De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Principes hervorming verlofstelsels HR - NETWERK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Principes hervorming verlofstelsels HR - NETWERK."— Transcript van de presentatie:

1 Principes hervorming verlofstelsels HR - NETWERK

2 2 –principiële tweedeling –verlofrechten –gestandaardiseerd gunstverlof Nieuwe structuur verlofregeling

3 -verlofrechten op basis van: -internationale, Europese of federale regelgeving (bvb. jaarlijks verlof, moederschapsrust, ouderschapsverlof); -eigen reguleringsbevoegdheid (bvb. ambtshalve verlof voor de uitoefening van een internationale opdracht of binnen de DVO, medisch bijstandsverlof); 3

4 Nieuwe structuur verlofregeling -gestandaardiseerd gunstverlof: -1 nieuwe verlofvorm die een aantal bestaande gunsten en rechten vervangt (bvb. onbetaald verlof, verlof voor opdracht van algemeen belang); 4

5 Nieuwe structuur verlofregeling -doelmatigheid gunstverlof: -administratieve vereenvouding/transparantie -alignering statutairen en contractuelen; -terugdringing van het aantal combinatiemogelijkheden van verloven; -verhoging van de beschikbaarheid van het personeel (recht  gunst); -afstemming organisatie en persoonlijk belang -responsabilisering van personeelslid en lijnmanagement 5

6 Gestandaardiseerd gunstverlof -reglementair geen maximumgrens voor het aantal dagen gunstverlof; -geen contingent voor de opname in losse dagen; -enkel combinatie met andere verlofvormen ( bvb. verlof deeltijdse prestaties) bij akkoord lijnmanager (  dienstbelang); -dienstactiviteit, maar geen recht op salaris; -terugkeerrecht naar de entiteit, maar niet naar stoel; 6

7 Afwezigheden buiten het gunstverlof loopbaanonderbreking; dienstvrijstellingen met behoud van het salaris; 7

8 Inhoudelijke hervorming specifieke verlofstelsels Enkele technische/inhoudelijke aanpassingen aan verschillende verlofstelsels 8


Download ppt "Principes hervorming verlofstelsels HR - NETWERK."

Verwante presentaties


Ads door Google