De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. B. Schaaij te Vrouwenpolder Voorlezer: Esther Treurniet We lezen: Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 De preek gaat over: HC Zondag 13 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon Het eerste lied: Psalmen voor nu 100 Met open armen Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

3 Juich aarde, heel de aarde, juich voor God
Psalmen voor nu 100 Juich aarde, heel de aarde, juich voor God Ga naar zijn huis en zing een lied voor Hem Eerbiedig en uit-bun-dig tegelijk Geen ander dan de Heer is onze God Refrein Hij heeft ons zelf gemaakt, wij zijn van hem Wij zijn het volk waar hij voor zorgt Een herder is hij die ons als zijn schapen kent Tussenspel

4 Ga binnen door de poorten met een lied
Psalmen voor nu 100 Ga binnen door de poorten met een lied Waarin Hem alle eer gegeven wordt Bezing zijn gro-te da-den op het plein Bewoners van de aarde: zegen Hem Refrein En dankt Hem voor het goede dat Hij doet De liefde van de Heer gaat m-et je mee Hij gaat met jou en met je kind en kleinkind mee

5 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

6 Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons.
Met open armen Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien.

7 Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd.
Met open armen Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen.

8 Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.
Met open armen Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.

9 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

10 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

11 Mensen zonder liefde, zonder lied - Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder vrienden, zonder hoop – Mensen zonder vader, zonder naam – Mensen zonder moeder, zonder troost –

12 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet.
Als u iets doet, dan komt het goed.

13 Mensen zonder water, zonder brood - Heer, ontferm U over ons.
Mensen zonder kleren, zonder eer - Mensen zonder vrede, zonder vuur - Mensen zonder mensen, zonder U -

14 O Heer, ontferm u, ontferm u over ons en hoor ons, kom ons tegemoet.
Als u iets doet, dan komt het goed.

15 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

16 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

17 Psalm 103: 5

18 Votum en groet Zingen: Psalm 100 Met open armen Gebed Zingen: Heer ontferm U Schriftlezing Galaten 4: 1 - 7 1 Johannes 3: 1 - 3 Zingen: Psalm 103: 5 a capella Preek HC Zondag 13 Zingen: Abba Vader

19 Adoptie? Waarom adoptie?

20 Adoptie? Waarom adoptie? Wat is de sleutel tot Vaders huis?

21 Thema Onze adoptie Dankzij Gods eniggeboren Zoon

22 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten.

23 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie !

24 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief

25 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’

26 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’ Onderscheidend geloof

27 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’ Onderscheidend geloof We zijn Gods kinderen!

28 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’ Onderscheidend geloof We zijn Gods kinderen! Vreugde van geloof.

29 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’ Onderscheidend geloof We zijn Gods kinderen! Vreugde van geloof. Kracht bij moeite.

30 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’ Onderscheidend geloof We zijn Gods kinderen! Vreugde van geloof. Kracht bij moeite. Leven vullend

31 Onze adoptie dankzij Gods eniggeboren Zoon
Vaders huis gesloten. Feest van adoptie ! Natuurlijk – adoptief sleutel: ‘Jezus is God’ Onderscheidend geloof We zijn Gods kinderen! Vreugde van geloof. Kracht bij moeite. Leven vullend lof aan God

32 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Gezang 165
. . Zingen: Abba Vader Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Gezang 165 Collecte Psalmen voor Nu 117 Zingen: Psalm 150 Zegen . .

33 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Abba Vader Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. U behoor ik toe.  . .

34 Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij, Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nooit meer gaan. . .

35 Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Gezang 165
. . Zingen: Abba Vader Geloofsbelijdenis van Nicea Zingen: Gezang 165 Collecte Psalmen voor Nu 117 Zingen: Psalm 150 Zegen . .

36 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Gezang 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

37 Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont.
Gezang 165 Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

38 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “DNB”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “DNB” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: David Boeije Volgende week: Esmee van Veelen Tijdens de collecte zingen we PvN 117 Na de collecte zingen we: Psalm 150   . .

39 Is de 1ste collecte voor de Diakonie
“DNB” En de 2de collecte voor de Kerk COLLECTE Zing mee voor God De hele wereld zingt voor God met ons, want hij is goed en wat hij zegt wordt altijd waar Eeuwig waar

40 Is de 1ste collecte voor de Diakonie
“DNB” En de 2de collecte voor de Kerk COLLECTE Alle eer aan God, alle eer aan God Zing mee voor God De hele wereld zingt voor God met ons, want hij is goed en wat hij zegt wordt altijd waar Eeuwig waar

41 Volgende week Is de collecte voor de Kerk COLLECTE Alle eer aan God, alle eer aan God

42 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: David Boeije Volgende week: Esmee van Veelen Na de collecte zingen we: Psalm 150   . .

43 Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

44 Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
looft Hem met de harp en de citer, looft Hem met de tamboerijn en reidans, looft Hem met het snarenspel en fluit. Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

45 Looft Hem met de klinkende cimbalen,
looft Hem met de schallende cimbalen. Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja!

46 . . Zegen . .

47 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 25 mei
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 25 mei om 9.30 uur Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google