De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 2 e paasdag, 9 april 2012 Abba Vader vers 1 en 2 (orgel) · Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614 (beamer, met tekst) · Opening · Gemeentekoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 2 e paasdag, 9 april 2012 Abba Vader vers 1 en 2 (orgel) · Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614 (beamer, met tekst) · Opening · Gemeentekoor."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 2 e paasdag, 9 april 2012 Abba Vader vers 1 en 2 (orgel) · Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614 (beamer, met tekst) · Opening · Gemeentekoor Baalder, Jezus leven van mijn leven. Vers 1 en 2. · Lied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Opwekking 706 (beamer met tekst) · Gedicht · Gemeentekoor Baalder, Daar juicht een toon, 3 versen. Evangelische liedbundel 122 (Orgel) Eens zal op de grote morgen JdH 199, vers 1 refrein 2x (Orgel) · Luisterlied: Sela via dolorosa. (Nederlandse versie met tekst van you tube) · Lied: Prijs Adonai Opwekking 638 (beamer) · Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Evangelische Liedbundel 125 vers 1, 2, 3. · Lied: van A tot Z Opwekking voor kids 241 (beamer) · Lied: Zang groep Baalder: U zij de Glorie Evangelische liedbundel 132 · Deurcollecte Na de viering is er gelegenheid om koffie/ranja te drinken.

2 Welkom in deze Paasviering Na de dienst is er gelegenheid voor koffie en ranja

3 Welkom in deze Paasviering Er is begeleiding van Peter Nieuwenhuis op het orgel er wordt gezongen door Het Gemeentekoor van Baalder Er is een Deurcollecte

4 Opwekking 136 Abba, Vader Oorspr. Titel: Abba Father Tekst & Muziek: David Bilbrough © Kingsway’s Thankyou Music / Universal Songs.

5 Opwekking 136: Abba, Vader Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

6 Opwekking 136: Abba, Vader Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

7 Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Tekst & Muziek: Marcel Zimmer © 1998 Celmar Music!

8

9 Opening

10

11 Gereformeerd Kerkboek Gezang 89 Jezus, leven voor mijn leven Gezongen door het Gemeentekoor van Baalder Luisterlied

12 Jezus, leven van mijn leven, couplet 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beerven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

13 Jezus, leven van mijn leven, couplet 2 Gij, o Jezus, hebt gedragen, lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden. Duizend-, duizendmaal, o Heer zij U daarvoor dank en eer.

14 Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij

15

16 Gedicht Door Iris Oosting

17 Evangelische Bundel Lied 122 Daar juicht een toon Gezongen door het Gemeentekoor van Baalder Luisterlied

18 Daar juicht een toon Vers 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan!

19 Daar juicht een toon Vers 2 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

20 Daar juicht een toon Vers 3 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid.

21 Eens zal op de grote morgen,

22 Eens zal op de grote morgen, klinken het bazuingeschal, dan zal Jezus wederkomen, als de Rechter van ’t heelal.

23 Eens zal op de grote morgen, Wie zal op die grote morgen, buigen voor die Majesteit. Wie zal op die grote morgen, vluchten voor die heerlijkheid? Wie zal op die grote morgen, buigen voor die Majesteit. Wie zal op die grote morgen, vluchten voor die heerlijkheid?

24 Via Dolorosa © Sela Music Luisterlied

25

26 Opwekking 638 Prijs Adonai Psalm 113, Openbaring 5 Oorspr. Titel: Praise Adonai Tekst & muziek: Paul Baloche Ned. Tekst: Gert van der Vijver © 1999 Integrity’s Hosanna! Music / Unisong Music Publishers

27

28 Evangelische Bundel Lied 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

29 Vers1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

30 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft Vers 2 Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

31 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft Vers 3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

32 Opwekking voor Kinderen 241 Van A tot Z

33

34 Evangelische Bundel Lied 132 U zij de Glorie Gezongen door het Gemeentekoor van Baalder Luisterlied

35 U zij de Glorie U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

36 U zij de Glorie Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind en zegt telkenkere: "Christus overwint!" U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

37 U zij de Glorie Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

38 Dank u voor uw komst Er is een Deurcollecte

39

40

41


Download ppt "Programma 2 e paasdag, 9 april 2012 Abba Vader vers 1 en 2 (orgel) · Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614 (beamer, met tekst) · Opening · Gemeentekoor."

Verwante presentaties


Ads door Google