De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Lucas 24: 13 – 35 Jezus als reisgenoot Het eerste lied:Gezang 99: 1 (NG 56) Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Lucas 24: 13 – 35 Jezus als reisgenoot Het eerste lied:Gezang 99: 1 (NG 56) Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Lucas 24: 13 – 35 Jezus als reisgenoot Het eerste lied:Gezang 99: 1 (NG 56) Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet).... Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Anneke Vos

2 U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Uit een blinkend stromen Daald’een engel af, Heeft de steen genomen Van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Gezang 99: 1 (NG 56)

3 Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen:Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen:Liedboek 72

4 Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen In zijn armen weer. Weest dan volk des Heren Blijd’ en welgezind, En zegt telken kere: ‘Christus overwint!’ U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer. Gezang 99: 2, 3 (NG 56)

5 Zou ik nog vrezen, Nu Hij eeuwig leeft, Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen Is mijn glorie groot, Niets heb ik te vrezen In leven en dood, U zij de glorie, Opgestane Heer! U zij de victorie, Nu en immermeer.

6 Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen:Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen:Liedboek 72

7 Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen:Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen:Liedboek 72

8 Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen. Eng-len-mond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen. Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

9 Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Uitverkoren kerk van God, wil voor satans macht niet beven. Veilig, zeker blijft uw lot, Christus heeft de dood verdreven. Ook uw morgenstond breekt aan, Sions Vorst is opgestaan!

10 Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken. Dan buigt alle knie zich neer, alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, de Heer is opgestaan!

11 Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken. 'd Eerste dingen zijn vergaan, nieuwe heemlen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan: God is scheppend opgestaan!

12 Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen:Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen:Liedboek 72

13 Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm 87: 1, 3, 4, 5 Wet: opstaan tot nieuw leven Zingen:Gezang 94: 1, 2, 3, 6 (GK20) Gebed Lezen = Tekst Lucas 24: 13 – 35 Luisterlied: Liedboek 73 Preek Zingen:Liedboek 72

14 Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf.

15 Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis.

16 Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 De avond daalt, blijf bij ons Heer! Hij zet zich aan de tafel neer en breekt het brood en schenkt de wijn, die gast, het moet de gastheer zijn!

17 Liedboek 73: 1, 2, 3, 4 Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem, Hij deelt met ons het daaglijks brood, de Heer is onze reisgenoot.

18 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Paasfeest Hèt feest van de christelijke kerk

19 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4

20 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 1.Op weg naar huis Teleurgesteld De kring verlaten

21 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 1.Op weg naar huis Teleurgesteld De kring verlaten Het gaat niet zoals zij dachten dat het zou gaan, en dus geven ze het op

22 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 2. Jezus als reisgenoot Geen herkenning Jezus wandelt mee Jezus spreekt hen aan

23 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 "Weinig verstand en traag van begrip" : ze geloofden de profeten niet ze misten de kern: via lijden naar glorie

24 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Twee lijnen in het Oude Testament (de Schriften): zonde van mensen en Gods woede daarover liefde van God voor mensen

25 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Twee lijnen in het Oude Testament (de Schriften): Gods woede over zonden van mensen Gods liefde voor mensen Die twee lijnen komen samen op Golgotha

26 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 → Het kruis is niet de streep door de verlossing, het kruis is de verlossing! → Jezus heeft Israël bevrijd (zoals ze hoopten!), maar met een prijs die niemand voor mogelijk had gehouden: zijn eigen leven Eyeopener:

27 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 3. Herkenning Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen uitgenodigd ogen geopend bij het breken van het brood verdwenen

28 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Als je gelooft in de opstanding hoef je je Heer niet binnen handbereik te hebben Hij is er toch wel, ook als jij Hem niet ziet!

29 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Geloven in de opstanding: grote verantwoordelijkheid grote mogelijkheden

30 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 4. Terug naar Jeruzalem verbondenheid

31 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Bid Lees Leef Geduld

32 Tekst: Lucas 24: 13 – 35 Zingen: Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 het belangrijkste: jouw hand in zijn hand

33 Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem waar Gij de schriften open doet, het woord van den beginne groet.

34 Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Zo zult Gij ons terzijde gaan; want Gij zijt waarlijk opgestaan, in 't breken van ons brood zijt Gij ons in ons eigen huis nabij.

35 Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij, steek Gij ons dorre hart in brand al zijn wij traag door onverstand.

36 Liedboek 72: 1, 2, 3, 4 Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, wees onze laatste reisgenoot, een metgezel in alle nood.

37 Gebed Collecte Zingen: Gezang 44 (NG 25) beurtzang Gezang 95 (NG 52)

38 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Zending de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie ‘s morgens wegwijzer ‘s middags Luisterpost de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Arie Joosse Volgende week: Kevin Metz Na de collecte zingen we: Gezang 44 (NG 25) beurtzang Gezang 95 ( (NG 52) (staan)

39 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja Refrein: samen

40 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) Jezus deed de dood te niet Zing daarom het hoogste lied Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja mannen

41 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) Vrouwen uit Jeruzalem, kwamen vroeg en zochten Hem. Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja vrouwen

42 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) En hoe groot was hun verdriet, want zij vonden Jezus niet. Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja mannen

43 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) Maar een engel sprak hen aan: ‘Die gij zoekt is opgestaan.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja vrouwen

44 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) ‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja mannen

45 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) ‘Hij, de grote mensenzoon, gaat door ’t graf heen naar zijn troon.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja vrouwen

46 Gezang 44: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NG 25) ‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied.’ Refrein: allen De Heer is waarlijk opgestaan Hal-le-lu-ja allen

47 Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Daar juicht een troon, daar klinkt een stem Die galmt door gans Jeruzalem; Een heerlijk morgen licht breekt aan, De Zoon van God is opgestaan

48 Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held. Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

49 Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in ’t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

50 Gezang 95: 1, 2, 3, 4 ( (NG 52) Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door Zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

51 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

52 Uw opgave formulier voor Koninginnedag 2009 kan tot volgende week zondag 19 april ingeleverd worden


Download ppt "De preek gaat over Lucas 24: 13 – 35 Jezus als reisgenoot Het eerste lied:Gezang 99: 1 (NG 56) Votum (gesproken) + Zegengroet Zingen:Gezang 99: 2, 3 Psalm."

Verwante presentaties


Ads door Google