De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2 3 4 5 6 'Jezus ontmoeten'. We lezen: Marcus 5: 1 - 20 De preek gaat over: Marcus 5: 15 Jezus: Bevrijder Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2 3 4 5 6 'Jezus ontmoeten'. We lezen: Marcus 5: 1 - 20 De preek gaat over: Marcus 5: 15 Jezus: Bevrijder Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied:"— Transcript van de presentatie:

1 1 2 3 4 5 6 'Jezus ontmoeten'

2 We lezen: Marcus 5: 1 - 20 De preek gaat over: Marcus 5: 15 Jezus: Bevrijder Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied: Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Voorlezer: Esther Treurniet Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Vandaag is er kinderkerk “lev”, voor de kinderen van groep 1 en 2

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 68: 1, 3 (GK 25)....

4 Gezang 68: 1, 3 (GK 25)

5

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Zingen: Opwekking 706 Wet (+ Rom. 13:8-14) Zingen:Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: 1 - 20 Preek over Marcus 5:15 Zingen:Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3

7 .... Opwekking 706: 1, 2, 3, 4, 5 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. Leadsingers

8 .... Opwekking 706: 1, 2, 3, 4, 5 Allen Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij? Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.

9 .... Opwekking 706: 1, 2, 3, 4, 5 Allen Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht! Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij.

10 .... Opwekking 706: 1, 2, 3, 4, 5 Allen Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan. Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

11 .... Opwekking 706: 1, 2, 3, 4, 5 Allen Juich want Hij, mijn Here leeft! Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Zingen: Opwekking 706 Wet (+ Rom. 13:8-14) Zingen:Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: 1 - 20 Preek over Marcus 5:15 Zingen:Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Zingen: Opwekking 706 Wet (+ Rom. 13:8-14) Zingen:Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: 1 - 20 Preek over Marcus 5:15 Zingen:Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3

14 ... Psalm 135: 3, 9, 11

15 ...

16 ...

17 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Zingen: Opwekking 706 Wet (+ Rom. 13:8-14) Zingen:Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: 1 - 20 Preek over Marcus 5:15 Zingen:Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3

18 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Zingen: Opwekking 706 Wet (+ Rom. 13:8-14) Zingen:Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: 1 - 20 Preek over Marcus 5:15 Zingen:Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3

20 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Zingen: Opwekking 706 Wet (+ Rom. 13:8-14) Zingen:Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: 1 - 20 Preek over Marcus 5:15 Zingen:Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3

21 .... Tekst: Marcus 5: 15 bang zijn voor de duivel en zijn demonen? Jezus is sterker Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

22 .... Tekst: Marcus 5: 15 Bevrijding heeft te maken met: 1. de duivel en heel zijn rijk

23 .... Tekst: Marcus 5: 15 Bevrijding heeft te maken met: 2. bezeten zijn = bezet zijn

24 .... Tekst: Marcus 5: 15 Bevrijding heeft te maken met: 3. bevrijd worden bevrijding nodig hebben Jezus: de hoogste macht wat het Jezus gekost heeft wat het met jou doet

25 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

26 ... Gezang 143: 1, 3 (GK 34)

27 ...

28 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

29 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Cees-Jan en Jacolien Terlouw hebben te kennen gegeven dat zij hun kind willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat volgens het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven

30 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn.

31 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

32 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte.

33 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend.

34 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Vader gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

35 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

36 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven

37 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel onze ziel,

38 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is het een reden om dan maar door te gaan met zondigen.

39 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 De doop is immers het garantiebewijs dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

40 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

41 ... Opwekking 575: 1, 2, 3, 4

42 ...

43 ...

44 ...

45 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

46 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

47 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

48 .... 'Jezus is de Goede Herder' Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

49 .... 'Jezus is de Goede Herder' Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

50 .... 'Jezus is de Goede Herder' En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

51 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

52 .... Zingen: Gezang 143: 1, 3 (GK 34) Doopformulier 3 Zingen: Opwekking 575 Gebed Doop Zingen: 'Jezus is de Goede Herder' Opwekking gemeente Gebed Collecte Zingen: Liedboek 460:1, 2, 3 Zegen

53 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Sanne Bijl Volgende week: Yvonne de Ruiter Agnus Dei Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm U over ons. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede overal.

54 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “De Driehoek” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we Liedboek 460: 1, 2, 3 Agnus Dei Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, ontferm U over ons. Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. Heer, geef vrede overal.

55 Liedboek 460: 1, 2, 3

56

57

58 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

59 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

60 Behouden vaart Vrijdagavond 16 mei De Oranjecommissie presenteert: Dé musicalhit van het jaar! Met zeer veel musicaltalent uit Middelburg en omgeving! Meer info volgt


Download ppt "1 2 3 4 5 6 'Jezus ontmoeten'. We lezen: Marcus 5: 1 - 20 De preek gaat over: Marcus 5: 15 Jezus: Bevrijder Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied:"

Verwante presentaties


Ads door Google