De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. In deze dienst zal Sam Tobias Hakkers worden gedoopt. Voor de dienst zingen we Ps. 103: 3 Na de zegen Ps.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. In deze dienst zal Sam Tobias Hakkers worden gedoopt. Voor de dienst zingen we Ps. 103: 3 Na de zegen Ps."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. In deze dienst zal Sam Tobias Hakkers worden gedoopt. Voor de dienst zingen we Ps. 103: 3 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Romeinen 6: 1-12 Tekst: Zondag 15

2  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6 Voor de dienst: Ps. 103: 3

3 Vers 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. Psalm 103

4 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

5  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

6  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

7 Psalm 100 Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

8 Psalm 100 Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

9 Psalm 100 Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

10 Psalm 100 Vers 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

11  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

12  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

13  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Nog voordat je bestond kende Hij je naam Hij zag je elk moment en telde elke traan Omdat Hij van je hield gaf Hij Zijn Eigen Zoon Hij wacht alleen nog maar totdat je komt En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt Nog voordat je bestond Opwekking 599

39 Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Daarmee is alles klaar wanneer jij komt Nog voordat je bestond Opwekking 599

40 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt Nog voordat je bestond Opwekking 599

41 Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x) De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x) Nog voordat je bestond Opwekking 599

42  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

43  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

44 Vers 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beerven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89: 1, 2

45 Vers 2 Gij, o,Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89: 1, 2

46  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

47  Votum en zegengroet  Ps.100  Gebed  Luisterlied Opw. 617  Formulier 3  Lezen:Romeinen 6: 1-12  Gz.89: 1, 2  Tekst:Zondag 15  Gz.89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6

48 Vers 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 89: 3, 4

49 Vers 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied. Gezang 89: 3, 4

50 Na de preek: Ps. 111: 1, 2, 6

51

52 Het Kruis Geloven in de Gekruisigde Kruisiging is terechtstelling van een veroordeelde Jezus: onschuldig toch terechtgesteld Jezus: in onze plaats Kom tot de Vader!

53 De doop Door de doop gedoopt in de dood van Christus Ondergedompeld: je bent van Christus Gedoopt in Zijn dood, Zijn begraven om op te staan tot een nieuw leven

54  Gz. 89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Gz.161  Zegen

55 Psalm 111: 1, 2, 6 Vers 1 Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken.

56 Psalm 111: 1, 2, 6 Vers 2 Des HEREN doen is majesteit en eeuwig zijn gerechtigheid. Barmhartig is Hij, vol genade. Hij gaf een klaar getuigenis en stichtte een gedachtenis voor zijn geduchte wonderdaden.

57 Psalm 111: 1, 2, 6 Vers 6 't Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

58  Gz. 89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Gz.161  Zegen

59  Vandaag  1 e V. S. E.  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.161

60  Gz. 89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Gz.161  Zegen

61 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

62 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

63 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

64 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk. Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4

65  Gz. 89: 3, 4  Preek  Ps.111: 1, 2, 6  Gebed  Collecte  Gz.161  Zegen

66


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. In deze dienst zal Sam Tobias Hakkers worden gedoopt. Voor de dienst zingen we Ps. 103: 3 Na de zegen Ps."

Verwante presentaties


Ads door Google