De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen Marcus 2:1 - 17 De preek gaat over Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving.... Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3 Voorganger: ds. F.J. Bijzet te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen Marcus 2:1 - 17 De preek gaat over Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving.... Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3 Voorganger: ds. F.J. Bijzet te."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen Marcus 2:1 - 17 De preek gaat over Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving.... Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3 Voorganger: ds. F.J. Bijzet te Brouwershaven Voorlezer: Trudy Staat Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 103: 1, 3 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten. Votum en zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3 Gebed Lezen:Marcus 2:1 - 17 Zingen:Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22)

4 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten. Votum en zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3 Gebed Lezen:Marcus 2:1 - 17 Zingen:Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22)

5 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten. Votum en zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3 Gebed Lezen:Marcus 2:1 - 17 Zingen:Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22)

6 Liedboek 408: 3, 4 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven.

7 Liedboek 408: 3, 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten.

8 3 Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 4 Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten. Votum en zegengroet Zingen:Psalm 103: 1, 3 Gebed Lezen:Marcus 2:1 - 17 Zingen:Liedboek 408: 3, 4 Preek over Zondag 11 HC Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22)

9 Tekst: Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving

10 Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Groot is 't heil dat Jezus geeft. 'k Zal, als Hij, onsterflijk wezen, zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft. Waarom zou ik dan nog vrezen? 't Heerlijk Hoofd is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt.

11 Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen. Wat als aards in 't graf verdwijnt is daar hemels weer herrezen. Zinkt het sterflijk lichaam neer, levend schenkt de Geest het weer.

12 Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 97: 5 Gebed Collecte Zingen:Liedboek 460: 1, 3 Zegen

13 Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 97: 5 Gebed Collecte Zingen:Liedboek 460: 1, 3 Zegen

14 Zingen:Gezang 114: 2, 6 (GK 22) Geloofsbelijdenis Zingen:Psalm 97: 5 Gebed Collecte Zingen:Liedboek 460: 1, 3 Zegen

15 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie vervolgde kerk Open Doors de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 34: 1, 4 Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

16 Bloemenbezorging: Vandaag: Frances Vos Volgende week: Gerrit Treurniet COLLECTE Volgende Week is de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 460: 1, 3

17 Liedboek 460: 1, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

18 Liedboek 460: 1, 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

19 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "We lezen Marcus 2:1 - 17 De preek gaat over Zondag 11 Geen genezing zonder vergeving.... Het eerste lied: Psalm 103: 1, 3 Voorganger: ds. F.J. Bijzet te."

Verwante presentaties


Ads door Google