De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Winsum Onderdendamsterweg 33b Informatieavond 18 maart 2010 Het bestemmingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Winsum Onderdendamsterweg 33b Informatieavond 18 maart 2010 Het bestemmingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Winsum Onderdendamsterweg 33b Informatieavond 18 maart 2010 Het bestemmingsplan

2 Waaruit bestaat het bestemmingsplan? 3 onderdelen: plankaart /verbeelding (geeft aan welke bestemmingen waar gelden) planregels (voor het bouwen en voor het gebruik) toelichting (beschrijft beleidskeuzes, de ruimtelijke opzet en geeft onderbouwing van het plan)

3 Eerdere onderzoeken als basis Ruimtelijk-economische visie centrum (2005) Actualisatie detailhandelsvisie centrum 2009 Bestemmingsplan (2010) Vervolgstappen (2010)

4 Locatie Primair: nabij centrum, goed t.a.v. woongebieden. Programma van eisen moet passen Bereikbaarheid moet goed zijn Drie locaties bekeken: –Locatie Mazda, volkstuinen, PWS-locatie –Voorkeur: locatie Mazda

5 Programma Benodigde ruimt circa 1400 m2 Parkeren: ruim 70 plaatsen Ruimte voor bevoorrading Ontsluiting

6 Uitgangspunten Ruimte bieden aan gewenste functie Rooilijn: terugliggend Ruimtereservering basisweg Goede verkeersafwikkeling

7 Omgevingsaspecten Cultuurhistorie en archeologie (1) Ecologie (2) Water (3) Milieu (4)

8 Omgevingsaspect (1): cultuurhistorie Archeologisch onderzoek: merendeels bebouwd geweest Mogelijk indicaties voor archeologische sporen op voorterrein Nader booronderzoek

9 Omgevingsaspect (2): Ecologie Gebiedsbescherming: niet aan de orde Soortbescherming: naar verwachting plan uitvoerbaar

10 Omgevingsaspect (3):Water Uitgangspunten kwantiteit –noodzaak extra wateropvang: beperkt - mogelijkheden bezien ook buiten plangebied Uitgangspunten kwaliteit –aansluiting bestaande stelsel; –overleg Waterschap Noorderzijlvest

11 Omgevingsaspect (4): Milieu Luchtkwaliteit: geen strijdigheid met wettelijke grenswaarden Geluidhinder: geen geluidgevoelige functie, wel toetsing in het kader van Activiteitenbesluit Bodem:onderzoek uitgevoerd, plan uitvoerbaar


Download ppt "Bestemmingsplan Winsum Onderdendamsterweg 33b Informatieavond 18 maart 2010 Het bestemmingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google