De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: Ds. A. Verbree Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: Ds. A. Verbree Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: Ds. A. Verbree Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet
Opw 355 U die mij geschapen hebt Tien woorden Gk 156 : 1-4 Gebed Schriftlezingen Ps 134 : 1, 2, 3 Gk 165 Preek Ps 136 : 1, 3, 4 Thema: Voorganger: Ds. A. Verbree

2 Sing - inn

3 OPWEKKING 599 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet... Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. (Refrein 2x) De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar tot dat je komt. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan.

4 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid
6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven. Psalm 139 : 6, 7, 11

5 Uw eigen hand heeft mij gebouwd
7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven. Psalm 139 : 6, 7, 11

6 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer?
11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden. Psalm 139 : 6, 7, 11

7 Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, als de zon opkomt elke morgen weer. Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: neem ook mijn leven in uw hand. Refrein: Regeer in mij met al uw kracht in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik U vraag: o Heer, regeer in mij vandaag. Opwekking 569  Over al wat leeft bent U de hoogste Heer.

8 Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie U in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: Heer, neem mijn leven in uw hand. Refrein: Regeer in mij met al uw kracht in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik U vraag: o Heer, regeer in mij vandaag.

9 geen kind hoeft te vrezen; de Hemelse Vader houdt altijd de wacht.
De Heer is mijn Herder bij dag en bij nacht Hoe donker ‘t mag wezen, geen kind hoeft te vrezen; de Hemelse Vader houdt altijd de wacht. De Heer is mijn Herder al ben ik nog klein Hij heeft mij gevonden vergeeft al mijn zonden O Heer, wil mij leren U dankbaar te zijn.

10 Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan. Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan. De drukte van het leven trok mij met zich mee. De liefde die vervaagde de passie die verdween. Ik was U niet vergeten maar nam de tijd niet meer om in uw woord te lezen bij U te zijn o Heer. Vader in de hemel die zoveel om mij geeft dat U in Uw genade Uw Zoon gegeven heeft Dank U voor Uw liefde Uw eindeloze trouw dat ondanks al mijn falen U zegt: "Ik hou van jou". Vader in de hemel met eerbied vraag ik nu of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U Dank U voor Uw liefde Uw eindeloze trouw. En Vader, ik wil zeggen dat ik zoveel van U hou. Herstel mijn eerste liefde.

11 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

12 Opwekking 355; U die mij geschapen hebt
U wil ik aanbidden als mijn God In voor- of tegenspoed Uw liefde doet mij zingen U wil 'k danken, hoe ik mij ook voel En U gehoorzaam zijn Heer, U bent mijn doel

13 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

14 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed,
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

15 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 Met Uw liefde, Heer, Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer en maak alles goed.

16 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

17 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 Jezus, op Uw woord vestig ik mijn hoop:
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

18 Gebed

19 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

20 Ps 134: 1, 2, 3 Komt allen, dienaars van de HEER,
zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat. Ps 134: 1, 2, 3

21 Ps 134: 1, 2, 3 Heft nu uw handen naar omhoog,
richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

22 Ps 134: 1, 2, 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER,
die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

23 Gk 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. Gk 165

24 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

25 Ps 136: 1, 3, 4 Looft de HEER, want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

26 Ps 136: 1, 3, 4 God alleen heeft in zijn kracht
wonderen tot stand gebracht want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

27 Ps 136: 1, 3, 4 Die de hemel met verstand
spande door zijn scheppershand, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

28 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

29 God heeft mij gemaakt van top tot teen
Opwekking voor kinderen 136; van top tot teen God heeft mij gemaakt van top tot teen

30 Iemand zoals ik,nee, zo is er niet één,

31 want ik Ben uniek, heel speciaal en bijzonder, ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

