De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. J van den Dool Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. van den Dool, preeklezen 16:30 voorganger: br. A. Verschelling, preeklezen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 29 juli:Ruben Ellen br Gerard Ypma 1 augustus:Hadasse Braakman 2 augustus:br Richard de Boer zr Ilse Herfst-Raes David Lenting

5 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

6 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

9 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

10 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

11 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

12 Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

13 Opw. 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

14 Opw. 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

15 Opw. 689 Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

16 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

17 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

18 Psalm 105 1Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

19 Psalm 105 2 Zingt, zingt de Heer uw vreugdezangen, laat onze God uw lof ontvangen. Beroemt u in zijn heilige naam. Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer

20 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

21 Avondmaal vieren is een feest!

22

23

24 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

25 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

26 ,,trouw aan het onderricht van de apostelen''

27 trouw – geen impuls, maar volharding

28 ,,trouw aan het onderricht van de apostelen'' trouw – geen impuls, maar volharding onderricht van apostelen?

29 ,,trouw aan het onderricht van de apostelen'' trouw – geen impuls, maar volharding onderricht van apostelen? = wat Jezus hen geleerd heeft

30 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

31 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

32 – bij elkaar komen – alles gemeenschappelijk hebben

33 – bij elkaar komen – alles gemeenschappelijk hebben iedere dag! trouw! eensgezind!

34 maaltijd

35

36 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

37

38

39 ,,Doe dit tot Mijn gedachtenis.''

40

41 Je kunt op onwaardige wijze het brood eten en de beker drinken

42 Avondmaal vieren is een feest!

43

44 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

45 bidden is de meest indringende omgang met de Here God.

46 4 pijlers: – onderricht vd apostelen – gemeenschap – breken van het brood – gebeden

47 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

48 Psalm 22: 12, 13 12 Ik breng met heel de broederkring U eer. En wat ik U beloofde, telkens weer, betaal ik straks ten overstaan, o HEER, van wie U vrezen. Dan zullen armen rijk verzadigd wezen. Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen. Uw hart spring’ op van vreugd bij al de spijzen, voor u bereid.

49 Psalm 22: 12, 13 13 Dan wordt erkend de grootheid van de HEER. De hele aarde keert dan tot Hem weer. En alle volken knielen voor Hem neer met eerbewijzen. Zij zullen God als Heer der volken prijzen. Gods koninkrijk zal dan in glans verschijnen. Uit alle volken brengen Hem de zijnen hun huldeblijk.

50 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

51 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

52 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

53 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

54 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

55 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

56 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

57 Gezang 139, Gz30: 2, 5, 6 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam! U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam. Zingt serafs, englen zingt! Heft machten aan en tronen! Onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen! Gij, driemaal heilig zijt G' o God der legerscharen! Dat aard' en hemel steeds uw grootheid openbaren!

58 Gezang 139, Gz30: 2, 5, 6 2 U looft d’ apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen.

59 Gezang 139, Gz30: 4 4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, U, 's Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid! Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren: Gij werdt, de mens tot heil, uit ene maagd geboren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen zo baandet G' ons de weg, om weer tot God te komen.

60 Gezang 139, Gz30: 2, 5, 6 6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

61 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen

62 Gezang 182C

63 Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1, 2 Gezang139:1, 2, 4, 6 Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgiebr. J. van den Dool (Preeklezen) Collecte: Stichting Het Passion Gezang185: Opwekking689: Handelingen2:37 - 47 Psalm105:1, 2 Psalm22:12, 13 Gezang167:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google