De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

3 Agenda 14 april 18:00 uur Inaktelke diner, Evoluon 14 april 18:00 uur Inaktelke diner, Evoluon 8 april 19:30 uur Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 8 april 19:30 uur Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 12 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie-eenheid Inl: H. Janson 12 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie-eenheid Inl: H. Janson 15 april 09 30 kinderclub 15 april 09 30 kinderclub

4 Diensten 9:30voorganger: kand. W. Jagersma uit Kampen 16:30 voorganger: ds. D. Vonck uit Houten De kerkenraad nodigt u uit voor een vergadering van kerkenraad met de gemeente op woensdag 11 april a.s. ter bespreking van het voorstel van de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand te Hoofddorp. Nadere informatie over ds. Roosenbrand en zijn preken kunt u vinden op zijn website: www.hansjanroosenbrand.nl. www.hansjanroosenbrand.nl Diensten 9:30voorganger: kand. W. Jagersma uit Kampen 16:30 voorganger: ds. D. Vonck uit Houten De kerkenraad nodigt u uit voor een vergadering van kerkenraad met de gemeente op woensdag 11 april a.s. ter bespreking van het voorstel van de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. J. Roosenbrand te Hoofddorp. Nadere informatie over ds. Roosenbrand en zijn preken kunt u vinden op zijn website: www.hansjanroosenbrand.nl. www.hansjanroosenbrand.nl Mededelingen kerkenraad

5 De kerkenraad heeft, gehoord de redenen, aan de broeders Mark de Fouw en Sil de Graaf ontheffing verleend uit hun ambt van ouderling In verband met dit aftreden en het periodiek aftreden van de brs. Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u niet tot uiterlijk a.s. zondag, maar tot volgende week 15 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. De kerkenraad heeft, gehoord de redenen, aan de broeders Mark de Fouw en Sil de Graaf ontheffing verleend uit hun ambt van ouderling In verband met dit aftreden en het periodiek aftreden van de brs. Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u niet tot uiterlijk a.s. zondag, maar tot volgende week 15 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos. Mededelingen kerkenraad

6 De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

7 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

8 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

9 175 C

10 ● Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

11 Opwekking 615 Dank U voor het kruis Heer, dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn; nu ben ik rein; uw liefde wast mij schoon. Dank U voor uw offer; vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon.

12 Opwekking 615 Refrein: Waardig is het Lam zittend op de troon. Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schat. Waardig is het Lam, waardig is het Lam.

13 Opwekking615: ● Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

14 Gezang 95 NG52: 1, 2, 3, 4 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld; Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

15 Gezang 95 NG52: 1, 2, 3, 4 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan! Wie in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan: een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

16 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

17 Opwekking615: Gezang95: ● Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

18 Psalm 98: 1, 2, 3 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

19 Psalm 98: 1, 2, 3 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

20 Psalm 98: 1, 2, 3 3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

21 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

22 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

23

24

25

26 Liegen

27 Niet luisteren

28 Ongehoorzaam zijn

29 Gemeen Roddelen Pesten

30 schelden

31 Iemand buiten sluiten

32

33 Jezus is nieuw leven!!!! Dank zij Hem die zoveel van mij houdt, ben ik meer dan overwinnaar. Niets kan mij scheiden van Gods liefde, die mij gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:37+39

34 Jezus is nieuw leven Aan het kruis is Hij gestorven, na drie dagen opgestaan. Levend staat Hij in ons midden: ‘Hoor, ik noem je bij je naam!’ In een wereld vol van vragen, in ons leven met soms pijn, heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn. Heel de wereld moet het weten: Jezus, Hij is opgestaan. Ook aan jou geeft Hij het leven: ‘Hoor, Hij noemt je bij je naam.

35 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 ● Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

36 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 ● Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

37 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 ● Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

38 Gezang 97: 1-6 1: Koor In alle vroegte raakt God de aarde aan en zingt de groeve: nu is de dood herroepen, Christus is opgestaan.

39 Gezang 97: 1-6 2: Koor O Gij bevrijder, legt Gij uw windsels af, de specerijen, de geur van dood en lijden, de zwaarte van het graf?

40 Gezang 97: 1-6 Refrein: allen Verheug u halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan, met majesteit en jubel, verrezen, amen, amen.

41 Gezang 97: 1-6 3: Koor Gij maakt als eerste een graf tot bruidsvertrek, het licht is weerbaar, de dood niet onomkeerbaar: Gods Zoon is opgewekt.

42 Gezang 97: 1-6 4: Koor Met glans en glorie getooid met morgenlicht de Mens herboren, nu gaan wij niet verloren, God heeft ons opgericht.

43 Gezang 97: 1-6 Refrein: allen Verheug u halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan, met majesteit en jubel, verrezen, amen, amen.

44 Gezang 97: 1-6 5: Koor Die valt ter aarde en sterft zoals het graan zal zegen dragen, een oogst van levensdagen Christus is opgestaan.

45 Gezang 97: 1-6 6: Koor Wij zullen treden op hoogten ongedacht van licht en vrede, de toekomst raakt het heden tot alles is volbracht.

46 Gezang 97: 1-6 Refrein: allen Verheug u halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan, met majesteit en jubel, verrezen, amen, amen.

47 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: ● Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

48 1. Het meest dierbare is kwijt

49 2. En ze weten niet waar ze zoeken moeten

50 3. Maar God wijst keer op keer de vindplaats:

51 4. Christus is opgestaan!

52 5. Hij is de vondst van je leven!

53 Het meest dierbare is kwijt En ze weten niet waar ze zoeken moeten Maar God wijst keer op keer de vindplaats: Christus is opgestaan! Hij is de vondst van je leven!

54 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: ● Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

55 Juicht/ Hij is verheerlijkt Juicht, want Jezus is Heer! Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

56 Juicht/ Hij is verheerlijkt Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, ‘k zal Hem prijzen Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt En ik verhoog Zijn Naam… Hij is mijn God, Zijn waarheid houdt eeuwig stand Hemel en aard, verheugen zich in Zijn Naam Hij is verheerlijkt, als Koning verheven

57 Juicht/ Hij is verheerlijkt Juicht, want Jezus is Heer! Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

58 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

59 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

60 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt ● Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

61 Gezang 99 NG56: 1, 2, 3 1 U zij de glorie, opgestane Heer U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

62 Gezang 99 NG56: 1, 2, 3 2 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint". U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

63 Gezang 99 NG56: 1, 2, 3 3 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

64 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: ● Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie

65 182 C

66 Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen Liturgie kand. W. Jagersma Kampen Collecte:De Diaconie


Download ppt "Opwekking615: Gezang95: Psalm98:1, 2, 3 Lucas23:50 - 24: 12 Kolossenzen3:1 - 4 Gezang97: Opw.174/349:Juicht/ hij is verheerlijkt Gezang99: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google