De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paasviering 2015 CBS Op de Zandtange.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paasviering 2015 CBS Op de Zandtange."— Transcript van de presentatie:

1 Paasviering 2015 CBS Op de Zandtange

2 Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

3 Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht; de nacht verdwijnt, de dag breekt aan, ’t is tijd om op te staan! De Heer leeft; Hij is opgestaan, Hij is het Licht midden onder ons!

4 Lied 178: 1, 3 en 4 Jezus om uw lijden groot, om uw leven en uw dood die volbrengen ’t recht van God, Kyrie e-lei-son.

5 Lied 178: 1, 3 en 4 Om de zalving door een vrouw, vreugde-olie, geur van rouw, teken van wat komen zou, Kyrie e-lei-son.

6 Lied 178: 1, 3 en 4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, om de beker, die Gij reikt, om de woorden die Gij spreekt, Kyrie e-lei-son.

7 Omdat de Heer verrezen is
Groep 1/2 Omdat de Heer verrezen is zingen wij in koor heel de wereld door. Omdat de Heer verrezen is zingen wij in koor tot de wereld hoort: dat de Heer verrezen is.

8 Omdat de Heer verrezen is
Groep 1/2 Zeg het voort, zeg het voort zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verrezen is. Zeg het hier, zeg het hier zeg het daar, zeg het daar, want het Woord is waar.

9 Omdat de Heer verrezen is
Groep 1/2 Omdat de Heer verheerlijkt is zingen wij in koor heel de wereld door. Omdat de Heer verheerlijkt is zingen wij in koor tot de wereld hoort: dat de Heer verheerlijkt is.

10 Omdat de Heer verrezen is
Groep 1/2 Zeg het voort, zeg het voort zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verheerlijkt is. Zeg het hier, zeg het hier zeg het daar, zeg het daar, want het Woord is waar.

11 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Wij steken jou nu aan. Kom laat ons samen vieren gaan.

12 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Het donker is voorbij. Dat maakt ons mensen blij.

13 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Je laat de mensen weten, dat God ons niet zal vergeten.

14 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Je vertelt ons van het Paasfeest, dat de Here Jezus leeft.

15 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. De Heer is opgestaan. Samen mogen wij nu verder gaan.

16 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Ook als je soms verdrietig bent, moet je weten dat de Heer jouw naam wel kent.

17 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Het paasfeest maakt mensen blij, want de Heer zorgt voor jou en mij.

18 Kaarsenspel Groep 5 Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons het licht. Het licht dat je zo doorgeeft wordt steeds meer. Wij vieren het feest van de opgestane Heer.

19 Lied 218: 1, 4 en 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

20 Lied 218: 1, 4 en 8 Ten onder ging de sterke dood, ten onder in de vloed; nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

21 Lied 218: 1, 4 en 8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

22 Het verhaal van de soldaat
Groep 7/8

23 Het verhaal van de soldaat
Groep 7/8

24 De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Jezus deed de dood teniet. Zing daarom het hoogste lied. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

25 De Heer is waarlijk opgestaan
Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

26 De Heer is waarlijk opgestaan
Maar een engel sprak hen aan: “Die gij zoekt is opgestaan.” De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

27 De Heer is waarlijk opgestaan
Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied. De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

28 Gedicht Groep 3/4 Op het paasfeest mag je horen: “Ga toch bij het graf vandaan, zoek Hem niet meer bij de doden, onze Heer is opgestaan!”

29 Gedicht Groep 3/4 Op het paasfeest mag je juichen, juichen met de and’ren blij, want de Heer blijkt toch de sterkste en de dood is nu voorbij.

30 Gedicht Groep 3/4 Op het paasfeest mag je zingen voor de opgestane Heer. ‘t Nieuwe leven is begonnen, al het oude komt niet weer!

31 Hij is opgestaan, Hij leeft!
Maria kwam bij het graf En huilde om haar Heer De grote steen was weggerold En Jezus was er niet meer Maar een engel zei plotseling: “Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft?”

32 Hij is opgestaan, Hij leeft!
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft! Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft!

33 Hij is opgestaan, Hij leeft!
De discipelen waren zo moe Ze treurden om de Heer Waar moesten ze nu nog naar toe Hun meester was er niet meer Maar Maria riep plotseling: “Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft.”

34 Hij is opgestaan, Hij leeft!
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft! Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft!

35 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig Hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon

36 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de koning der Joden wordt Hij veracht. Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan, als Hij roept ‘Het is volbracht!’

37 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, dat U het kruis voor ons droeg. U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

38 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 In het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan, maar de steen van het graf is nu weggehaald. Jezus leeft! Hij is opgestaan!

39 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, dat U het kruis voor ons droeg. U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

40 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor U neer. U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus de hoogste Heer!

41 Zie hoe Jezus daar loopt
Groep 7/8 Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, dat U het kruis voor ons droeg. U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

42 Lied 215: 1, 2 en 3 Christus onze Heer verrees, halleluja! Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja! Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

43 Lied 215: 1, 2 en 3 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja! Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja! Die aanvaardde kruis en graf, halleluja! Dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja!

44 Lied 215: 1, 2 en 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja! Heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! Eng’len juublen Hem ter eer, halleluja!

45 Puzzel Groep 7/8

46 Heer, ik prijs Uw grote naam
Leanne, Bo & Marloes Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven, want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.

47 Heer, ik prijs Uw grote naam
Leanne, Bo & Marloes U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs Uw grote naam.

48 Gebed Groep 5/6 Wij danken U Heer voor deze feestelijke dag, waarop ieder weer uw woorden horen mag.

49 Gebed Groep 5/6 Wij vragen U Heer dat wij ook door dit blijde feest van dag tot dag steeds meer gaan leven in Uw Geest.

50 Vertel het aan de mensen
Vertel het aan de mensen wie liefde heeft - Jezus! Vertel het aan de mensen  wie vrede geeft - Jezus! Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft Vertel het aan de mensen.

51 Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten  wie liefde heeft - Jezus! Want iedereen moet weten  wie vrede geeft - Jezus! Want iedereen moet weten dat Jezus leeft Iedereen moet weten.

52 Fijne paasdagen!


Download ppt "Paasviering 2015 CBS Op de Zandtange."

Verwante presentaties


Ads door Google