De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE GOEDE WEEK verzamelviering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE GOEDE WEEK verzamelviering."— Transcript van de presentatie:

1 DE GOEDE WEEK verzamelviering

2

3

4 Jezus, we zeggen vandaag hier op school tot Jou: “Hosanna. ”
Jezus, we zeggen vandaag hier op school tot Jou: “Hosanna!”. We zijn blij dat Jij ook onze vriend bent. Straks steken we een klein groen takje op het kruisbeeld van onze klas. Daarmee zeggen we Jou: “Jezus, welkom op onze school, welkom in onze klas, welkom in mijn hart!”

5 Jezus reed als koning door heel de stad Jeruzalem op een kleine ezel en ieder zong een lied voor Hem: “Hosanna” klonk het uit ieders hart en mond wuivende palmen en mantels op de grond.

6 Lieve God, ondanks al mijn goede voornemens, doe ik vaak dingen verkeerd. Nu kom ik met een klein hartje bij Jou. Wil Je het nog een keer met mij proberen? Ik weet wel dat Je me altijd opnieuw vergeeft. Dat vind ik geweldig van jou, God. Jij schrijft me nooit af. En Je blijft geloven dat ik het kan. Dat is een fijn gevoel. Zo wil ik het ook vergeven als iemand mij iets heeft aangedaan. Dan lijk ik een beetje op Jou. Naar: ‘Opnieuw’ uit ‘Even stil’, Kolet Jansen

7 Maar de bange priesters en leiders vonden dat niet goed
Maar de bange priesters en leiders vonden dat niet goed. Jezus moest verdwijnen, uit heel het land en liefst voorgoed. Gods Blijde Boodschap die maakte hen heel kwaad: zwakken en zondaars op de voornaamste plaats!

8 En zelfs in de tempel, riep Jezus luid: “Dit kan toch niet
En zelfs in de tempel, riep Jezus luid: “Dit kan toch niet? Geld, profijt en handel: dit circus doet God veel verdriet.” Maar zulke woorden, die maakten Hem gehaat, zo kwam er zilver voor Judas zijn verraad.

9 Zoals Jezus, elkaar dienen!

10 Het is geen gemakkelijke opdracht, die Je ons geeft, Jezus: van alle mensen houden op de manier zoals Jij dat deed. Mensen helpen, altijd dienstbaar zijn… Jouw liefde was zelfs zo groot dat Je je eigen leven wilde geven voor je vrienden. Help ons om met heel ons hart leerling van Jou te zijn. Naar: ‘Kan ik Je even spreken?’, Erwin Roosen

11 Toch zat hij aan tafel toen Jezus afscheid nemen zou van zijn beste vrienden, maar ook van mij en ook van jou. Toen nam Hij brood en de beker en Hij zei: “Breken en delen, zo denk je best aan Mij.”

12 Jezus, we vieren in elke eucharistie dat het brood dat wij delen teken wordt van jouw eigen leven! Voor dat wonder van vriendschap willen we Je graag danken. Help ons om ook ons leven te delen met anderen. Naar: ‘Kan ik Je even spreken?’, Erwin Roosen

13 ‘Breken en delen, zo denk je best aan Mij’.

14 Onze Vader, die in het hemelen zijt, geheiligd zij uw naam
Onze Vader, die in het hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

15 Jezus werd verraden toen Judas kwam met man en macht
Jezus werd verraden toen Judas kwam met man en macht. Moederziel alleen bleef Hij achter in de donk’re nacht. Eenzaam en bang moest Hij bij Pilatus gaan, overal hoor je het kraaien van de haan.

16

17

18

19

20 Toen Hij werd gekruisigd, werd lachend hier en daar gehoord: “Kom dan van je kruis af, we wachten op een toverwoord!” Maar toen Hij stierf, werd er nergens meer gespot, toen een soldaat zei: “Dit is de Zoon van God!”

21 ‘Wees niet hard voor elkaar’

22 ‘Heb een hart voor elkaar’

23 God, geef ons allen een stukje van de levenskracht die Jezus had
God, geef ons allen een stukje van de levenskracht die Jezus had. Geef ons net als Hem oren om elkaar te beluisteren, geef ons net als Hem ogen die elkaar aankijken, geef ons net als Hem een mond die woorden van liefde spreekt. Laat ons net als Jezus mensen worden met een groot hart.

24 Jezus werd begraven, een grote steen kwam voor het graf
Jezus werd begraven, een grote steen kwam voor het graf. Maar het graf was leeg toen men Jezus zocht: de derde dag. Hij is verrezen! Hij is niet langer dood! Hij leeft dichtbij in het breken van het brood!

25


Download ppt "DE GOEDE WEEK verzamelviering."

Verwante presentaties


Ads door Google