32 En na negen maanden kwam ik er uit,
Hij heeft mij gevormd In mijn moeders buik En na negen maanden kwam ik er uit,

33 Met alles er op en alles er aan

34 Ik geef Hem alle eer, want hij heeft dat gedaan!

35 gemaakt van top tot teen
God heeft jou gemaakt van top tot teen

36 Iemand zoals jij,nee, zo is er niet één,

37 want je Bent uniek, heel speciaal en bijzonder, je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

38 En na negen maanden kwam jij er uit,
Hij heeft je gevormd In je moeders buik En na negen maanden kwam jij er uit,

39 Met alles er op en alles er aan

40 Dus geef Hem alle eer, want hij heeft dat gedaan!

41 God heeft jou gemaakt van top tot teen

42 Iemand zoals jij,nee, zo is er niet één,

43 want jij Bent uniek, heel speciaal en bijzonder, je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

44 God heeft jou gemaakt van top tot teen

45 Iemand zoals jij,nee, zo is er niet één,

46 want jij Bent uniek, heel speciaal en bijzonder, je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

47 God heeft jou gemaakt van top tot teen !

48 Opwekking voor kinderen 118; ik wil meer en meer
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem 2x

49 In alles wat ik ben en alles wat ik doe
Wil ik zijn zoals Jezus dat wil Dus ook op elk moment en niet ‘zo af en toe’ Want dat maakt een heel groot verschil

50 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem

51 Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien
Omdat ik een getuige wil zijn

52 Al ben ik nog wat jong, nou en! Is voor Jezus niemand te klein
En bovendien Is voor Jezus niemand te klein

53 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem

54 Toch merk ik telkens weer dat ik Daarom geeft God zijn Heilige Geest
Het zelf niet kan Daarom geeft God zijn Heilige Geest

55 Hij helpt mij meer en meer te leven Zonder Hem was ik nergens geweest
Naar Gods plan Zonder Hem was ik nergens geweest

56 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem

57 Gebed

58 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

59 Ps 8 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!
melodie Lydia Zimmer Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!

60 Zie ik de hemel, het werk van uw hand
Zie ik de hemel, het werk van uw hand. Zon, maan en sterren door U daar geplant. De hele aarde en alles wat leeft. Het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft.

61 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!

62 En daarom dank ik U steeds weer, U bent de grootste God.
Wie ben ik Heer, dat U zelfs aan mij denkt? En mij Uw aandacht en liefde steeds schenkt. U geeft mij alles, ik kom niets tekort. En daarom dank ik U steeds weer, U bent de grootste God.

63 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!

64 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

65 Op zondag 3 april willen we in gebed stilstaan bij onze zusterkerken in Japan.
Daarnaast houden we die zondag een deurcollecte.

66 Het diaconale actiecomité van de Reformed Churches in Japan heeft een noodhulp hoofdkwartier opgericht. Met de opbrengst van de deurcollecte willen we onze broeders en zusters in Japan ondersteunen.

67 Op zondag 3 april willen we in gebed stilstaan bij onze zusterkerken in Japan.
Daarnaast houden we die zondag een deurcollecte.

68 Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

69 Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer
ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef mijn ogen op naar U, Heer, Die mij bij zal staan.

70 mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt
mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

71 wat kan mij gebeuren door zon of door maan
wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. mijn hulp is van U Heer

72 ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan
ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef mijn ogen op naar U, Heer, Die mij bij zal staan.

73 mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt
mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

74 wat kan mij gebeuren door zon of door maan
wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. mijn hulp is van U Heer O, van U!

75 Voorganger: Ds. A. Verbree Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden
Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen Thema: Voorganger: Ds. A. Verbree

76 Voorganger: Ds. A. Verbree Votum en Zegengroet Opw. 355 Tien Woorden
Gz : 1 - 4 Gebed Schriftlezing: Marc. 15 : 20b-26 Ps : 1, 2, 3 Gz. 165 Preek Zondag 16 Ps 136 : 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Ps. 8 melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen Thema: Voorganger: Ds. A. Verbree Met dank aan beamteam-Zuid


Download ppt "Voorganger: Ds. A. Verbree Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet"

Verwante presentaties


Ads door Google