De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 PROCEDURES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 PROCEDURES."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 PROCEDURES

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Algemeenheden Codeer alle relevante procedures De volgorde van de procedures heeft géén belang Verband leggen met een diagnose is verplicht in België Operating room (O.R.)  non-operating room (non-O.R.): •geeft het “chirurgisch” karakter van een ingreep weer •een non-O.R.-procedure kan perfect in een OK plaatsvinden! bijv. endoscopisch verwijderen van choledocholithiasis onder algemene anesthesie

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Code also … Een bijkomende code is noodzakelijk als de vermelde procedure tegelijk met een andere procedure wordt uitgevoerd … Associatie is mogelijk: bijv.:mediastinoscopie (34.22)  lymfeklierbiopsie (40.11) Associatie is verplicht: bijv.:insertie van elektrodes in atrium én ventrikel (37.72) + dual-chamber pacemaker (37.83)

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Eponiemen Ingreep die de naam draagt van een chirurg … Index: zoek •Linton operation •Operation  Linton •Varicotomy Bij twijfel: raadpleeg de behandelende chirurg!

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Bilaterale procedures = twee operatievelden, bilateraal, op dezelfde dag Code voor bilaterale procedure bestaat: voorbeeld: bilaterale inguïnale herniorrafie (53.1x) Code voor bilaterale procedure bestaat niet: voorbeeld in MKG: plaatsen van gewrichtsprothese •715.35 met 81.52 •DDDDDD met 81.52 voorbeeld in MZG: plaatsen van gewrichtsprothese •715.35 met 81.52 en aantal keer =2

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Toegangsweg en sluitingswijze (1/2) De toegangsweg maakt gewoonlijk deel uit van de procedure  as operative approach—omit code Bijv. (laminectomie: 03.09) bij discectomie (80.51) De procedure impliceert niet altijd de toegangsweg  code also any … Bijv.PTCA van twee kransslagaders (36.05) + insertie van coronaire stent (36.06)

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Toegangsweg en sluitingswijze (2/2) Sommige procedurecodes preciseren impliciet de toegangsweg  toegangsweg NIET bijkomend coderen! Bijv. laparoscopische cholecystectomie (51.23)  open cholecystectomie (51.22) Andere procedurecodes preciseren de toegangsweg niet  toegangsweg hoe dan ook NIET apart coderen! Bijv. herniorrafie (cat. 53) via (laparoscopie: 54.21) meniscusresectie (80.6) via (artroscopie: 80.2x)

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Biopsie (1/3) Enkele definities … Biopsie: •prelevatie van een weefselfragment voor [microscopisch] onderzoek (APO) •altijd beperkt, partieel •bijv. open borstbiopsie (85.12) Excisie: •wegname van weefsel met therapeutisch oogpunt, gevolgd door APO •kan soms in toto •bijv. lokale excisie van borstletsel (85.21)

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Biopsie (2/3) Open biopsie: •door insnijden (ook laparoscopisch) •bijv.: (open) peritoneumbiopsie (54.23) Gesloten biopsie: •naald~, brush~ of aspiratiebiopsie, eventueel via endoscopie •bijv.: percutane peritoneumbiopsie (54.24) gesloten bronchusbiopsie (33.24)

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Biopsie (3/3) Biopsie tijdens een andere procedure: •bijv. tijdens een colectomie-ingreep voor darmCA, wordt een naaldbiopsie van de lever uitgevoerd, wegens vermoeden van levercirrose •codering procedures: 45.7x + 50.11 Biopsie vóór een radicale ingreep: •bijv. open borstbiopsie, gevolgd door mastectomie •codering procedures: 85.12 + 85.4x

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Niet-uitgevoerde procedures Opname in het ziekenhuis MAAR … • medische contra-indicatie voor de ingreep:  codeer de initiële pathologie + V64.1 • procedure geweigerd door de patiënt:  codeer de initiële pathologie + V64.2 • logistiek probleem in het ziekenhuis:  codeer de initiële pathologie + V64.3

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Onvolledige procedures Coderen wat er effectief gebeurd is … • in geval van incisie alleen:  codeer de incisie • in geval van opening van een lichaamsholte:  codeer de exploratie van die lichaamsholte (chirurgisch of endoscopisch)  Aandacht: een correct uitgevoerde procedure die het beoogde resultaat niet oplevert  onvolledige procedure én  complicatie!

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Geconverteerde ingrepen Procedure endoscopisch gestart MAAR … geconverteerd naar open (“klassieke”) chirurgie om welke reden ook:  codeer de initiële pathologie als (hoofd)diagnose  codeer ENKEL de open procedure  voeg toe als nevendiagnose: •V64.41: laparoscopie naar laparotomie •V64.42: thoracoscopie naar thoracotomie •V64.43: artroscopie naar artrotomie

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Stents angioplastie zonder stent: mogelijk MAAR stent zonder angioplastie: niet mogelijk!

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Aandacht voor vergissingen! (1/2) Endoscopische biopsie van de bronchus:33.24  endoscopische biopsie van de long:33.27 Resectie van aorta-aneurysma met vervanging:38.44  behandeling van aorta-aneurysma met endovasculaire ent:39.71 Totale hysterectomie:68.4  radicale hysterectomie (Wertheim):68.6

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 16 Aandacht voor vergissingen! (2/2) Percutane cystostomie:57.17  overige (suprapubische) cystostomie:57.18 Urethroscopie (urethra):58.21—2  ureteroscopie (ureter):56.31 PTCA (coronaire vaten):36.0x  PTA (overige perifere vaten):39.50


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 PROCEDURES."

Verwante presentaties


Ads door Google