De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“ De School met de Bijbel” Thema: “Danken is Vieren” (Collecte is al bij binnenkomst) Dankdag 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“ De School met de Bijbel” Thema: “Danken is Vieren” (Collecte is al bij binnenkomst) Dankdag 2010."— Transcript van de presentatie:

1 “ De School met de Bijbel” Thema: “Danken is Vieren” (Collecte is al bij binnenkomst) Dankdag 2010

2

3

4 10 geboden • Je zult Mij nummer 1 laten zijn in je leven. • Je zult Mij niet dienen naar je eigen idee, • maar zoals Ik het heb bedoeld en in de bijbel zeg. • Gebruik Mijn goede Naam niet zomaar • en zeker niet als een vloek. • De zondag zal een rustdag zijn, • die je mag afzonderen voor Mij. • Houd je vader en moeder in ere • die je liefhebben en het goede voor je zoeken. • Maak de ander niet stuk en dood nooit iemand. • Wees trouw aan je man of vrouw • en laat die niet in de steek. • Steel nooit maar help anderen in nood. • Spreek altijd de waarheid en roddel niet. • Kijk niet jaloers naar een ander, • maar wees tevreden en dankbaar. • Je zult de Heer je God liefhebben met alles wat je hebt en • je naaste als jezelf.

5 Dank U Here Jezus voor deze nieuwe dag En dat ik vandaag weer lekker spelen mag Dank U voor de regen en voor de zonneschijn En dat het vandaag weer een fijne dag zal zijn

6 Dank U Here Jezus, U bent de hoogste Heer Ik wil ook vandaag weer leven tot Uw eer Dank U Here Jezus, ik vind het heel erg fijn Dat U ook vandaag weer dicht bij mij zult zijn

7 Dank U voor deze nieuwe morgen Dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

8 Dank U voor alle goede vrienden. Dank U, o God voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende dat U mij vergeeft.

9 Dank U, Uw liefde kent geen grenzen. Dank U dat ik nu weet daarvan. Dank U, o God ik wil u danken dat ik danken kan.

10 Mijn Vader dank U wel Mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij bent, Dat U al mijn gedachten en verlangens kent. Dat u Zo stil en rustig en begrijpend bent Mijn Vader dank U wel. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust Voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven vult Mijn Vader, dank U wel.

11

12 Nehemia 8

13 Psalm: 100 1 Juich aarde, juich alom den Heer', Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 2 De Heer' is God; erkent, dat Hij Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), Tot schapen, die Hij voedt en weidt; Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

14 • 3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, Met lofzang in Zijn heilig hof; Looft Hem aldaar met hart en stem; Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 4 Want goedertieren is de Heer'; Zijn goedheid eindigt nimmermeer; Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht Tot in het laatste nageslacht.

15 Loofhuttenfeest

16

17

18

19

20

21

22 Dominee B.J. v/d Kamp

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Wat betekent de loelav • De etrog heeft smaak en reuk • De palmtak heeft smaak maar geen geur • De mirte heeft geur maar geen smaak • De wilgetak heeft smaak noch geur

38 75 : 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o HEER', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond'ren Uwer hand.

39 Dank U wel Lieve hemelse Vader U geeft mij zoveel goeds Heer Daarom bedank ik U (2x)

40 Voor honden en katten En de walvishaai Voor spinnen en slangen En de papegaai Dank U wel Voor alles wat U schiep Het wonder van de schepping Dat ik overal zie

41 Dank U wel Lieve hemelse Vader U geeft mij zoveel goeds Heer Daarom bedank ik U

42 Voor appels en pizza En chocola Meloen en komkommers Hebt u gemaakt U voedt mij en u kleedt mij Beschermt mij als ik slaap Want U bent mijn herder En ik ben Uw schaap

43 Dank U wel Lieve hemelse Vader U geeft mij zoveel goeds Heer Daarom bedank ik U

44 Vader God U bent zo groot U bent heilig en eerlijk En uw liefde is groot U bent vriend’lijk en genadig U vergeeft mij graag En omdat ik uw kind ben Kan ik leven vandaag.

45 Dank U wel Lieve hemelse Vader U geeft mij zoveel goeds Heer Daarom bedank ik U En daarom bedank ik U!

46

47 Onze Vader, in de hemel heilig is Uw naam laat Uw koninkrijk spoedig komen laat Uw wil worden gedaan in de hemel, zo ook hier op aard’ (2x)

48 Want van U is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid (2x)

49 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood en vergeef ons, onze schulden gelijk ook wij dat doen hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

50 Want van U is het koninkrijk De kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid (2x)

51 En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad Want van U is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Amen, Amen

52 Wij danken U, halleluja Wij danken U voor wie U bent, o Heer Wij danken U, halleluja, Wij danken U, halleluja Wij danken U voor wie U bent.

53 U houdt van ons zoals we zijn U vult ons met Uw lieflijkheid U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij Voor nu en voor altijd

54 Ik klap voor U (klap klap klap) Ik stamp voor U (stamp stamp stamp) Ik dans voor U voor wie U bent, o Heer Ik juich voor U (juichen!) Ik zing voor U (la la la la la la) Ik dank U Heer voor wie U bent

55 U houdt van ons zoals we zijn U vult ons met Uw lieflijkheid U gaf Uw Zoon en maakt ons vrij Voor nu en voor altijd

56 Wij danken U, halleluja Wij danken U voor wie U bent, o Heer Wij danken U, halleluja Wij danken U voor wie U bent

57 Vertrouw maar op God Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat doet Hij echt. In de bijbel daar zegt Jezus: “Ik ben bij je elke dag” Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag.

58 Vertrouw maar op God Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. Vertrouw maar op god, wat Hij zegt dat doet Hij echt. In de bijbel daar zegt Jezus dat Hij t’rug komt op een wolk. En dan gaan we naar de hemel met z’n allen als Gods volk. Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat doet Hij echt.

59


Download ppt "“ De School met de Bijbel” Thema: “Danken is Vieren” (Collecte is al bij binnenkomst) Dankdag 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google