De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21

2 BIJBELKRING Mariënberg bestaat 40 jaar! Dat vieren wij D.V. op vrijdag 17 mei vanaf 19.30 uur met een “Sing-in” in de GKV Mariënberg.

3

4

5 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

6 In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut. 11: 2, 18 – 21

7  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3 Voor de dienst: Lb. 416: 1

8 1 Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt. Als daar met moord en brand de vijand rondom zwermt, en dat men meent: hij zal 't schier overwinnen al, dat dan, dat dan, dat dan hij zelf komt tot den val. Liedboek 416

9 2 Gedankt moet zijn de Heer, de God, die eeuwig leeft, dat Hij ons 't zijner eer dees overwinning geeft. Wat wonder heeft de kracht des Heren al gewracht! O Heer, o Heer, o Heer, hoe groot is uwe macht! Liedboek 416

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

11  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

12  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

13 Vers 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden. Psalm 36: 2

14  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

15  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

16  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

17 Psalm 78: 1, 2, 3 Vers 1 Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore. Versta het woord, o volk door God verkoren, dat onze vaderen ons deden horen, 't geheimenis, verkondigd lang tevoren. De grote daden die de Heer volbracht, vertellen Wij nu aan het nageslacht.

18 Psalm 78: 1, 2, 3 Vers 2 God heeft zijn wet aan Israël gegeven, voor Jakobs zaad een ordening ten leven. Die hebben zij hun kindren voorgeschreven. Dan zullen die, in ‘s HEREN dienst bedreven, van kind tot kind vertrouwen op hun God, gedachtig aan zijn werk en hoog gebod.

19 Psalm 78: 1, 2, 3 Vers 3 Ons staat het beeld der vaderen voor ogen, weerbarstig en tot ontrouw snel bewogen. Toen Efra‹m ten strijde was getogen, keerde hij om, kon op zijn kracht niet bogen. Hij dwaalde af en brak met Gods verbond, vergat Gods weg en wonderwerk terstond.

20  Votum en zegengroet  Ps.36: 2  Gebed  Lezen:Deut. 10: 20 – 11: 21  Ps.78: 1, 2, 3  Tekst:Deut. 11: 2, 18 – 21  Preek  Gz.11: 1, 2, 3

21 Thema: Of generaties met elkaar gezegend zullen worden, hangt af van wat door generaties aan elkaar gezegd zal worden. Na de preek: Gz. 11: 1, 2, 3

22  Preek  Gz.11: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Ps. 40: 4  Gebed  Collecte  Lb.299: 1, 2, 3, 4  Zegen

23 Vers 1 Hoor Israël, de Here, enig is onze God – Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht Gezang 11

24 Vers 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat. Gezang 11

25 Vers 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis – looft God, o gij verlosten, loof God! Hij bracht u thuis! Gezang 11

26  Preek  Gz.11: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Ps. 40: 4  Gebed  Collecte  Lb.299: 1, 2, 3, 4  Zegen

27  Preek  Gz.11: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Ps. 40: 4  Gebed  Collecte  Lb.299: 1, 2, 3, 4  Zegen

28 Psalm 40 Vers 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. HEER, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

29  Preek  Gz.11: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Ps. 40: 4  Gebed  Collecte  Lb.299: 1, 2, 3, 4  Zegen

30  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Hemelvaartsdag  T. U.  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Lb.299: 1, 2, 3, 4

31  Preek  Gz.11: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Ps. 40: 4  Gebed  Collecte  Lb.299: 1, 2, 3, 4  Zegen

32 Liedboek 299 Vers 1 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja!

33 Liedboek 299 Vers 2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. Halleluja, halleluja!

34 Liedboek 299 Vers 3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja!

35 Liedboek 299 Vers 4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja!

36  Preek  Gz.11: 1, 2, 3  Geloofsbelijdenis  Ps. 40: 4  Gebed  Collecte  Lb.299: 1, 2, 3, 4  Zegen

37


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P. L. Storm voorgaan. Voor de dienst zingen we Lb. 416: 1 Na de zegen Ps. 36: 2 Schriftlezing: Deut. 10: 20 – 11: 21 Tekst: Deut."

Verwante presentaties


Ads door Google