De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. M. van Veelen voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 126: 1 Na de zegen Ps. 99: 1, 2 Schriftlezing: Jes 52:7-10 en 1 Joh.1:1-4 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. M. van Veelen voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 126: 1 Na de zegen Ps. 99: 1, 2 Schriftlezing: Jes 52:7-10 en 1 Joh.1:1-4 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. M. van Veelen voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 126: 1 Na de zegen Ps. 99: 1, 2 Schriftlezing: Jes 52:7-10 en 1 Joh.1:1-4 Tekst: Mark. 1: 14 – 20

2 na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s. U laat me toch niet alleen schaatsen??!!

3

4 In deze dienst zal Ds. M. van Veelen voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 126: 1 Na de zegen Ps. 99: 1, 2 Schriftlezing: Jes 52:7-10 en 1 Joh.1:1-4 Tekst: Mark. 1: 14 – 20

5  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b Voor de dienst: Lb. 126: 1

6 Liedboek 126 Vers 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

7 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

8  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

9  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

10 Vers 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. Psalm 99: 1, 2

11 Vers 2 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o Here; laten zij die eren! Psalm 99: 1, 2

12  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

13  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

14  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

15 Psalm 10: 7 Vers 7 De HEER is koning tot in eeuwigheid. De toeleg van de volken is verstoord. Hij heeft met eigen hand zijn land bevrijd. De wens der vromen hebt U, HEER, gehoord. U sterkt hun hart, uw oor let op hun woord, om recht te doen aan armen en aan wezen. Nooit zal een sterveling hen nog doen vrezen.

16  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

17  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

18 Vers 2 De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst in majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven. Psalm 95: 2, 3

19 Vers 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden. Psalm 95: 2, 3

20  Votum en zegengroet  Ps.99: 1, 2  Gebed  Lezen:Jes. 52: 7 – 10  Ps.10: 7  Lezen:1 Joh. 1: 1 – 14  Ps. 95: 2, 3  Tekst: Mark. 1: 14 – 20  Preek  Gz.179b

21 Na de preek: Gz. 179b

22 Het eerste optreden van Jezus Letterlijk gelijke boodschap Lijkt zwakker dan dat van Johannes de D. Is meer dan dat van Johannes de Doper

23 Jezus, de sterkere dan Johannes, begint zijn werk in Galilea. 1. de aard van zijn werk 2. de omvang van zijn werk 3. het effect van zijn werk

24 Zelfde boodschap? Het is maar WIE het zegt.

25 Zelfde boodschap? Het is maar WIE het zegt! Jezus die het koninkrijk v. God Zelf brengt: Kom allemaal bij Mij!

26 Het Koninkrijk van God Bevrijding van vreemde machten? Of de macht van Gods genade?

27 Jezus' begin in Galilea Demonstratie van genade. Genade vraagt om geloof.

28 Jezus' leerlingen De toekomstige rechters van Israël Ze komen niet bij Hem, Hij roept ze. Ze 'verdienen' het niet: genade.

29 Jezus, de sterkere dan Johannes, begint zijn werk in Galilea. We letten op: 1. de aard van zijn werk 2. de omvang van zijn werk 3. het effect van zijn werk

30 Leerlingen Niet om zelf rabbi te worden. Om zelf leerlingen van Jezus te maken. Ze verkondigen geen eigen wijsheid, maar ze verkondigen Jezus de Christus

31 Het ging toen o.a. om ons Daarom al vanaf het begin: getuigen. Zo, als de apostelen, worden wij niet meer geroepen.

32 Jezus, de sterkere dan Johannes, begint zijn werk in Galilea. We letten op: 1. de aard van zijn werk 2. de omvang van zijn werk 3. het effect van zijn werk

33 Het evangelie van Jezus Is niet veranderd: Gods reddende kracht Hij is nog steeds de Sterke. Hij roept je met de kracht van de Geest. Niet uit je dagelijkse leven, maar in je dagelijkse leven

34  Preek  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.93: 1, 3  Zegen

35  Preek  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.93: 1, 3  Zegen

36  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Catechisatie  2 e Rente en aflossing 93: 1, 3  Ps. 93: 1, 3

37  Preek  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.93: 1, 3  Zegen

38 Vers 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. Psalm 93: 1, 3

39 Vers 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93: 1, 3

40  Preek  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps.93: 1, 3  Zegen

41

42 Tot volgende week zondag Om: ??? Om: ??? Met Ds. ?? Met Ds. ?? In ??? In ??? En om: ??? En om: ??? Met Ds. ??? Met Ds. ??? In het Morgenlicht In het Morgenlicht

43


Download ppt "In deze dienst zal Ds. M. van Veelen voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 126: 1 Na de zegen Ps. 99: 1, 2 Schriftlezing: Jes 52:7-10 en 1 Joh.1:1-4 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google