De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 11: Complicaties van Zwangerschap, Bevalling en Postpartum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 11: Complicaties van Zwangerschap, Bevalling en Postpartum."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 11: Complicaties van Zwangerschap, Bevalling en Postpartum

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Algemene richtlijnen (1/2) Afwijkingen die aanpak ZWS, bevalling en postpartum beïnvloeden = specifieke codes! Voorrang andere codes – additionele codes Elke aandoening = complicatie, tenzij anders wordt vermeld Aandoening geen complicatie: HD + V22.2 (Pregnant state, incidental) 2

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Algemene richtlijnen (2/2) –Enkel registratie voor moeder! 5de cijfer: 0: « unspecified » 1: « delivered, with or without mention of antepartum condition » 2: « delivered, with mention of postpartum condition » 3: « antepartum complication » 4: « postpartum complication » 3

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus: (in)complete expulsie/extractie van placenta, vliezen +/- foetus (< 500 gr) 4 < 500 gr En/of < 22 weken Gewicht niet gekend >= 500 gr Dood geborene Levend geborene < 22 weken>= 22 weken = 22 weken AbortusPreterme bevalling AbortusPreterme bevalling 634-639644.2x634-639644.2x

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus 634 “Abortion” (including spontaneous abortion) 635 “Legally induced abortion” 636 “Illegally induced abortion” 637 “Unspecified abortion” 638 “Failed attempted abortion” 5

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Abortus – voorbeelden Een patiënte wordt in de 20ste zwangerschapweek opgenomen omwille van hevige pijn in de onderbuik. Er wordt een dode foetus met een gewicht van 620 g* uitgedreven. Er bleven geen zwangerschapsresten achter in de uterus. –HD: 644.21 ”Early or threatened labor, delivered, with or without mention of antepartum condition” –ND: V27.1 "Single stillborn" Een patiënte met een zwangerschapsduur van 23* weken wordt opgenomen met vaginaal bloedverlies. Een dood vruchtje van 450 g wordt uitgedreven. Er bleven geen zwangerschapsresten achter in de uterus. –HD: 644.21 ”Early or threatened labor, delivered, with or without mention of ante partum condition” –ND: V27.1 "Single stillborn" Een patiënte die 21* weken zwanger is wordt opgenomen omwille van pijn in de onderbuik en vaginaal bloedverlies. Er wordt een dode foetus uitgedreven met een gewicht van 450g*. Er bleven geen zwangerschapsresten achter in de uterus. –HD: 634.92 “Abortion, without mention of complication, complete" voorbeeld 11.1

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus – beschrijving 634 – 639: – 4 de cijfer voor complicaties Bvb. 635.0: Legally induced abortion complicated by genital tract and pelvic infection. –5 de cijfer: compleet versus incompleet 0 = unspecified 1= incomplete 2= complete 7

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus – beschrijving complicaties 640 – 648 en 651 – 657: aanleiding tot abortus (maternaal probleem) –5 de cijfer steeds “3” (Antepartum condition or complication) 648.13 “Maternal thyroid dysfunction, antepartum condition or complication” Bijkomende codes (niet hoofdstuk 11) kunnen, behalve bij vermelden van exclusies! 660-669 "Complications occuring mainly in the course of labor and delivery" - niet voor abortus! 8

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus – complicaties Een patiënte werd opgenomen met een spontane abortus en een dilatatie en curettage (D&C) werd uitgevoerd om mogelijke achtergebleven zwangerschapsresten te verwijderen. Er werden geen zwangerschapsresten gevonden, maar er waren tekens van een infectie van het kleine bekken. –HD: 634.02 “Complete spontaneous abortion complicated by genital tract and pelvic infection” (Spontane abortus gecompliceerd door infectie van de genitale tractus en van het kleine bekken) –P: 69.02 "Dilatation and curettage following delivery or abortion" (Dilatatie en curettage na bevalling of abortus) Code 614.9 "Unspecified inflammatory disease of female pelvic organs and tissues" (Niet gespeci- ficeerde infectieuze aandoening van het kleine bekken, bij de vrouw) word niet toegevoegd : zie nota “Excludes that complicating: Abortion ( 634-638 with.0, and 639.0)” 9 voorbeeld 11.2

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus - complicaties  eerste opnameperiode : code 634.xx tot en met 637.xx: 4 de cijfer!!  Complicaties waarvoor een heropname noodzakelijk is: –door achtergebleven zwangerschapsresten: incomplete abortus (code 634.x1 tot en met 637.x1) NOOIT een code 639.x (Complications following abortion,...) –NIET door achtergebleven zwangerschapsresten: 639.x “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies” als hoofddiagnose, aangezien ze de oorzaak is van de heropname! 10

