De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 15: perinatale pathologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 15: perinatale pathologie"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 15: perinatale pathologie

2 Algemene richtlijnen Codes 760 tot 779 en bepaalde V codes (nooit met codes van het hoofdstuk 11) Perinatale periode: voor de geboorte tot en met dag 28, ongeacht de zwangerschapsleeftijd (ZL) Aandoeningen moeten voldoen aan drie criteria:

3 Aandoeningen moeten voldoen aan drie criteria:
Geen congenitale afwijking ( hfdst 14) Gegenereerd tijdens de perinatale periode (→ dag 28) Indien na dag 28  andere code dan hoofdstuk 15 Het verblijf met geboorte inbegrepen Onafhankelijk van de zwangerschapsleeftijd verbonden met het geboorteproces >< aandoening verworven via milieu of omgeving: verband moet duidelijk of specifiek zijn, indien niet: automatisch aangenomen link met geboorteproces

4 voorbeelden Pasgeboren prematuur (26 weken zwangerschap) met sepsis:
geen bijkomende info: (Sepsis of newborn) Dag 28, GBS +: (Streptococcus infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site, group B) Dag 29, GBS + : (Streptococcal septicemia)

5 Perinatale aandoeningen en de leeftijd
Tijdelijke aandoening Blijvend aandoening Voorbeeld: Man van 20 jaar, ontstaan van ademhalingsproblemen wegens een bronchopulmonaire dysplasie: 770.7 «Chronic respiratory disease arising in the perinatal period» (chronische ademhalingsaandoening die ontstaat in de perinatale periode) omdat de bronchopulmonaire dysplasie een sekwel van een perinatale aandoening is die voor problemen kan zorgen op latere leeftijd van de patiënt. voorbeeld 15.2

6 Perinatale aandoeningen en de leeftijd
Laattijdige manifestatie Voorbeeld: vrouw van 35 jaar, vaginaal carcinoom wegens een intra-uteriene blootstelling aan DES (diethylstil­bestrol), ingenomen door de moeder tijdens de zwangerschap: 184.0 «Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs/Vagina» (andere en niet gespecificeerde kwaadaardige tumor van de vrouwelijke ge­slachtsorganen, va­gina) «Noxious influences affecting fetus or newborn via placenta or breast milk / Diethylstilbestrol (DES) » (schadelijke invloed op de fœtus of de pasgebo­rene, transplacentair of via de moedermelk, DES). V13.7: Personal history of perinatal problems V21.3X: Low birth weight status voorbeeld 15.2

7 klassificatie van de geboorten
Codes V3x.xx Verblijf in het ziekenhuis waar het kind is geboren (werd opgenomen onmiddellijk na de geboorte) Éénmalig toegekend! Hoofddiagnose! V33, V37 en V39 («unspecified »): zouden niet mogen bestaan Pasgeborene geboren buiten het ziekenhuis en laattijdige opname voor complicatie: geen code V3x.xx

8 Voorbeeld: één levende pasgeborene, geboren in het ziekenhuis, met een diagnose van een subdurale bloeding wegens een traumatische geboorte: HD: V30.00 ND: «Birth trauma / Subdural and cerebral hemorrhage» (geboortetrauma, subdurale en cerebrale bloeding) Pasgeborene die het ziekenhuis heeft verlaten waar hij is geboren om overgebracht te worden naar een andere instelling voor de behandeling van een bloeding: HD: «Birth trauma / Subdural and cerebral hemorrhage» (zie hierboven)  er wordt geen code V3x.xx toegekend! voorbeeld 15.1

9 Opzoeken via de alfabetische index:
Opzoeken: Birth (geboorte) Andere termen: Neonatal Fetal Newborn Infantile

10 Aandoeningen van de moeder die de pasgeborene of fœtus treffen
Enkel toekennen indien effect op fœtus/pasgeborene!! Codes 760 tot 763 760 Fetus or newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to present pregnancy bvb: Fetus or newborn affected by maternal hypertensive disorders 761 Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy bvb: Fetus or newborn affected by premature rupture of membranes of mother 762 Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord, and membranes bvb: Fetus or newborn affected by placenta previa 763 Fetus or newborn affected by other complications of labor and delivery bvb: Fetus or newborn affected by delivery by vacuum extractor Indien fœtale of neonatale aandoeningen de behandeling van de moeder beïnvloeden: codes 655.x en 656.x toekennen in de MKG registratie van de moeder.

