De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. R. Braakman Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. R. Braakman 16:30 voorganger: ds. A.H. van der Velden De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad De gemeente heeft verkozen en de kerkenraad heeft benoemd: -tot ouderling broeder David van Harten senior -en tot diaken broeder Marco de Groot Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Deze week zijn jarig: 26 juli:zr Annemieke Bondt-Haan 29 juli:Ruben Ellen br Gerard Ypma 1 augustus:Hadasse Braakman Luuk van Pijkeren

6 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

7 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

10 Psalm 92: 1, 2 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

11 Psalm 92: 1, 2 2 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

12 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

13 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

14 Psalm 78: 1, 2 1 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore. Versta het woord, o volk door God verkoren, dat onze vaderen ons deden horen, ’t geheimenis, verkondigd lang tevoren. De grote daden die de Heer volbracht, vertellen wij nu aan het nageslacht.

15 Psalm 78: 1, 2 2 God heeft zijn wet aan Israël gegeven, voor Jakobs zaad een ordening ten leven. Die hebben zij hun kindren voorgeschreven. Dan zullen die, in ’s HEREN dienst bedreven, van kind tot kind vertrouwen op hun God, gedachtig aan zijn werk en hoog gebod.

16 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

17 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

18 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

19 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

20 Psalm 4: 3 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

21 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

22 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

23 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

24 Psalm 65: 5, 6 5 Het land bezoekt U met uw zegen en schenkt het overvloed. U drenkt het met een milde regen, die 't zaad ontkiemen doet. Uw beek, vol water, vult de voren, U laaft het akkerland. Zo rust uw zegen op het koren, de gave van uw hand.

25 Psalm 65: 5, 6 6 U kroont het jaar, Heer, met uw zegen, de steppe druipt van vet. De heuvels juichen allerwegen, waar U uw voet ook zet. Met vee bekleedt U al de weiden, met graan tooit zich het dal, hun lied weerklinkt van alle zijden, hun jubel overal.

26 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

27 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

28 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

29 Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. refrein Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

30 Opwekking 733 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. refrein Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

31 Opwekking 733 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. refrein Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

32 Opwekking 733 refrein Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Verheerlijk zijn heilige naam.

33 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen

34 Gezang 182E 4-stemmig

35 Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733: Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgiebr. R. Braakman Collecte: Diaconie Psalm92:1, 2 Psalm78:1, 2 Leviticus25:1 - 7, 18 - 24 Lucas12:28 - 34 Psalm4:3 Leviticus25:2 Psalm65:5, 6 Opwekking733:"

Verwante presentaties


Ads door Google