De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerstnachtdienst 2014 Welkom. In onze duisternis Koor + orgel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerstnachtdienst 2014 Welkom. In onze duisternis Koor + orgel."— Transcript van de presentatie:

1 Kerstnachtdienst 2014 Welkom

2

3 In onze duisternis Koor + orgel

4 In onze duisternis Ontsteek Heer een vuur dat nooit meer doven zal In onze duisternis ontsteek Heer een vuur dat nooit meer doven zal dat nooit meer doven zal

5

6 Stille nachtSamenzang

7 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

8 Stille nachtSamenzang Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor.

9 Stille nachtSamenzang Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

10 Welkomstwoord

11 Volheid van GodKoor + kerstcombo / piano

12 Volheid van God in mensengestalte; dat is het wonder van Jezus. Hij liet zijn macht en heerlijkheid achter, kwam als een dienaar naar ons toe. Koning die koos voor een schamel bestaan; kind van een maagd, voor geen smaad gespaard. Nergens was plaats, een stal moest voldoende zijn. Hier ligt de hoop van de wereld.

13 Volheid van GodKoor + kerstcombo / piano Volheid van God; zijn Vaders genade straalt van ‘t gelaat van Jezus. Hij boog zich om de mensheid te dragen, koos voor de weg naar Golgotha. Christus die zonder zonde was, droeg onze schuld en onze straf. Volheid van God; veracht en verbrijzeld, stierf voor de schuld van de wereld.

14 Volheid van GodKoor + kerstcombo / piano Volheid van God, de hoop die doet leven: God houdt zijn woord, in Jezus. Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving; zo leidt Hij ons tot heerlijkheid. Nu leggen wij ons leven neer hier voor de troon van onze Heer. Volheid van leven, eeuwige blijdschap! God schenkt zijn liefde aan de wereld.

15 Gedicht Nel van de Riet

16 Een kind is ons geborenSamenzang

17 Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

18 Licht van de wereldSamenzang

19 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment.

20 Licht van de wereldSamenzang refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

21 Licht van de wereldSamenzang Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af.

22 Licht van de wereldSamenzang refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

23 Licht van de wereldSamenzang En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed.

24 Licht van de wereldSamenzang refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

25 OverdenkingCees Hoogland

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Hier ben ik HeerKoor + kerstcombo / piano

38 Als een levend offer Heer, breng ik al mijn eigen eer, leg mijn eigenliefde neer, voor U Jezus. Niets houd ik voor U geheim; wil in alles van U zijn. Heel mijn leven is van U.

39 Hier ben ik HeerKoor + kerstcombo / piano Jezus, mijn redder, U bent al mijn liefde waard. Geef mij uw vrede, die mijn hart bij U bewaart. Hier ben ik, hier ben ik Heer, met al wat ik U kan geven. Mijn hart Heer, is nu van U. Heel mijn hart is van U alleen.

40 Hoor de englen zingen d ‘eerSamenzang

41 Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

42 Hoor de englen zingen d ‘eerSamenzang Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

43 Hoor de englen zingen d ‘eerSamenzang Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

44 Dankwoord & gebed

45 Ere zij God Samenzang

46 Ere zij God, Ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen

47 Ere zij God Samenzang Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen, in de mensen, een welbehagen In de mensen, een welbehagen, een welbehagen

48 Ere zij God Samenzang Ere zij God, Ere zij God In den hoge, in den hoge, in den hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen Amen Amen

49 Kerstnachtdienst 2014


Download ppt "Kerstnachtdienst 2014 Welkom. In onze duisternis Koor + orgel."

Verwante presentaties


Ads door Google