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus - complicaties Een patiënte onderging een abortus. Eén week na ontslag wordt ze opnieuw opgenomen voor endometritis. –HD: 639.0 ”Complication of genital tract and pelvic infection following abortion” (Infectieuze complicatie van de genitale tractus en het kleine bekken na abortus) Een patiënte onderging een geïnduceerde abortus. Enkele dagen na ontslag uit het ziekenhuis wordt ze opnieuw opgenomen omwille van septicemie. Uit de hemocultuur wordt een E. Coli gekweekt. –HD: 639.0 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract and pelvic infection” (Complicaties na abortus, ectopische zwangerschap en molaire zwangerschap, infectie van de genitale tractus en van het kleine bekken) 11 voorbeeld 11.5

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Abortus - complicaties Een patiënte onderging tijdens een vorige opname een spontane abortus. Er werd tijdens deze opname een ernstige hypothyreoidie vastgestel, op basis van subacute thyroiditis. Ze wordt twee dagen na haar ontslag opnieuw opgenomen omwille van persisterende hevige vaginale hemorragieën. Deze hemorragieën worden in de hand gewerkt door de hypothyreoidie die nog niet optimaal behandeld wordt. –HD: 639.1 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, delayed or excessive hemorrhage" –ND: 648.13 “Other conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth or the puerperium, antepartum condition or complication" –ND: 244.8 "Other specified hypothyroidism" –ND: 245.1 "Subacute thyroiditis" 12 voorbeeld 11.5

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Abortus, Mola-ZS, Ectopische ZS Onvrijwillige abortus: HD = oorzaak (bvb trauma) ND = abortuscode – ingreep op uterus, pathologie niet gerelateerd aan ZS (bvb. Fibroma): HD = pathologie, ND = 637 “Unspecified abortion” –Trauma of ingreep zonder betrekking op uterus: HD = pathologie, ND = 634 “Spontaneous abortion” Missed abortion: -Foetale sterfte < 22 w ZS, met retentie : 632, missed abortion -Foetale sterfte > 22 w ZS: 656.4X, mors in utero

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Onvrijwillige abortus - voorbeelden Een hysterectomie wordt uitgevoerd omwille van uteruskanker. Bij onderzoek van het operatief verwijderd weefsel wordt een embryo van zes weken gevonden. –HD : 179 "Carcinoma of uterus, part unspecified" –ND : 637.92 "Unspecified abortion, without mention of complication, complete" Een zwangere patiënte wordt geopereerd voor een acute appendicitis met peritonitis. Op de tweede postoperatieve dag treedt een complete spontane abortus op. –HD : 540.0 "Appendicitis with peritonitis" –ND : 634.92 "Spontaneous abortion, without mention of complication, complete" 14 voorbeeld 11.8 en voorbeeld 11.9

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Mola en ectopische ZWS 15 Abortus met complica tie Heropname na abortus met complicaties op ZWSresten Heropname na abortus voor complicaties zonder ZWSresten Mola/ectop met complicaties 634-637 639630-633 639

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Ectopische ZWS - voorbeelden Pelvische peritonitis volgend op een tubaire zwangerschap zonder intrauteriene zwangerschap (huidig verblijf) –HD 633.1x "Tubal pregnancy " –ND 639.0 "Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract and pelvic infection“ Hemorragie volgend op een geruptureerde tubaire zwangerschap, die tijdens een vorig verblijf weggenomen werd. –HD 639.1 "Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, delayed or excessive hemorrhage" 16 voorbeeld 11.11

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17 Normale bevalling 650 steeds als HD Geen complicatie tijdens de arbeid, bevalling en postpartum leeftijd moeder ≥ 16 tot < 35 jaar hoofdligging episiotomie, amniotomie, foetale monitoring, analgetica en/of anesthesie, sterilisatie geboorte van éénling !

18 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU V27 = outcome of delivery Enkel voor de moeder Zorgepisode met bevalling – geen V27 bij bevalling buiten ziekenhuis! 4 de cijfer: één/meerdere – levend/doodgeborene 18

19 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Zwangerschapsduur Van 22 tot 37 weken  644.xx Early or threatened labor Van 38 tot 40 weken  650 of andere > 40 tot 42 weken  645.1x Post term pregnancy Meer dan 42 weken  645.2x Prolonged pregnancy 19

20 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Foetale pathologie met weerslag op de zwangerschap Enkel coderen indien weerslag op zwangerschap –655 “Known or suspected fetal abnormality affecting management of mother” –656 “Other fetal abnormality affecting management of mother” 656.3x “fetal distress” Intra-uteriene chirurgie –Obstetrische handeling –655 + 75.36 “Correction of fetal defect” 20

21 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Pathologie met weerslag op de zwangerschap: hypertensie – (pre)eclampsie Voorafbestaande hypertensie: 642.0x tot 642.2x Gestationele hypertensie: 642.30 – 642.34 (pre)eclampsie moet genoteerd staan! –Niet enkel op verhoogde RR, albuminurie of oedeem –Zonder voorafbestaande hypertensie: 642.4 tot 642.6 –Op voorafbestaande hypertensie: 642.7x –Middematige pre-eclampsie: 642.4x –Ernstige pre-eclampsie (HELLP syndroom): 642.5x –Eclampsie: 642.6x 21

