De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn. 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn. 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid,"— Transcript van de presentatie:

1 MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn

2 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid, de lokale besturen, VGC, UZ Gent, VMSW & VRT; To be: regeling wordt uitgebreid tot het onderwijs & het Vlaams Parlement; Mobiliteit van DVO  onderwijs: moet nog geregeld worden door minister van Onderwijs 28 juli 20142

3 1. Personeelsbewegingen 1.2. Gewijzigde procedure beroepsongeschiktheid As is: de ambtenaar is definitief ongeschikt bij twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende; To be: de ambtenaar is definitief ongeschikt als na een eerste onvoldoende één van de twee volgende evaluaties besloten wordt met een onvoldoende; Contractuelen: behoud van huidige regeling. 28 juli 20143

4 1. Personeelsbewegingen 1.3. Bevordering voor contractuelen Contractuelen geworven met een objectief wervingssysteem; Gevolgen voor selectie : –Jobpunt is selector: Bevorderingen naar een hoger niveau: alle entiteiten; Bevorderingen binnen het niveau: ministeriediensten –Entiteiten buiten ministerie zijn selector: bevorderingen binnen het niveau 28 juli 20144

5 1. Personeelsbewegingen Benoeming in de graad van hoofdadviseur: na een proeftijd; Proeftijd: –Zowel voor interne als externe kandidaten; –Zowel bij bevorderingen binnen, als naar een hoger niveau; 28 juli 20145

6 2. Inzetbaarheid 2.1. Herplaatsing Voortraject: –Begeleiding en coachingtraject door de lijnmanager; –Ontvankelijkheidstoets door het herplaatsingsbureau; Aan het herplaatsingstraject is geen maximale duur van 2 jaar verbonden; Financiële rugzak; 28 juli 20146

7 2. Inzetbaarheid Herplaatsing naar een lagere rang: –Om medische redenen; –Als herplaatsingsbureau vaststelt dat personeelslid niet langer een functie op de huidige rang kan invullen en met akkoord van het personeelslid; –Salarisbehoud 28 juli 20147

8 2. Inzetbaarheid 2.2. Proeftijd Geen pro rata verlenging en bonusdagen; Één maand = 21 werkdagen; Werkdag: –Dag waarop voltijds of deeltijds werd gepresteerd; –Feestdag/compensatie verlof; –Inhaalrust; –Dienstvrijstelling. 28 juli 20148

9 2. Inzetbaarheid 2.3. Wijziging van dienstaanwijzing As is: –Binnen de entiteit; –Tijdelijk over de entiteit heen bij kabinetsondersteuning; To be: –over de entiteiten heen met akkoord van beide lijnmanagers en personeelslid als blijkt dat het personeelslid niet herplaatsbaar is. 28 juli 20149

10 2. Inzetbaarheid 2.4. Projecten Binnen een entiteit, beleidsdomein of alle beleidsdomeinen; In tijd beperkt: mag vijf jaar en éénmaal verlengbaar met één jaar; Projectleidersfunctie kan worden ingevuld door een statutair of contractueel personeelslid –Objectief wervingssysteem 28 juli 201410

11 2. Inzetbaarheid Projectleiderstoelage: berekend op dezelfde wijze als de toelage tijdelijke functieverzwaring 28 juli 201411

12 3. Beloningsbeleid 3.1. Relevante ervaring Nieuwe indiensttredingen; Privé – ervaring: maximum opgetrokken tot 20j; Alle publieke ervaring (zowel relevant als irrelevant ) blijft valoriseerbaar 28 juli 201412

13 3. Beloningsbeleid 3.2. Tijdelijke functieverzwaring Opzet: stimulans voor personeelsleden om tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op te nemen; Wie: alle personeelsleden m.u.v. de N-functies; Tijdelijk: – precieze duurtijd is gekend: min 30 kd & max 5 jaar, éénmaal verlengbaar met max. 1 jaar: –precieze duurtijd is niet gekend: min 30 kd & max 1 jaar; éénmaal verlengbaar met max 1 jaar; 28 juli 201413

14 3. Beloningsbeleid Objectivering: –Aan de hand van de functieniveaumatrix; –Aparte weging voor specifieke functies; De toelage: –Bepaald door het hoofd van de entiteit; –Verschil tussen huidige salaris en een bedrag vast te stellen binnen de onder en bovengrens van de functieklasse verbonden aan de zwaardere functie; –Minimum 5% van het huidige salaris zonder dat hierdoor de bovengrens mag worden overschreden; 28 juli 201414

15 4. Leiderschap 4.1. N-Functie Proeftijd zowel voor interne als externe kandidaten 28 juli 201415

16 4. Leiderschap 4.2. N-1 Functie De lijnmanager krijgt de keuze om de functie: –In eerste instantie enkel intern vacant te verklaren; –Onmiddellijk zowel intern als extern vacant te verklaren; Relevante beroepservaring: zowel voor interne als externe kandidaten 6 jaar; 28 juli 201416

17 5. Raad van beroep Raad van beroep bij negatieve evaluatie van de proeftijd blijft behouden en wordt niet vervangen door een hoorrecht. 28 juli 201417

18 6. Medisch bijstandsverlof Nieuwe opname mogelijkheid; Één week; Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind. 28 juli 201418

19 7. Carpooltoelage Vergoeding wordt toelage ten gevolge opmerkingen van RSZ en fiscus; Uitbetaling éénmaal per jaar in plaats van maandelijks. 28 juli 201419

20 8. Vervolgstappen Protocol van akkoord op 9.12.13, maar met een niet akkoord over de bepaalde onderwerpen; 2 de principiële goedkeuring op 13.12.13; Raad van state; Definitieve goedkeuring. 28 juli 201420


Download ppt "MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn. 1. Personeelsbewegingen 1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid,"

Verwante presentaties


Ads door Google