De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15."— Transcript van de presentatie:

1 VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15 TekstMarcus 1:16-20

2 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

3 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk en chocomelk

4 Na deze dienst koffiedrinken in de hal van de kerk. Tevens kunt u elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.

5 na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s. U laat me toch niet alleen schaatsen??!!

6

7 VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15 TekstMarcus 1:16-20

8 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

9 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk en chocomelk

10 Na deze dienst koffiedrinken in de hal van de kerk. Tevens kunt u elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.

11 na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s. U laat me toch niet alleen schaatsen??!!

12

13 VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15 TekstMarcus 1:16-20

14 Help de voedselbank! Elke laatste zondag van de maand een inzameling voor de voedselbank met elke maand een ander ‘thema’. Zondag 27 januari kunt u verschillende producten inleveren in de kerk.

15 Deze maand gaat het om de volgende producten: -Kuipje ( dieet ) margarine -Bak- en braadproducten -Houdbare zuivelproducten zoals melk en chocomelk

16 Na deze dienst koffiedrinken in de hal van de kerk. Tevens kunt u elkaar een gezegend nieuwjaar toewensen.

17 na afloop snert en roggebrood met spek in de kerk!! 1 februari schaatsen in Enschede!! Geef je snel op via soos@onzekerk.nl of via opgave formulier, van zondag 13 januari a.s. U laat me toch niet alleen schaatsen??!!

18

19 VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15 TekstMarcus 1:16-20

20 1 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.

21 2 Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

22 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen.

23 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin,

24 Mededelingen

25

26  Ps.931,2  10 Geboden  Ps.933  Gebed  Ps.23,4  Preek  LB 2941,6  Preek  GK 1216,7,8,9  Gebed en voorbede  Collecte  GK 1413  Lezing Marcus 1:1-15  Tekst Marcus 1:16-20  Collecte  Theologische Universiteit  Rente en aflossing  Volgende week  Catechisatie  Rente en aflossing

27 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

28 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht.

29

30 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

31

32 3 Ik roep op aarde 't woord des HEREN uit. Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. Zie, al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef Ik in uw macht. Gij zult het aarden vat met ijzer breken, ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.'

33 4 O machtigen, o koningen, weest wijs. Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

34

35 Vissers van mensen? JA! Want het draait in kerk en wereld om Christus en zijn Rijk. Drie aandachtspunten: -1. Christus volgen = unieke wezen van de kerk; -2. Christus’ eigen roepen= geheim van de kerk; -3. Zijn (omroep)medewerkers = blijvende functie van de kerk.

36

37 De eerste vier leerlingen door Jezus geroepen

38 De kern is vers 17a: Kom,volg Mij!

39

40 Christus gaat voorop naar Gods Rijk, Hij is Voorganger, Gids – en er is geen ander.

41 Het draait in de wereld om Christus en zijn Rijk

42

43

44

45

46

47 volg Christus als je Gids

48 Kerk-van-Christus-zijn is ook in 2013: Hem volgen op de route naar zijn Rijk

49

50 het unieke wezen van de kerk: Christus volgen die ons voorgaat naar zijn Rijk

51

52 geloof het: Gods Rijk is mijn/onze toekomst

53 Liedboek 294 Vers 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag!

54 Liedboek 294 Vers 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

55

56 Christus is Voorganger en Gids naar zijn Rijk, Hem volgen is het wezen van de Kerk

57

58 Tweede aandachtspunt: Christus’ eigen roepen is het geheim van de Kerk

59

60 Wie is Christus ?

61

62 maar ja, die Stem met Gezag…koninklijk, roepend, Hij kiest me uit, Hij claimt me – dat is het geheim van de kerk, nog steeds

63

64 Ik ben Koning, ik roep jullie naar Gods Rijk, volg Mij maar gerust als Gids daarheen

65

66 Derde aandachtspunt: Christus’ (omroep)medewerkers = blijvende functie van de kerk

67

68

69

70 Leef als zijn omroepmedewerker

71

72 Christus, machtige Koning, roept om achter Hem aan te gaan naar zijn Rijk – totdat Hij wederkomt. Om Hem en zijn Rijk draait het.

73

74  Ps.931,2  10 Geboden  Ps.933  Gebed  Ps.23,4  Preek  LB 2941,6  Preek  GK 1216,7,8,9  Gebed en voorbede  Collecte  GK 1413  Lezing Marcus 1:1-15  Tekst Marcus 1:16-20  Collecte  Theologische Universiteit  Rente en aflossing  Volgende week  Catechisatie  Rente en aflossing

75 6 Hij, de Heer gaat voor ons uit, als een vuur dat niemand stuit. Zing het lied dat Hij ons leert en het kwade wordt verteerd. Verlos ons, Heer.

76 7 Wie uit God geboren is, wie Hij riep uit duisternis, doet zoals de Heer gebiedt; hoor, het Woord is hem een lied. Wees met ons, Heer.

77 8 Door de wereld gaat Gods Woord, klinkt tot aan het einde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer.

78 9 't Woord, gesproken in de tijd geldig voor de eeuwigheid, gaat bij ons van mond tot mond, totdat Christus wederkomt. Wees met ons, Heer.

79  Ps.931,2  10 Geboden  Ps.933  Gebed  Ps.23,4  Preek  LB 2941,6  Preek  GK 1216,7,8,9  Gebed en voorbede  Collecte  GK 1413  Lezing Marcus 1:1-15  Tekst Marcus 1:16-20  Collecte  Theologische Universiteit  Rente en aflossing  Volgende week  Catechisatie  Rente en aflossing

80 Lof, eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

81

82

83 Tot vanavond om 18.30 uur Met Ds. Van Veelen In het Morgenlicht


Download ppt "VoorgangerDs. P.K. Meijer Voor de dienst Na de zegen Voor de dienstLiedboek 169:1,2,5,6 Na de zegenPs.93:1,2 Schriftlezing Tekst SchriftlezingMarcus 1:1-15."

Verwante presentaties


Ads door Google