22 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Hypertensie: voorbeelden Een eclampsie op een voorafbestaande hypertensie, tijdens een zwangerschap van 36 weken, gecompliceerd door een acuut nierfalen en een gedissemineerde intravasculaire stolling, met bevalling, één levend geboren kind –HD : 642.71 “Pre-eclampsia or eclampsia superimposed on preexisting hypertension, delivered, with or without mention of antepartum condition’’ –ND : 644.21 "Early onset of delivery, with or without mention of antepartum condition” – 646.81 "Other specified complications of pregnancy" – 584.9 "Acute renal failure, unspecified" –641.31 "Antepartum hemorrhage, associated with coagulation defects, with or without mention of antepartum condition” – V27.0 "Outcome of delivery, single liveborn" 22 voorbeeld 11.16

23 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Pathologie met weerslag op de zwangerschap: diabetes mellitus (voorafbestaande) diabetes mellitus: 648.0x “current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus” –250 code –V58.67 "Long-term (current) use of insulin“ Gestationele diabetes of abnormale glucose tolerantie: 648.8x “Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating preg­nancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance” 648.8x en 648.0x nooit samen! 23

24 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Diabetes mellitus: voorbeelden Zwangerschap van 33 weken, abnormale glucose tolerantie, behandeling met dieet. –648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating preg­nancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, antepartum condition or com­plication” Zwangerschap van 33 weken, abnormale tolerantie aan glucose, behandeling met dieet en insuline. –648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, antepartum condition or complication" –V58.67 "Long-term (current) use of insulin" (= begin van behandeling met insuline vóór deze opname) 24 voorbeeld 11.17

25 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Pathologie met weerslag op de zwangerschap: infecties B streptococcen asymptomatische draagster: –648.9x “Other current conditions classifiable elsewhere, but complica­ting pregnancy, childbirth, or the puerperium" + V02.51 “Carrier or suspected carrier of infectious diseases, Group B streptococcus" - –Nooit 041.02 “Bacterial infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site, streptococcus, group B” Asymptomatische bacteriurie: –646.5x "Other complications of pregnancy, NEC, asymptomatic bacteruria in pregnancy" 25

26 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 26 Post-partum complicaties Definitie: Onmiddellijk na de bevalling + 6 weken 5 de cijfer: 2 “Delivered with mention of postpartum condition” 4 “Postpartum complication”

27 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Post-partum complicaties: voorbeelden Drie weken postpartum wordt een bevallen patiënte voor een acute pyelonefritis met E. Coli opgenomen en behandeld. –HD: 646.64 "Infections of genitourinary tract, postpartum complication" –ND: 590.1x "Acute pyelonephritis" – 041.4 "Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Escherichia coli [E. Coli]" Vijf weken na de bevalling wordt een patiënte opgenomen voor acute cholecystitis op lithiasis, die tijdens de zwangerschap begonnen is. –HD: 646.8 "Other specified complication of pregnancy, postpartum condition or complication" –ND: 574.00 "Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without mention of obstruction" 27 voorbeeld 11.18

28 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Sekwellen van complicaties 677 “Late effect of complication of pregnancy, childbirth or the puerperium” Op elk moment postpartum!! Na code voor residuele pathologie Bvb: Een patiënte wordt opgenomen voor het herstellen van een prolapsus van de uterus t.g.v. een ge­boortetrauma twee jaar geleden. –HD: 618.1 "Uterine prolaps" – ND: 677 "Late effect of complication of pregnancy, childbirth, and the puerperium" 28 voorbeeld 11.19

29 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 29 Contraceptieve maatregelen V25 code als HD indien bij bevalling: V25 als ND Procreatieve maatregelen HD: V26 – bij uitvoeren van procreatieve maatregelen (zoals pick-up eicel) ND: bijkomende codes voor onvruchtbaarheid Specifieke code voor reductie van aantal foetussen -Geen specifieke procedurecode!

30 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Procreatieve maatregelen: voorbeeld Een vrouw wordt opgenomen op de materniteit en bevalt van een levend kind. Ze droeg in het begin van de zwangerschap vier foetussen, maar heeft een reductie tot één foetus ondergaan. –HD: 651.71 "Multiple gestation following (elective) fetal reduction, Fetal reduction of multiple fetuses reduced to single fetus, delivered, with or without mention of antepartum condition" –ND: V27.0 "Single liveborn" (van toepassing in 2009) 30 voorbeeld 11.23


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 11: Complicaties van Zwangerschap, Bevalling en Postpartum."

Verwante presentaties


Ads door Google