De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard uit Rotterdam Thema: “Wie is God?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard uit Rotterdam Thema: “Wie is God?”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard uit Rotterdam Thema: “Wie is God?”

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de diaconie Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. J. Groenleer uit Leiden in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 14 augustus Mededelingen LvK. 328: 1, 2, 3 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 81: 1, 7, 8 NB Wetslezing Ps. 81: 9 NB Gebed Schriftlezing: Exodus 33: 18 - 23 Exodus 34: 4 - 10 Joh. 1: 14 - 18 Ps. 103: 1, 4 Preek LvK. 21: 1, 4, 7 Collecte Dankgebed * Ps. 136: 1, 16, 26 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 LvK. 328: 1, 2, 3

7 LvK. 328: 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

8 LvK. 328: 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

9 LvK. 328: 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 81: 1, 7, 8 NB

12 Ps. 81: 1 NB Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Israëls Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

13 Ps. 81: 7 NB Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen!

14 Ps. 81: 8 NB Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

15 Wetslezing

16 Ps. 81: 9 NB

17 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

18 Gebed

19 Schriftlezing: Exodus 33: 18 - 23 Exodus 34: 4 - 10 Joh. 1: 14 - 18

20 Ps. 103: 1, 4

21 Ps. 103: 1 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

22 Ps. 103: 4 Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. Barmhartig is de HEER en zeer genadig; Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; De HEER is groot van goedertierenheid.

23 Preek

24 Schriftlezing: Ex. 33: 18-23 Ex. 34: 4-10 Joh. 1: 14-18 Tekst: Ex. 34: 6, 7 Joh. 1 : 17, 18 Zingen na de preek LvK. 21: 1, 4, 7 “Wie is God?”

25 Schriftlezing: Ex. 33: 18-23 Ex. 34: 4-10 Joh. 1: 14-18 Tekst: Ex. 34: 6, 7 Joh. 1 : 17, 18 Zingen na de preek LvK. 21: 1, 4, 7 “Wie is God?” 1.Aan Mozes verkondigd 2.In Christus onthuld 3.Wereldwijd geproclameerd

26 LvK. 21: 1, 4, 7

27 LvK. 21: 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

28 LvK. 21: 4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja!

29 LvK. 21: 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja!

30 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

31 Dankgebed

32 Ps. 136: 1, 16, 26 * Staande

33 Ps. 136: 1 Looft den HEER, want Hij is goed; Looft Hem met een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. * Staande

34 Ps. 136: 16 Die Zijn volk, als bij de hand, Leidde door woestijn en zand. Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. * Staande

35 Ps. 136: 26 Geeft den God des hemels eer; Lof zij aller scheps'len HEER; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. * Staande

36 Zegen * Staande

37 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard uit Rotterdam Thema: “Wie is God?”"

Verwante presentaties


Ads door Google