De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. D. van Harten Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. D. v Harten De collecte is bestemd voor het Diaconaal Centrum Eindhoven. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 2 augustus:br Richard de Boer zr Ilse Herfst-Raes David Lenting 3 augustus:Jelle de Graaf 7 augustus:Lessa Kramer Johanna Schaaij 8 augustus:zr Evie de Fouw Peter Kamps

5 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

6 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

9 Psalm 100: 1, 2 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

10 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

11 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

12 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

13 Psalm 100: 3, 4 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

14 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

15 HALLELU-JA! Alles wat adem heeft: LOOF DE HEER!

16 Geef hoog op van Hem

17 LOOF DE HEER! Alles wat adem heeft

18 LOOF DE HEER! Je mag niet achterblijven

19 LOOF DE HEER! Denk aan zijn daden

20 LOOF DE HEER! In zijn eigen wereld

21 LOOF DE HEER! Leer het lied dat blijft

22 U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God

23 AMEN

24 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

25 Gezang 139, Gz30: 1, 2 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam! U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam. Zingt serafs, englen zingt! Heft machten aan en tronen! Onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen! Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen! Dat aard' en hemel steeds uw grootheid openbaren!

26 Gezang 139, Gz30: 1, 2 2 U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

27 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

28 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

29 Psalm 145: 1 1 Mijn God en Koning, aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw heilge naam ter eer. Uw naam, zo groot en vol van majesteit zal ik verheffen tot in eeuwigheid. Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen. De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen. Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven. Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

30 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

31 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

32 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

33 Gezang 107, Gz29: 1, 4 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

34 Gezang 107, Gz29: 1, 4 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

35 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

36 Gezang 182E 4-stemmig

37 Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1, 4 Gezang182E:Amen

38


Download ppt "Liturgiebr. D. v Harten Collecte: Diaconaal centrum Eindhoven Psalm100:1, 2 L. Psalm150: Psalm100:3, 4 T. Psalm150: Gezang139:1, 2 Psalm145:1 Gezang107:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google