De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Handelingen 2: , Handelingen 26: Zondag 21c De preek gaat over Zondag 21c bekering → vergeving → verandering Alle liederen en gezangen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 457 PvN 100 Halleluja looft God . .

2 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 457 PvN 100 Halleluja looft God Gebed Lezen: Handelingen 2: , Handelingen 26: Zondag 21c Zingen: Gezang 158 Preek over Zondag 21c Zingen: Gezang 156

3 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig.
Liedboek 457 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Vroeg in de morgen, wordt u ons lied gewijd. Heilig, Heilig, Heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt.

4 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig.
Liedboek 457 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Geen oog op aarde ziet u zoals u bent. U alleen bent heilig, niets is uw gelijke. Volmaakte liefde, heiligheid en macht.

5 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig.
Liedboek 457 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. He- mel, zee en aarde, verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt.

6 Juich aarde, heel de aarde, juich voor God
Psalmen voor Nu 100 Juich aarde, heel de aarde, juich voor God Ga naar zijn huis en zing een lied voor Hem Eerbiedig en uit-bun-dig tegelijk Geen ander dan de Heer is onze God Hij heeft ons zelf gemaakt, wij zijn van hem Wij zijn het volk waar hij voor zorgt Een herder is hij die ons als zijn schapen kent

7 Ga binnen door de poorten met een lied
Psalmen voor Nu 100 Ga binnen door de poorten met een lied Waarin Hem alle eer gegeven wordt Bezing zijn gro-te da-den op het plein Bewoners van de aarde: zegen Hem En dankt Hem voor het goede dat Hij doet De liefde van de Heer gaat m-et je mee Hij gaat met jou en met je kind en kleinkind me

8 Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
Psalm 150 (Halleluja, looft God) Halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel looft Hem om zijn machtige daden looft Hem naar zijn ge-wel-dige grootheid. Alles wat adem heeft, love de Heer. Halleluja!

9 Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
Psalm 150 (Halleluja, looft God) Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem, looft Hem met de harp en de citer, looft Hem met de tamboerijn en reidans, looft Hem met het sna-ren-spel en fluit. Alles wat adem heeft, love de Heer. Halleluja!

10 Looft Hem met de klinkende cimbalen,
Psalm 150 (Halleluja, looft God) Looft Hem met de klinkende cimbalen, looft Hem met de schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Heer. Halleluja!

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 457 PvN 100 Halleluja looft God Gebed Lezen: Handelingen 2: , Handelingen 26: Zondag 21c Zingen: Gezang 158 Preek over Zondag 21c Zingen: Gezang 156

12 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 457 PvN 100 Halleluja looft God Gebed Lezen: Handelingen 2: , Handelingen 26: Zondag 21c Zingen: Gezang 158 Preek over Zondag 21c Zingen: Gezang 156

13 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.
Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, Aan U alleen geef ik mij geheel. Mijn aanbidding is voor U

14 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 457 PvN 100 Halleluja looft God Gebed Lezen: Handelingen 2: , Handelingen 26: Zondag 21c Zingen: Gezang 158 Preek over Zondag 21c Zingen: Gezang 156

15 Tekst: Zondag 21c Vergeving

16 Hoe zou je dat zelf omschrijven?
Tekst: Zondag 21c Vergeving Hoe zou je dat zelf omschrijven?

17 twaalf omschrijvingen uit tien bijbelteksten:
Tekst: Zondag 21c twaalf omschrijvingen uit tien bijbelteksten: vergeven werpen in de diepte niet straffen naar van de zee niet vergelden naar niet toerekenen van je wegdoen reinigen niet meer denken aan verzoenen voorbijgaan niet veroordelen te niet doen

18 “God wil nooit meer denken aan al mijn
Tekst: Zondag 21c “God wil nooit meer denken aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard.”

19 Tekst: Zondag 21c

20 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen
Tekst: Zondag 21c Handelingen 2: 37, 38 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden

21 Van Jezus getuigen alle profeten dat iedereen
Tekst: Zondag 21c Handelingen 10: 43 Van Jezus getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.’ Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde.

22 bekering → vergeving → verandering Bekering en vergeving
Tekst: Zondag 21c bekering → vergeving → verandering Bekering en vergeving Jezus & vergeving zonde leren kennen zonde leren belijden vergeving op waarde leren schatten

23 benoem voor jezelf en voor God zo concreet
Tekst: Zondag 21c benoem voor jezelf en voor God zo concreet mogelijk een zonde van Kortgeleden

24 bekering → vergeving → verandering 2. Vergeving en verandering
Tekst: Zondag 21c bekering → vergeving → verandering 2. Vergeving en verandering Probleem: vergeving zien als iets onpersoonlijks

25 bekering → vergeving → verandering 2. Vergeving en verandering
Tekst: Zondag 21c bekering → vergeving → verandering 2. Vergeving en verandering Probleem: vergeving zien als iets onpersoonlijks Uitdaging: vergeving leren zien als iets tussen God en jou

26 bedanken voor vergeving is het geheim van de ervaring van vergeving
Tekst: Zondag 21c bedanken voor vergeving is het geheim van de ervaring van vergeving

27 bekering → vergeving → verandering 2. Vergeving en verandering
Tekst: Zondag 21c bekering → vergeving → verandering 2. Vergeving en verandering Wat is een zonde die typisch voor jou is, en hoe zou jij daarin kunnen veranderen?

28 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu
Gezang 156 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu En reinig mijn hart. Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

29 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan,
Gezang 156 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn. Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

30 Zingen: Gezang 156 Gebed Geloofsbelijdenis Gezang 160 Collecte Zingen: PvN 4 Zegen

31 Zingen: Gezang 156 Gebed Geloofsbelijdenis Gezang 160 Collecte Zingen: PvN 4 Zegen

32 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

33 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

34 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Psalmen voor Nu 4

35 COLLECTE Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Jansen
Volgende week: Suzanne Jansen COLLECTE Woensdag Dankdag de 1e collecte is voor de Diakonie “ red een kind“ de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week De collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalmen voor Nu 4

36 Mijn God geeft u mij antwoord op mijn vragen?
Psalmen voor Nu 4 Mijn God geeft u mij antwoord op mijn vragen? U bent betrouwbaar en kunt mijn leven, als ik ben vastgelopen, ruimte geven. Mijn Heer ik vraag u om uw medelijden. Hoe lang zal ik nog worden uitgelachen? En hoe lang blijven jullie lege leugens mij achtervolgen? Houd dit in gedachten: God kan een wonder doen, hij hoort mijn vragen.

37 Doe als je boos bent geen verkeerde dingen.
Psalmen voor Nu 4 Doe als je boos bent geen verkeerde dingen. En als gedachten je ’s nachts wakker houden: Beheers jezelf en houd je woede binnen Geef veel aan God en blijf op hem vertrouwen. De mensen kunnen het geluk niet vinden Omdat ze God niet zien en wakker liggen Van geld en drank. Maar ik ga rustig slapen Omdat u vrede geeft en rust van binnen.

38 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

39 De volgende kerkdiensten zijn, zo de Here wil, woensdag 24 november om uur en uur Van harte welkom.

40 Vergeten jullie – de kinderen van de basisschool –
niet aan ons door te geven welk boek je hebt uitgekozen. Het kan nog tot en met a.s. woensdag Janneke v/d Es Anje Treurniet


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google