De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Jeroen Sytsma Voorlezer: Sari van Dixhoorn De preek gaat over: Mattheüs 28 Het eerste lied: LB 598 Gezang 99 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . LB 598 . .

3 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.
Gezang 99: 1, 2, 3, 4 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Vol van licht en luister daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. . .

4 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
. . Gezang 99: 1, 2, 3, 4 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon. Laat uw lied weerklinken: Christus overwon! . .

5 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
. . Gezang 99: 1, 2, 3, 4 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. TUSSENSPEL Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat. Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. . .

6 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.
Gezang 99: 1, 2, 3, 4 U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. . .

7 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

8 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

9 Hier is het vuur en het hout, maar waar is het offerdier?
. . “Hij gaf zichzelf”: 1, 2, 3 Hier is het vuur en het hout, maar waar is het offerdier? Hij gaf zich zelf in mijn plaats, en droeg al mijn zonde. Hij gaf zichzelf, Hij gaf zichzelf. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zichzelf. . .

10 maar waar is zijn koningskroon? Hij werd bespot en doorboord
. . “Hij gaf zichzelf”: 1, 2, 3 Hier is de koningszoon, maar waar is zijn koningskroon? Hij werd bespot en doorboord en stierf voor mijn zonde. Hij gaf zichzelf, Hij gaf zichzelf. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zichzelf. . .

11 Hier is de steen van het graf, maar waar is Zijn lichaam nu?
. . “Hij gaf zichzelf”: 1, 2, 3 Hier is de steen van het graf, maar waar is Zijn lichaam nu? Hier overwon Hij de dood en begroef Hij mijn zonde. Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. . .

12 Kinderen mogen nu naar voren komen
. . Kidsmoment Kinderen mogen nu naar voren komen Tijdens naspel psalm 118 . .

13 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

14 Kinderen mogen nu naar hun eigen stoel
. . Kinderen mogen nu naar hun eigen stoel tijdens het naspel van gezang 39 . .

15 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

16 . Band + kinderen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

17 . Vrouwen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

18 . Mannen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

19 . Mannen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

20 . Vrouwen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

21 . Allen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

22 . Allen Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . .

23 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

24 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

25 . Gezang 95: 1, 2, 3, 4 . .

26 . Gezang 95: 1, 2, 3, 4 . .

27 . Gezang 95: 1, 2, 3, 4 . .

28 . Gezang 95: 1, 2, 3, 4 . .

29 Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment
. . Zingen: LB 598 Zingen: Gezang 99 Gebed Kinderkantory “Hij gaf zichzelf” Kidsmoment Zingen: Gezang 44 in beurtzang Lezen: Mattheüs 28 Zingen: Gezang 95 Preek Zingen: Opwekking 430 . .

30 Zingen: Opwekking 430 Dankgebed en voorbede
. . Zingen: Opwekking 430 Dankgebed en voorbede Zingen: Psalm 139:1, 14 (LvdK) Zegen Zingen: Opwekking 174 . .

31 . Opwekking 430: a, b, c, d . .

32 . Opwekking 430: a, b, c, d . .

33 . Opwekking 430: a, b, c, d . .

34 . Opwekking 430: a, b, c, d . .

35 Zingen: Opwekking 430 Dankgebed en voorbede
. . Zingen: Opwekking 430 Dankgebed en voorbede Zingen: Psalm 139:1, 14 (LvdK) Zegen Zingen: Opwekking 174 . .

36 Zingen: Opwekking 430 Dankgebed en voorbede
. . Zingen: Opwekking 430 Dankgebed en voorbede Zingen: Psalm 139:1, 14 (LvdK) Zegen Zingen: Opwekking 174 . .

37 . . Psalm 139: 1, 14 (LvdK) HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ‘t ligt alles open voor uw ogen. . .

38 . . Psalm 139: 1, 14 (LvdK) Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven. . .

39 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) Na de zegen zingen we: Opwekking 174 . .

40 . Opwekking 174: a, b, c, d . .

41 . Opwekking 174: a, b, c, d . .

42 . Opwekking 174: a, b, c, d . .

43 . Opwekking 174: a, b, c, d . .

44 . . . .

45 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Zending En de 2de collecte voor de Kerk Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie En de 2de collecte voor de Kerk . .

46 Blijf niet bij mijn graf, met je verdriet.
Tot je me ziet: 1, 2, 3 Blijf niet bij mijn graf, met je verdriet. Sta hier niet stil, blijf hier niet. Ik ben niet dood, kijk om je heen. Tot je me ziet . .

47 op een stille wintermorgen: volg de vogels in hun vlucht
. . Tot je me ziet: 1, 2, 3 op een stille wintermorgen: volg de vogels in hun vlucht zie de zee en voel de golven, volg de wolken in de luchtop een middag in de zomer, in het lachen van een kind in het zonlicht op het koren, in de rimpeling van wind Blijf niet bij mijn graf, met je verdriet. Sta hier niet stil, blijf hier niet. Ik ben niet dood, kijk om je heen. Tot je me ziet . .

48 op een stille wintermorgen: volg de vogels in hun vlucht
. . Tot je me ziet: 1, 2, 3 op een stille wintermorgen: volg de vogels in hun vlucht zie de zee en voel de golven, volg de wolken in de luchtop een middag in de zomer, in het lachen van een kind in het zonlicht op het koren, in de rimpeling van wind Blijf niet bij mijn graf, met je verdriet. Sta hier niet stil, blijf hier niet. Ik ben niet dood, kijk om je heen. Tot je me ziet . .

49 . . . .

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

51 opgeven voor maaltijd bij
Johan Harmanny of Miriam vd Broeke - whapp


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google