De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614

Verwante presentaties


Presentatie over: "V Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614"— Transcript van de presentatie:

1 V Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614
Opening: Baalderveld V Lied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Opwekking 706 V Lied: Meer dan rijkdom. Opwekking 544 Gedicht door jongere: Baalder Cantorij: Baalderveld Lied: Daar juicht een toon. Evangelische liedbundel 122 Luisterlied: Sela via dolorosa. (Nederlandse versie met tekst van you tube) Lied: Vader U bent goed. Opwekking 360 Lied: Prijs Adonai Opwekking 638 Zanggroep Baalder Lied: van A tot Z Opwekking voor kids 241 Lied: U zij de Glorie Evangelische liedbundel 132

2

3 Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music!

4 Zingen Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor, de menigte schreeuwt en roept: 'Kruisig Hem!' Zo gaf God zijn eigen Zoon.

5 Zingen Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, als de Koning der Joden wordt Hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan als Hij roept: 'Het is volbracht'.

6 Zingen Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

7 Zingen In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg In het rijk van de dood is Hij neergedaald. Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan.

8 Zingen Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

9 Zingen En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, met ontzag en respect kniel ik voor U neer. U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer.

10 Zingen Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

11 Zingen U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Opwekking 614 Uw genade is mij genoeg U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

12

13 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij

14 Zingen Zie hoe Jezus lijdt voor mij aan het kruis de dood nabij
Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Zie hoe Jezus lijdt voor mij aan het kruis de dood nabij Die voor mij het oordeel draagt, Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.

15 Zingen Zie hoe Jezus biddend strijdt, met de pijn, verlatenheid.
Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Zie hoe Jezus biddend strijdt, met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij, mijn God, waarom verlaat U mij?! Zie wat Jezus heeft gedaan, in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief als Hij.

16 Zingen Als de Heer zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft.
Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Als de Heer zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht, als Jezus roept: Het is volbracht! Waarlijk Hij is zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door zijn wonden genezen wij, in Zijn dood maakt Hij ons vrij!

17 Zingen Heel de schepping slaakt een zucht,
Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Heel de schepping slaakt een zucht, Zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan, Hij roept ons uit de dood vandaan. Juicht want Hij, mijn Here leeft, Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit van God verlaten zijn.

18

19 Opwekking 544 Meer dan ooit Jesaja 53 : 3 - 5, Filippenzen 3 : 8
Oorspr. titel: Above all Tekst & muziek: Lenny LeBlanc / Paul Baloche Ned. Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman © 1999 Integrity’s Hosanna! Music / LenSongs Publishing / Unisong Music Publishers

20 Zingen Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid
Opwekking 544 Meer dan ooit Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent.

21 Zingen Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten
Opwekking 544 Meer dan ooit Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat zo eindeloos veel meer was de prijs die u betaalde Heer

22 Zingen In een graf, geborgen door een steen, toen U zich gaf,
Opwekking 544 Meer dan ooit In een graf, geborgen door een steen, toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam de straf, en dacht aan mij, Meer dan ooit.

23 Zingen Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid
Opwekking 544 Meer dan ooit Meer dan rijkdom, meer dan macht meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent is het waard te weten wie U bent.

24 Zingen Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten
Opwekking 544 Meer dan ooit Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat zo eindeloos veel meer was de prijs die u betaalde Heer

25 Zingen In een graf, geborgen door een steen, toen U zich gaf,
Opwekking 544 Meer dan ooit In een graf, geborgen door een steen, toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam de straf, en dacht aan mij, Meer dan ooit.

26 Zingen toen U zich gaf, verworpen en alleen,
Opwekking 544 Meer dan ooit toen U zich gaf, verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid nam de straf, en dacht aan mij, Meer dan ooit.

27

28 Opwekking 638 Prijs Adonai Psalm 113, Openbaring 5
Oorspr. titel: Praise Adonai Tekst & muziek: Paul Baloche Ned. Tekst: Geert van der Vijver © 1999 Integrity’s Hosanna! Music / Unisong Music Publishers

29 Zingen Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon.
Opwekking 638 Prijs Adonai Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

30 Zingen Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat.
Opwekking 638 Prijs Adonai Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat. alle naties van de aard’, alle heiligen; aanbid Hem.

31 Zingen Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon.
Opwekking 638 Prijs Adonai Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

32 Zingen Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat.
Opwekking 638 Prijs Adonai Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij ondergaat. alle naties van de aard’, alle heiligen; aanbid Hem.

33 Zingen Prijs Adonai, alle naties van de aard’,
Opwekking 638 Prijs Adonai Prijs Adonai, alle naties van de aard’, alle heiligen; aanbid Hem.

34

35 Opwekking 630 Vader, U bent goed Psalm 59 : 17 , 91 : 1 - 2
Tekst en muziek: Elisa Krijgsman © 2002 Reli Music Productions

36 Zingen Op elk moment van mijn leven, in voor of tegenspoed.
Opwekking 630 Vader, U bent goed Op elk moment van mijn leven, in voor of tegenspoed. Aanbid ik U mijn Jezus en dank U voor uw bloed. Ik vind kracht in U, mijn Vader, als ik heel dichtbij U ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk:

37 Zingen Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Opwekking 630 Vader, U bent goed Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’

38 Zingen Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht
Opwekking 630 Vader, U bent goed Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw.

39 Zingen Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Opwekking 630 Vader, U bent goed Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’

40 Zingen Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood.
Opwekking 630 Vader, U bent goed Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: ‘Ik hou van U’

41

42 Sela Via Dolorosa

43 Luisterlied Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die dag.
Verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze Hem na, De man die sterven moest op Golgotha.

44 Luisterlied Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg.
Ging de Christus onze Koning als een Lam. Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

45 Luisterlied Er kwam bloed uit al zijn wonden
Via Dolorosa Er kwam bloed uit al zijn wonden Uit de striemen op zijn rug Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen, die schreeuwden Kruisigt Hem!

46 Luisterlied Langs de Via Dolorosa, heel die lange
lijdensweg. Ging de Christus onze Koning als een Lam. Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon. Zijn bloed wast ons schoon En het stroomt door het hart van Jeruzalem.

47 Luisterlied Langs de Via Dolorosa, heel die lange
lijdensweg. Ging de Christus onze Koning als een Lam. Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Picto’s die gebruikt kunnen worden.
Let op de herhalingen! Overleg dit met Muzikanten Let op de rechten! Bronvermelding op eerste pagina gebruiken


Download ppt "V Lied: Uw genade is mij genoeg. Opwekking 614"

Verwante presentaties


Ads door Google