11 Aandoeningen van de moeder die de pasgeborene of fœtus treffen
Specifieke aandoening v/d pasgeborene = specifieke code! Voorbeeld: Pasgeborene van moeder met diabetes, hypoglycemie. HD: V3x.xx ND:775.0 «Syndrome of «infant of a diabetic mother» (syndroom van kind van moeder met diabetes) ND: V18.0 «Family history of diabetes mellitus» (familiale geschiedenis van diabetes). Pasgeborene prematuur (zwangerschapsleeftijd 34 weken, geboortegewicht 2200g), geboren door keizersnede omwille van HELLP syndroom bij de moeder. Hierbij is de moederlijke aandoening de oorzaak van de prematuriteit: V30.01 “33-34 completed weeks of gestation” “Other preterm infants, 2000 – 2499 g” 760.0 “Maternal hypertensive disorders”

12 Hydramnios *code niet toevoegen aan MKG registratie van de pasgeborene, indien deze ontstaan is door het vroegtijdig breken van de vliezen. Correcte terminologie Anhydramnios Oligohydramnios Polyhydramnios Incorrecte terminologie Anamnios Oligamnios Hydramnios Anomalie van het vruchtwater afwezig Te weinig Te veel Effect op de moeder (MKG registratie moeder) 658.0x 657.0X Effect op fœtus/pasgeboren (MKG registratie pasgeborene) 761.2* 761.3

13 Diverse diagnoses Codeer alle afwijkingen met mogelijks effect op het latere leven (= uitzondering op de algemene regel !!) ex.: hydrocoele 778.6 Niet te coderen: onbelangrijke aandoeningen tijdelijke aandoeningen met spontane resolutie Bvb: discrete huiduitslag Subicterus Lichte tot matige vervorming van de hoofdhuid

14 Diverse diagnosen «Other specified conditions originating in the perinatal period» voldoen aan 3 criteria + code buiten Hst.15 Niet voldoen aan 3 criteria: code buiten Hfdst.15 Voorbeeld: Een meisje van 10 dagen dat wordt opgenomen wegens rechter hartinsufficiëntie op valvulaire, pulmonaire congenitale stenose. Deze valvulaire stenose was gekend en werd opgevolgd. «Other specified conditions originating in the perinatal period» (andere gespe- cificeerde pathologie die zijn oorsprong vindt in de perinatale periode) 428.0 «Congestive heart failure, unspecified. Right heart failure» (congestieve hartinsufficiëntie, niet gespecificeerd. Rechter HF) – (aanpassingsprobleem postnataal) «Stenosis of pulmonary valve, congenital» (stenose van de pulmonaire hartklep, congenitaal) voorbeeld 15.6

15 Prematuriteit, postmaturiteit en dysmaturiteit
Codes toekennen op basis van: De klinische evaluatie geboortegewicht N.B.: Bepaalde ICD termen ≠ medische terminologie (zie tekst en tabel) bvb.: « extreme immaturity », «post term», «prolonged gestation» voorgeschiedenis van laag geboortegewicht met invloed op de gezondheidstoestand: V21.3x

16 Uiterste prematuriteit
Tabel De categorieën 764, 765 & 766: maturiteit, gewicht en voedingsstand van de pasgeborenen 764 "Slow fetal growth and fetal malnutrition" (Foetale groeiachterstand en foetale malnutritie) Dysmaturiteit: GG < Pc10 voor de ZL. (« Light-for-dates »)( Small-for-dates ), met of zonder malnutritie: 764.0x of 764.1x Foetale malnutritie: magerte, afschilfering van de huid, gewichtsindex (Gewicht/gestalte) < Pc10, met of zonder dysmaturiteit: x of 764.2x Intra-uteriene groeiachterstand, niet gespecificeerd: 764.9x 765 ‘’Disorders relating to short gestation and low birth weight’’ (Stoornissen in verband met prematuriteit en laag geboortegewicht) Preterme geboorte of geboorte op dag 280 ZL ≤40 w. 0/7 766.2x ‘’Disorders relating to long gestation’’ (Stoornissen in verband met postmaturiteit) Post-terme geboorte ZL > 40 w. 0/7 Prematuriteit ZL < 37 w. tot Geen prematuriteit ZL ≥ 37 w. 765.29 « post term» ZL ≤ 42 w.0/7 766.21 « postmaturiteit» ZL > 42 w. 0/7 766.22 Uiterste prematuriteit ZL < 28 w. en/of GG < 1000g 765.0x Andere prematuriteit niet 764.xx ZL ≥ 28 w. en GG ≥ 1000g 765.1x 766.0 & ‘’Disorders relating to high birthweight’’ (geboortegewicht te hoog): Macrosomie 766.0 ‘’Exceptionnally large baby’’ (Pasgeboren met een uitzonderlijk hoog gewicht): GG > 4500g 766.1 ‘’Other heavy-for-dates infants’’ (Andere voor de zwangerschapsleeftijd te zware kinderen): GG > Pc 90 voor de ZL maar < 4500g

