De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst Zondag voor de vervolgde kerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst Zondag voor de vervolgde kerk."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst Zondag voor de vervolgde kerk

2 De ware kerk des Heeren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan Zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar Zijn dienstmaagd om.. Gezang 303:1, 2, 3, 4

3 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kind’ren van één Vader; één doop, één Geest, één Woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. Gezang 303:1, 2, 3, 4

4 Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt, de stem der martelaren roept uit: o Heer’, hoe lang? De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang. Gezang 303:1, 2, 3, 4

5 In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt. Gezang 303:1, 2, 3, 4

6

7 Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

8 Lied'ren zingend vol vertrouwen tot in het voltooide licht broeder broeder zal aanschouwen staande voor Gods aangezicht. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

9 Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal, dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

10 In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

11 Met een lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door een Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

12 Een van hart en een van zinnen, een in onze aardse strijd, in ons hemels overwinnen, een in tijd en eeuwigheid. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

13 Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis, pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

14 Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs. Gezang 459:1,2,3,4,5,6,7,8

15


Download ppt "Welkom in deze dienst Zondag voor de vervolgde kerk."

Verwante presentaties


Ads door Google