De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thinksessie 30/6/2011 + 5/7/2011 + 4/10/2011 DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thinksessie 30/6/2011 + 5/7/2011 + 4/10/2011 DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING."— Transcript van de presentatie:

1 Thinksessie 30/6/2011 + 5/7/2011 + 4/10/2011 DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING

2 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR) Rechtsgrond BVR RPR OCMW Januari 2009 – thinksessie WZCZ: invoering RPR OCMW centrale administratie vanaf 1/1/2010 November 2010: besluit Vlaamse Regering BVR OCMW verschenen voor inwerkingtreding artikel 104 OCMW-decreet Januari 2011: verplichte invoering bepaalde artikels (oa. verlof- en feestdagenregeling) 1 juli 2011: definitieve invoering RPR

3 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR) Wat ? Rechtspositieregeling vervangt het administratief en geldelijk statuut voor vast benoemde personeelsleden en het reglement voor contractuelen voor contractuele personeelsleden

4 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) RPR omvat: −Werving & selectie –Functionele loopbaan (evaluatie, vorming, anciënniteit) –Verloning en vergoedingen –Verloven en afwezigheden

5 Wat verandert er door de RPR? –Verdere gelijkschakeling van statutaire personeelsleden en contractuele personeelsleden –Loskoppeling van de vorming aan de functionele loopbaan –Deeltijdse personeelsleden worden voor de geldelijke loopbaan gelijk behandeld als de fulltime personeelsleden –Ziektedagen worden niet langer in kalenderdagen (30 dagen) gerekend maar in werkdagen (21 dagen). De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR )

6 Toepassingsgebied Art. 104 §6 = voltallige personeel uit de ‘bijzondere diensten’. Het betreft personeel van de instellingen waarvan de werking is gebaseerd op federale financiering, gewestelijke financiering of waarvan de activiteiten hoofdzakelijk worden verricht in mededinging met andere marktdeelnemers. het Woonzorgcentrum Zonnestraal het Lokaal Dienstencentrum het Dagzorgcentrum de ambulante poetsdienst seniorenzorg de dienst collectieve schuldbemiddeling

7 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Voor het voltallige personeel, vermeld in art. 104§6 stelt het besluit (BVR RPR OCMW) dwingend belangrijke afwijkingen vast van de rechtspositieregeling. Het betreft hoofdzakelijk afwijkingen inzake jaarlijks verlof en feestdagen. Daarnaast kan het OCMW voor de personeelsgroepen in art 104§6 op bepaalde vlakken afwijken van de gemeentelijke rechtspositieregeling.

8 WERVING EN SELECTIE De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR )

9 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt bij de vacant verklaring of een vacature ingevuld zal worden via aanwerving bevordering interne mobiliteit

10 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Bevordering Bevordering ook mogelijk voor contractuele personeelsleden.

11 Interne personeelsmobiliteit De interne personeelsmobiliteit is een horizontale personeelsbeweging binnen hetzelfde niveau. Bij de bevordering daarentegen gaat het om een verhoging in rang. Definitieve heraanstelling in de nieuwe functie Er dient ook een selectieprocedure doorlopen te zijn De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR )

12 Loopbaan De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR )

13 Functionele loopbaan Vereisten voor doorstroming naar de volgende salarisschaal: –Minimum aantal jaren schaalanciënniteit –Gunstige evaluatie d.w.z. vormingsvereiste is weggevallen

14 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Nieuwe functionele loopbaan voor niveau C –Doorstroming van C1 naar C2 op 4 jaar ipv op 9 jaar (zorgkundigen)

15 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Evaluatie Tijdens de proeftijd: na 6 mnd en 10 mnd Tijdens de loopbaan: huidige situatie behouden (tweejaarlijks) Evaluatieperiode loopt over twee jaar – uitzondering de eerstvolgende evaluatieperiode start op 1/7/2011 en loopt tot 31/12/2012. Resultaat: uitbreiden met positieve gevolgen en negatieve gevolgen (specifieke loopbaanbegeleiding - ontslag wegens beroepsongeschiktheid of herplaatsing in lagere functie)

16 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Functioneringsgeprek Verplicht Periodiek om de twee jaar Bij indiensttreding van een nieuwe medewerker Tussentijdse gesprekken kunnen steeds gepland worden

17 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) VERLONING EN VERGOEDING

18 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Toelagen en vergoedingen Er kunnen geen andere toelagen en vergoedingen worden toegekend dan voorzien in het Besluit Vlaams Regering –Vakantiegeld –Haard- en standplaatstoelage –Eindejaarstoelage –Onregelmatige prestaties –…

19 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN

20 Verlofdagen en feestdagen –26 verlofdagen –11 Feestdagen (1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december) –Leeftijdsdagen voor personeelsleden in dienst op 1 januari 2011 blijven behouden. De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR )

21 Verlof wegens overmacht Mogelijkheid 4 dagen dienstvrijstelling (verlof voor overmacht) toe te kennen blijft behouden maar wordt niet meer bezoldigd. Dit verlof wordt uitgebreid naar verlof om dwingende reden. Aanvraag gebeurt op dezelfde wijze als voordien (tel. vraag aan diensthoofd) Bewijs dient geleverd (medisch attest, proces verbaal, …)

22 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) Ziektekrediet (voor vast aangesteld statutair personeel) 30 kalenderdagen per jaar wordt omgezet naar 21 werkdagen

23 Ingangsdata 1 januari 2011- Verlofregeling 1 juli 2011- definitieve invoering RPR De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR )

24 Informatie beschikbaar: Intranet\Personeel\Rechtspositieregeling\RPR OCMW artikel 104§6 Intranet\Personeel\Rechtspositieregeling\RPR OCMW artikel 104§6\Faq marlyse.antheunis@ocmwhasselt.be 1 map ter beschikking bij het onthaal info@ocmwhasselt.be Personeelszaken  8030 Marlyse Antheunis

25 De nieuwe rechtspositieregeling (NRPR ) ?


Download ppt "Thinksessie 30/6/2011 + 5/7/2011 + 4/10/2011 DE NIEUWE RECHTSPOSITIE- REGELING."

Verwante presentaties


Ads door Google