De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zing voor de Heer een nieuw lied, vertel iedereen hoe groot Hij is!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zing voor de Heer een nieuw lied, vertel iedereen hoe groot Hij is!"— Transcript van de presentatie:

1 Zing voor de Heer een nieuw lied, vertel iedereen hoe groot Hij is!
PSALM 96 Zing voor de Heer een nieuw lied, vertel iedereen hoe groot Hij is!

2 Zing voor de Heer een nieuw lied,
Koor: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

3 Zing een loflied voor Hem,
tot eer van zijn naam en vertel iedereen dat Hij redt.

4 Vertel alle volken hoe groot Hij is,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

5 Heren van het koor: Let niet op de goden van andere volken, want het is de Heer die de hemel heeft gemaakt.

6 Zijn gla-ns en glorie gaan voor Hem uit. Zijn ma-cht en luister omringen Hem.

7 Koor: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

8 Allen: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

9 Koor: Alle stammen, volken, erken nu de Here. Geef Hem nu de eer, alle majesteit en macht.

10 Dames van het koor: Prijs de grootheid van zijn Naam. Kom naar Zijn huis en breng Hem dank!

11 Koor: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

12 Allen: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

13 Tussenspel

14 Heren van het koor: Buig nu voor de Heer, in zijn heilige glorie. De aarde die zal sidderen en beven als Hij komt.

15 Vertel de volken: de Heer is koning.
+ Dames van het koor: Vertel de volken: de Heer is koning. Vast staat de wereld en wankelt niet. Alleen dames: Hij zal recht doen…

16 Tussenspel

17 Koor: En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.

18 De velden verheugen zich
met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.

19 En de hemel en aarde juichen,
de zee zal van vreugde bruisen.

20 De velden verheugen zich
met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.

21 1. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

22 Koor (2 stemmig): 2. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

23 Koor (2 stemmig en fluit):
3. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

24 Allen, eenstemmig: 4. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend!

25 Allen (2 stemmig): 5. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend!

26

27 IN JEZUS’ NAAM

28 Koor: In de nacht van ons bestaan, een wereld ver bij God vandaan, delen wij zijn liefde uit,  door de kracht van Jezus’ kruis.

29 Stervend als het goede graan, doen wij wat Jezus heeft gedaan: trekken heel de wereld door, leven Gods genade voor.

30 Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer
Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer! Ga dan heen en twijfel niet meer: Hij is bij ons, zal met ons gaan.

31 Maak het goede nieuws bekend, dat Jezus leeft en wij met Hem
Maak het goede nieuws bekend, dat Jezus leeft en wij met Hem. Door de liefde die van God  in ons hart is uitgestort.

32 Dames: Als de liefde in ons leeft, die niet zichzelf zoekt maar die geeft, dienen wij in kwetsbaarheid en leven voor gerechtigheid.

33 Koor: Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer! Ga dan heen en twijfel niet meer: Hij is bij ons, zal met ons gaan.

34 Herh.: Ga dan heen: verkondig zijn Naam aan iedereen, want Jezus is Heer! Ga dan heen en twijfel niet meer: Hij is bij ons, zal met ons gaan.

35

36 AAN UW TAFEL

37 Koor: U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U -- met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

38 Heren bovenstem: U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen -- kan niet meer: in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

39 Heren bovenstem, alten lage stem:
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

40 Eenstemmig: U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. Heren bovenstem, alten lage stem: U toont mij uw genade, die werkzaam -- is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!

41 door de kracht van uw genade
ben ik vrij! (3x)

42

43 Zegen ons, op de plek waar U ons plaatst

44 Dames van het koor: Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Dames van het koor: Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

45 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang!

46 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij.
Gemeente en koor: Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij

47 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

48 Tussenspel

49 waar we in geloof voor leven.
Koor: Zegen ons waar we in geloof voor leven. waar we hoop en liefde geven.

50 Zegen om de ander... tot zegen te zijn. O God, zegen ons
Koor, dames: Zegen om de ander... tot zegen te zijn. Koor, allen: O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

51 Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.

52 Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf ----- tot bron van zegen zijn.

53 Tussenspel

54 Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Gemeente en koor: Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.

55 zijn wij zegenend nabij.
Alle dames: Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.

56 Van uw liefde delend, waarin wij zelf ----- tot bron van zegen zijn.
Gemeente en koor: Van uw liefde delend, waarin wij zelf ----- tot bron van zegen zijn.

57 zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf -----
Koor: Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend, waarin wij zelf ----- tot bron van zegen zijn.

58

59

60 Ere zij God!

61 Ere zij God Ere zij God in de hoge, in de hoge,
Ere zij God Ere zij God, ere zij God in in de ho- ge Vre- de op aar- de, de ho- - ge, vrede op aarde Vrede!

62 vre- de op aar- de, in de men- sen een wel- be- ha- - gen
Vrede op aar-de, in men- sen een welbe Ere … ha-gen. Ere zij God

63 (Ere) zij God in de ho- ge, ere zij God in de ho- ge.
Ere zij God, ere zij God in de ho-ge. Vrede op aar- de, vrede op aar- de, Vrede! Vrede!

64 vrede op aar- de, vre - de op aar - de, in de men –
Ere zij God, vred’op aar - de! sen, de men - sen, een welbe- ha -gen, In de men - - in de mensen, een welbehagen, een welbeha- - gen - sen, de men – sen een wel be - ha - - gen

65 Ere zij God Ere zij God in de hoge, in de hoge,
Ere zij God Ere zij God, ere zij God in in de ho- ge Vre- de op aar- de, de ho- - ge, vrede op aarde Vrede!

66 vre- de op aar- de, in de men- sen een wel- be- ha- - gen
Vrede op aar-de, in men- sen een welbe ha-gen. A - men

67 A men A - - men A - - men A – men, (4) A - - men

68

69 Ik ben

70 Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven; breekt het voor ieder, deelt het om niet. 

71 Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

72 Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?    In Christus alleen is het water des levens;       reikt ons de beker, geeft het om niet. 

73 is de Waarheid gegeven; weg tot de Vader, weg om te gaan.
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan?  In Christus alleen is de Waarheid gegeven; weg tot de Vader, weg om te gaan.  

74 hoe wij zijn geschonden? Waar komt er licht in ons donker verdriet?
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? Waar komt er licht in ons donker verdriet?  In Christus alleen worden harten gevonden; Licht van de wereld, licht dat ons ziet.    

75 (Tussenspel)

76 Wie zal ons leven in liefde doen groeien? Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?  In Christus alleen zullen ranken volgroeien: Vruchten van vrede, recht van bestaan.

77 Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

78 naar een toevlucht en thuis? Met Christus alleen
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? Met Christus alleen zijn wij eeuwig verbonden;  weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

79 Allen: Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! Koor:

80

81 Ik ben


Download ppt "Zing voor de Heer een nieuw lied, vertel iedereen hoe groot Hij is!"

Verwante presentaties


Ads door Google