De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Abbenes algemene informatie proces bestemmingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Abbenes algemene informatie proces bestemmingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 bestemmingsplan Abbenes algemene informatie proces bestemmingsplan

2 Aanleiding nieuw bestemmingsplan Geldende bestemmingsplan uit 1996, waarbij uitstel herzieningsplicht tot 1 januari 2016

3 Doel bestemmingsplan Actuele en adequate juridische regeling van huidige en toekomstige gebruik van gronden en bouwwerken Instrument: verbeelding en bijbehorende regels, met onderliggende toelichting

4 Wijze van bestemmen Functie Bestemming -kan één functie zijn bijv. Wonen, of meerdere functies bevatten bijv. Maatschappelijk Bouwwerken Bouwvlak met aanduidingen ten aanzien van hoofdgebouwen, overige via de regels - aanduidingen voor bijv. bebouwings- percentage, bouwhoogte Flexibel Voorzienbaar en haalbaar - een wensbeeld alleen is niet genoeg

5 Wijze van bestemmen (vervolg) Wens of ontwikkeling staat wel vast, uitvoerbaarheid nog niet opnemen wijzigingsbevoegdheid: een bestemming geven voor de huidige situatie, met de mogelijkheid die naderhand in een andere bestemming te wijzigen, bijv. 'Maatschappelijk' die veranderd mag worden in 'Wonen'

6 Voorbereiding bestemmingsplan stedenbouwkundige analyse en veldinventarisatie inventarisatie beleid, gegevens, wensen en mogelijkheden uitzetten onderzoeken voor zover nodig (Bodem, Flora en Fauna, Externe veiligheid, Akoestisch)

7 Procedure van het bestemmingsplan Voorontwerpfase: - tussentijds overleg met dorpsraad - opzet verbeelding, regels en toelichting - verwerken onderzoeksresultaten en eventueel nadere gegevens, kaders eventuele ontwikkelingen - extern overleg met (wettelijke) instanties

8 Procedure van het bestemmingsplan (vervolg) Ontwerpfase: - verwerking overlegreacties - verwerking eventuele nader onderzoek

9 Procedure van het bestemmingsplan (vervolg) Vaststellingsfase: - terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan (6 weken) mogelijkheid indienen zienswijzen - vaststellingsbesluit gemeenteraad

10 Procedure van het bestemmingsplan (vervolg) In werking: - terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan (6 weken) mogelijkheid indienen beroep - na afloop terinzagelegging gaat bestemmingsplan in werking, tenzij beroep (RvS) is ingesteld én schorsing inwerkingtreding is verzocht Bestemmingsplan is onherroepelijk als geen beroep is ingesteld, of onherroepelijk op het ingestelde beroep is beslist

11 Planning van de procedure Voorbereidingsfase: november 2014 t/m januari 2015 (incl. Plan van aanpak) Voorontwerpfase: januari t/m april 2015 Ontwerpfase: april t/m april augustus 2015 Vaststellingsfase: september t/m december 2015 In werking: mogelijk vanaf december 2015


Download ppt "Bestemmingsplan Abbenes algemene informatie proces bestemmingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google