De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. In deze dienst zal Sam Tobias Hakkers worden gedoopt. Voor de dienst zingen we Ps. 103: 3 Na de zegen Ps. 100 Schriftlezing: Romeinen 6: 1-12 Tekst: Zondag 15 Welkom in deze eredienst

2 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Voor de dienst: Ps. 103: 3 Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617 Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

3 Zingen Vers 3 Hij is een God van liefde en genade,
Psalm 103 Vers 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617 Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

5 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

6 Zingen Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

7 Zingen Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Psalm 100 Vers 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

8 Zingen Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht.
Psalm 100 Vers 2 De HEER is God, erkent zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

9 Zingen Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort,
Psalm 100 Vers 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof ‘t zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

10 Zingen Vers 4 Want goedertieren is de HEER,
Psalm 100 Vers 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

11 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

13 Lezen Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Zingen Nog voordat je bestond kende Hij je naam
Nog voordat je bestond Opwekking 599 Nog voordat je bestond kende Hij je naam Hij zag je elk moment en telde elke traan Omdat Hij van je hield gaf Hij Zijn Eigen Zoon Hij wacht alleen nog maar totdat je komt En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt

39 Zingen Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn
Nog voordat je bestond Opwekking 599 Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

40 Zingen En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Nog voordat je bestond Opwekking 599 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon En nu is alles klaar wanneer jij komt

41 Zingen Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn
Nog voordat je bestond Opwekking 599 Kom tot de Vader Kom zoals je bent Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend De liefde die Hij geeft De woorden die Hij spreekt Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x) Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x)

42 Lezen Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

43 Zingen Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

44 Zingen Vers 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood
Gezang 89: 1, 2 Vers 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beerven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

45 Zingen Vers 2 Gij, o,Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon,
Gezang 89: 1, 2 Vers 2 Gij, o,Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

46 Tekst Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

47 Zingen Votum en zegengroet Ps. 100 Gebed Luisterlied Opw. 617
Formulier 3 Lezen: Romeinen 6: 1-12 Gz. 89: 1, 2 Tekst: Zondag 15 Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6

48 Zingen Vers 3 Heer, verzoener van mijn zonden,
Gezang 89: 3, 4 Vers 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

49 Zingen Vers 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
Gezang 89: 3, 4 Vers 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

50 Preek Na de preek: Ps. 111: 1, 2, 6

51

52 Het Kruis Geloven in de Gekruisigde Kruisiging is terechtstelling van een veroordeelde Jezus: onschuldig toch terechtgesteld Jezus: in onze plaats Kom tot de Vader!

53 De doop Door de doop gedoopt in de dood van Christus Ondergedompeld: je bent van Christus Gedoopt in Zijn dood, Zijn begraven om op te staan tot een nieuw leven

54 Zingen Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6 Gebed Collecte Gz. 161
Zegen

55 Zingen Vers 1 Looft, halleluja, looft de HEER.
Psalm 111: 1, 2, 6 Vers 1 Looft, halleluja, looft de HEER. Ik breng met heel mijn hart Hem eer, met allen die oprecht Hem zoeken. Groot zijn Gods werken en zeer goed. Wie vreugde schept in wat Hij doet, moet ze nauwkeurig onderzoeken.

56 Zingen Vers 2 Des HEREN doen is majesteit
Psalm 111: 1, 2, 6 Vers 2 Des HEREN doen is majesteit en eeuwig zijn gerechtigheid. Barmhartig is Hij, vol genade. Hij gaf een klaar getuigenis en stichtte een gedachtenis voor zijn geduchte wonderdaden.

57 Zingen Vers 6 't Begin van ware wijsheid is
Psalm 111: 1, 2, 6 Vers 6 't Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

58 Liturgie Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6 Gebed Collecte Gz. 161
Zegen

59 Collecte Vandaag 1e V. S. E. 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Diaconie Gz. 161

60 Zingen Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6 Gebed Collecte Gz. 161
Zegen

61 Zingen Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

62 Zingen 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

63 Zingen Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu.

64 Zingen Vader van het leven, ik geloof in U.
Gezang 161 Vers 1, 2, 3 en 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

65 Zegen Gz. 89: 3, 4 Preek Ps. 111: 1, 2, 6 Gebed Collecte Gz. 161 Zegen

66


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google