De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet Opw 355 U die mij geschapen hebt Tien woorden Gk 156: 1-4 Gebed Schriftlezingen Ps 134: 1, 2, 3 Gk 165 Preek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet Opw 355 U die mij geschapen hebt Tien woorden Gk 156: 1-4 Gebed Schriftlezingen Ps 134: 1, 2, 3 Gk 165 Preek."— Transcript van de presentatie:

1 Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet Opw 355 U die mij geschapen hebt Tien woorden Gk 156: 1-4 Gebed Schriftlezingen Ps 134: 1, 2, 3 Gk 165 Preek Ps 136: 1, 3, 4 Thema: Voorganger: Ds. A. Verbree

2 Sing - inn

3 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. OPWEKKING 599 Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. En wat je nu ook doet... (Refrein 2x) De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar tot dat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

4 6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven. Psalm 139 : 6, 7, 11

5 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven. Psalm 139 : 6, 7, 11

6 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

7 Opwekking 569 Over al wat leeft bent U de hoogste Heer.

8

9 De Heer is mijn Herder al ben ik nog klein Hij heeft mij gevonden vergeeft al mijn zonden O Heer, wil mij leren U dankbaar te zijn. E&r 239 De Heer is mijn Herder bij dag en bij nacht Hoe donker ‘t mag wezen, geen kind hoeft te vrezen; de Hemelse Vader houdt altijd de wacht.

10 Vader in de hemel die zoveel om mij geeft dat U in Uw genade Uw Zoon gegeven heeft Dank U voor Uw liefde Uw eindeloze trouw dat ondanks al mijn falen U zegt: "Ik hou van jou". Herstel mijn eerste liefde. Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan. De drukte van het leven trok mij met zich mee. De liefde die vervaagde de passie die verdween. Ik was U niet vergeten maar nam de tijd niet meer om in uw woord te lezen bij U te zijn o Heer. Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan. Vader in de hemel met eerbied vraag ik nu of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U Dank U voor Uw liefde Uw eindeloze trouw. En Vader, ik wil zeggen dat ik zoveel van U hou.

11 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

12 Opwekking 355; U die mij geschapen hebt U die mij geschapen hebt U wil ik aanbidden als mijn God In voor- of tegenspoed Uw liefde doet mij zingen U die mij geschapen hebt U wil 'k danken, hoe ik mij ook voel En U gehoorzaam zijn Heer, U bent mijn doel

13 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

14 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed, Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

15 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 1 Met Uw liefde, Heer, Kom mij tegemoet, Nu ik mij tot U keer en maak alles goed.

16 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 1 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

17 Gk 156 : 1, 2, 3, 4 1 Jezus, op Uw woord vestig ik mijn hoop: U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

18 Gebed

19 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

20 Ps 134: 1, 2, 3 Komt allen, dienaars van de HEER, zegent zijn naam en geeft Hem eer, U die in 't huis des HEREN staat en in de nacht Hem dienen gaat.

21 Ps 134: 1, 2, 3 Heft nu uw handen naar omhoog, richt op het heiligdom uw oog. Brengt uit des HEREN tempelhof aan Hem uw dank, uw lied en lof.

22 Ps 134: 1, 2, 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de HEER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

23 Gk 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

24 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

25 Ps 136: 1, 3, 4 Looft de HEER, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

26 Ps 136: 1, 3, 4 God alleen heeft in zijn kracht wonderen tot stand gebracht want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

27 Die de hemel met verstand spande door zijn scheppershand, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Ps 136: 1, 3, 4

28 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

29 Opwekking voor kinderen 136; van top tot teen

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem 2x

49

50 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem

51

52 Al ben ik nog wat jong, nou en! En bovendien Is voor Jezus niemand te klein

53 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem

54

55

56 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus Ik wil meer gaan lijken op Hem

57

58 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

59 Ps 8 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! melodie Lydia Zimmer Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!

60 Zie ik de hemel, het werk van uw hand. Zon, maan en sterren door U daar geplant. De hele aarde en alles wat leeft. Het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft.

61 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!

62 Wie ben ik Heer, dat U zelfs aan mij denkt? En mij Uw aandacht en liefde steeds schenkt. U geeft mij alles, ik kom niets tekort. En daarom dank ik U steeds weer, U bent de grootste God.

63 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde! Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde!

64 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

65 Op zondag 3 april willen we in gebed stilstaan bij onze zusterkerken in Japan. Daarnaast houden we die zondag een deurcollecte.

66 Het diaconale actiecomité van de Reformed Churches in Japan heeft een noodhulp hoofdkwartier opgericht. Met de opbrengst van de deurcollecte willen we onze broeders en zusters in Japan ondersteunen.

67 Op zondag 3 april willen we in gebed stilstaan bij onze zusterkerken in Japan. Daarnaast houden we die zondag een deurcollecte.

68 Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

69 Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer

70

71

72

73

74

75 Thema: Voorganger: Ds. A. Verbree Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen

76 Thema: Voorganger: Ds. A. Verbree Votum en Zegengroet Opw.355 Tien Woorden Gz. 156: 1 - 4 Gebed Schriftlezing:Marc. 15 : 20b-26 Ps. 134: 1, 2, 3 Gz. 165 PreekZondag 16 Ps 136: 1, 3, 4 Kinderen basisschool (2 liederen) Gebed Ps. 8melodie Lydia Zimmer Collecte Opw 640 Mijn hulp is van U Heer Zegen


Download ppt "Sing-inn voor de dienst Votum en Zegengroet Opw 355 U die mij geschapen hebt Tien woorden Gk 156: 1-4 Gebed Schriftlezingen Ps 134: 1, 2, 3 Gk 165 Preek."

Verwante presentaties


Ads door Google