17 Respiratory distress syndrome
Respiratory distress syndrome 769: hyaliene membraan ziekte, cardiorespiratoire decompensatie NB: persisterende fœtale circulatie: (hfdst. 14) Tijdelijke tachypnoe van de pasgeborene 770.6 Andere respiratoire postnatale problemen, o.a. « respiratory failure » Indien respiratoire problemen niet voldoen aan de 3 criteria: 518.8x “Other diseases of lung” 786.0x “Dyspnea and respiratory abnormalities”

18 Voorbeelden: Pasgeborene van 15 dagen, geboren op 32 weken Z.L. met een gewicht van 2020g, eutrofisch, overgebracht naar een intensief neonataal centrum INC op 15 dagen wegens ademhalingszwakte op apnee die ongevoelig is voor de medische behandeling en die hulp nodig heeft bij het ademen, zonder andere pathologie. 770.84: « Respiratory failure of newborn» (Ademnood bij pasgeborenen) 770.81: « Primary apnea of newborn» (Primaire apnee bij pasgeborenen) 765.18: « other preterm infants, birth weight grams» (Ander prematuur, geboortegewicht g) 765.26 : « 31-32 completed weeks of gestation» (31-32 zwangerschapsweken vergelopen) Pasgeborene van 16 dagen oud, eerst in goede gezondheid, met een acute bronchiolotis wegens syncitiaal respiratoir virus (RSV), gecompliceerd door apnee en ademnood die door de clinicus als ernstig wordt beschouwd. 466.11: «Acute bronchiolitis due to RSV» (Acute bronchiolitis door RSV) (niet gebonden met geboorteproces!!) 518.81 : «Acute respiratory failure» (Acute ademhalingsinsufficiëntie) 786.03 : «Apnea» (Apnee) voorbeeld 15.12

19 Foetaal lijden en asfyxie
Codes 763.8x, 768.x en 770.8 Enkel coderen indien aandoening gespecificeerd wordt in het patiëntendossier. Niet coderen enkel op basis van : APGAR-score en/of meconiaal vruchtwater.

20 Perinatale infecties Codes 771.XX, (congenitale pneumonie) en deze van hfdst1 Pasgeborene van een HIV moeder en met een positieve elisatest (HIV antistoffen): Septicemie 3 criteria aanwezig: « Septicemia (sepsis) of newborn » Anders : 038.x (+ SIRS bij orgaanfalen) SIRS (995.9X) Enkel coderen indien geen verband met geboorteproces!

21 Voorbeelden: Pasgeborene van 17 dagen oud die wordt opgenomen wegens septische aandoening. De einddiagnose is een septicemie met GBS. Het dossier vermeldt geen bron van contaminatie. « Septicemia of newborn» (Septicemie bij de pasgeborene) « Streptococcus, groep B» (Streptococcen groep B) Zuigeling opgenomen op de leeftijd van 31 dagen om dezelfde redenen. Dezelfde diagnose van septicemie met GBS wordt gesteld. Ongeacht het ogenblik en de wijze van de contaminatie werd de infectie zelf gegenereerd na de perinatale periode. 038.0 « Septicemia Streptococcus infection» (Septicemie met streptokoccen) « Streptococcus, group B» (Streptococcen groep B) voorbeeld 15.13

22 Doodgeborene 779.9 Officiele belgische definitie:
= Still Birth, Mort fœtale, Fetal death Officiele belgische definitie: pasgeborene ≥ 500g en/of ≥ 22 weken ZS Op geen enkel ogenblik heeft geademd of andere tekens van leven heeft getoond (hartkloppingen, ademhaling, pulsaties t.h.v. de navelstreng) ≠ tekens van leven: tijdelijke hartkloppingen tijdelijke ademhalingsinspanningen (« Gasp »)

23 Observatie en evaluatie van de pasgeborene
V29.X Observatie en evaluatie van de pasgeborene wegens een vermoedelijke en uiteindelijk niet bevestigde aandoening : Als hoofddiagnose (gewoonlijk enkel deze code) Als unieke nevendiagnose indien de HD V3X.XX is Ofwel de gevonden aandoening(en) coderen die vermoed werd(en) en geen V29.X


Download ppt "Hoofdstuk 15: perinatale pathologie"

Verwante presentaties


Ads door Google