecodeerd met één code 284.x: • aangeboren 284.0 • verworven 284.8 + eventuele E-code NIEUW: De FOD zal de aparte codering van tekorten in de drie bloedcellijnen aanvaarden.

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Medullaire aplasie - hoofddiagnosekeuze Opname voor oppuntstelling en/of behandeling van pancytopenie: • HD: 284.8 • ND: thrombocytopenie en neutropenie Maar Specifieke opname voor tekort in één bloedcellijn: Hoofddiagnose wordt bepaald volgens de algemene regels.

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Voorbeeld Een patient wordt opgenomen voor een bloedplaatjestransfusie voor een pancytopenie ontstaan ten gevolge van chemotherapie voor een borstneo. •HD: 287.4 Secondary thrombocytopenia •ND:E933.1 Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic Use 284.8 other specified aplastic anemias 288.0 Agranulocytosis 174.9 Malignant neoplasm of unspecified site of female breast •Procedure: 99.05 Transfusion of platelets.

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Andere en niet gespecifiëerde anemieën Acute posthemorrhagische anemie als gevolg van belangrijk bloedverlies + op korte tijd -> Alleen coderen als postoperatieve verwikkeling als de arts dit duidelijk specificeert Als niet gewetenis of het bloedverlies acuut of chronisch is, codeert men 280.0 ferriprieve anemie door chronisch bloedverlies.

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Andere en niet gespecifiëerde anemieën •285.21 (Anemia in end stage renal disease) -> ook bij “niet-terminale” nierinsufficiëntie •285.22 (Anemia in neoplastic disease) •285.29 (Anemia in other chronic illness) Het verband tussen pathologie en type anemie moet door de arts duidelijk gestipuleerd worden.

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Leucopenie en neutropenie •Leucopenie is een globale daling van het aantal witte bloedcellen. •Neutropenie is een daling van de neutrofielen (bepaald type van witte bloedcellen). Beide worden gecodeerd met 288.0 (Agranulocytosis).

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Neutropene koorts • geen focus gedocumenteerd – HD: 288.0 (agranulocytosis) • infectieuze focus gedocumenteerd – HD: infectie – ND: 288.0 • vermoeden van sepsis: geponeerd door arts + behandeld – HD: 038.9 (unspecified septicemia) – ND: 288.0

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Leucopenie Mag niet systematisch worden geregistreerd bij behandeling met granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF) zoals Neupogen . Een labo met duidelijke neutropenie is een vereiste

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Leucocytose Leucocytose (288.8 disease of white blood cells) (ziekte van de witte bloedcellen) is een toename van het aantal witte bloedcellen. In geval van een infectieus syndroom wordt dit niet gecodeerd gezien dit impliciet in de infectiecode vervat zit.

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Stollingsstoornissen Het stollingsysteem = ingewikkeld mechanisme gemedieerd door: • coagulantia (stolingsfactoren, fibrine, bloedplaatjes) • anticoagulantia (antithrombine, Proteïne C en S, factor V Leiden). Dit evenwicht kan verstoord worden: • door een insufficiëntie van de coagulantia • door een teveel aan anticoagulantia + congenitaal of verworven zijn.

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Problemen met anticoagulerende therapie Bloeding bij een patiënt onder anticoagulantia: •hemorrhagie •E934.2 (anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use) EN NIET •286.5 (hemorrhagic disorder due to intrinsic circulating anticoagulants) = voorbehouden voor hemorrhagische diathese tgv. lichaamseigen (“intrinsic”) anticoagulerende factoren zoals bij secundaire hemofilie •286.7 (acquired coagulation factor deficiency) = voorbehouden voor insufficiëntie van stollingsfactoren door ziekte of als nevenwerking van niet-anticoagulerende medicatie

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Hypercoagulabiliteit •Primair: genetische voorbeschiktheid (APC-resistentie, ATIII deficiëntie, Factor V Leiden mutatie, Lupus anticoagulans, …) = 289.81 Primary hypercoagulable state •Secundair: ten gevolge van behandeling, zwangerschap, paraneoplastisch = 289.82 Secondary hypercoagulable state •Thrombocytose = 289.9 (Unspecified disease of blood/blood-forming organs).


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 4 Aandoeningen van Bloed en Hematopoietische Organen."

Verwante presentaties


Ads door Google