De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJZIGING VPS – korte termijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJZIGING VPS – korte termijn"— Transcript van de presentatie:

1 WIJZIGING VPS – korte termijn
MODERN HR-BELEID WIJZIGING VPS – korte termijn

2 1. Personeelsbewegingen
1.1. Uitbreiding externe mobiliteit As is: regeling voor de federale overheid, de lokale besturen, VGC, UZ Gent, VMSW & VRT; To be: regeling wordt uitgebreid tot het onderwijs & het Vlaams Parlement; Mobiliteit van DVO  onderwijs: moet nog geregeld worden door minister van Onderwijs 4 april 2017

3 1. Personeelsbewegingen
1.2. Gewijzigde procedure beroepsongeschiktheid As is: de ambtenaar is definitief ongeschikt bij twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende; To be: de ambtenaar is definitief ongeschikt als na een eerste onvoldoende één van de twee volgende evaluaties besloten wordt met een onvoldoende; Contractuelen: behoud van huidige regeling. 4 april 2017

4 1. Personeelsbewegingen
1.3. Bevordering voor contractuelen Contractuelen geworven met een objectief wervingssysteem; Gevolgen voor selectie: Jobpunt is selector: Bevorderingen naar een hoger niveau: alle entiteiten; Bevorderingen binnen het niveau: ministeriediensten Entiteiten buiten ministerie zijn selector: bevorderingen binnen het niveau 4 april 2017

5 1. Personeelsbewegingen
Benoeming in de graad van hoofdadviseur: na een proeftijd; Proeftijd: Zowel voor interne als externe kandidaten; Zowel bij bevorderingen binnen, als naar een hoger niveau; 4 april 2017

6 2. Inzetbaarheid 2.1. Herplaatsing Voortraject:
Begeleiding en coachingtraject door de lijnmanager; Ontvankelijkheidstoets door het herplaatsingsbureau; Aan het herplaatsingstraject is geen maximale duur van 2 jaar verbonden; Financiële rugzak; 4 april 2017

7 2. Inzetbaarheid Herplaatsing naar een lagere rang:
Om medische redenen; Als herplaatsingsbureau vaststelt dat personeelslid niet langer een functie op de huidige rang kan invullen en met akkoord van het personeelslid; Salarisbehoud 4 april 2017

8 2. Inzetbaarheid 2.2. Proeftijd
Geen pro rata verlenging en bonusdagen; Één maand = 21 werkdagen; Werkdag: Dag waarop voltijds of deeltijds werd gepresteerd; Feestdag/compensatie verlof; Inhaalrust; Dienstvrijstelling. 4 april 2017

9 2. Inzetbaarheid 2.3. Wijziging van dienstaanwijzing As is: To be:
Binnen de entiteit; Tijdelijk over de entiteit heen bij kabinetsondersteuning; To be: over de entiteiten heen met akkoord van beide lijnmanagers en personeelslid als blijkt dat het personeelslid niet herplaatsbaar is. 4 april 2017

10 2. Inzetbaarheid 2.4. Projecten
Binnen een entiteit, beleidsdomein of alle beleidsdomeinen; In tijd beperkt: mag vijf jaar en éénmaal verlengbaar met één jaar; Projectleidersfunctie kan worden ingevuld door een statutair of contractueel personeelslid Objectief wervingssysteem 4 april 2017

11 2. Inzetbaarheid Projectleiderstoelage: berekend op dezelfde wijze als de toelage tijdelijke functieverzwaring 4 april 2017

12 3. Beloningsbeleid 3.1. Relevante ervaring Nieuwe indiensttredingen;
Privé – ervaring: maximum opgetrokken tot 20j; Alle publieke ervaring (zowel relevant als irrelevant ) blijft valoriseerbaar 4 april 2017

13 3. Beloningsbeleid 3.2. Tijdelijke functieverzwaring
Opzet: stimulans voor personeelsleden om tijdelijk bijkomende of zwaardere taken op te nemen; Wie: alle personeelsleden m.u.v. de N-functies; Tijdelijk: precieze duurtijd is gekend: min 30 kd & max 5 jaar, éénmaal verlengbaar met max. 1 jaar: precieze duurtijd is niet gekend: min 30 kd & max 1 jaar; éénmaal verlengbaar met max 1 jaar; 4 april 2017

14 3. Beloningsbeleid Objectivering: De toelage:
Aan de hand van de functieniveaumatrix; Aparte weging voor specifieke functies; De toelage: Bepaald door het hoofd van de entiteit; Verschil tussen huidige salaris en een bedrag vast te stellen binnen de onder en bovengrens van de functieklasse verbonden aan de zwaardere functie; Minimum 5% van het huidige salaris zonder dat hierdoor de bovengrens mag worden overschreden; 4 april 2017

15 4. Leiderschap 4.1. N-Functie
Proeftijd zowel voor interne als externe kandidaten 4 april 2017

16 4. Leiderschap 4.2. N-1 Functie
De lijnmanager krijgt de keuze om de functie: In eerste instantie enkel intern vacant te verklaren; Onmiddellijk zowel intern als extern vacant te verklaren; Relevante beroepservaring: zowel voor interne als externe kandidaten 6 jaar; 4 april 2017

17 5. Raad van beroep Raad van beroep bij negatieve evaluatie van de proeftijd blijft behouden en wordt niet vervangen door een hoorrecht. 4 april 2017

18 6. Medisch bijstandsverlof
Nieuwe opname mogelijkheid; Één week; Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind. 4 april 2017

19 7. Carpooltoelage Vergoeding wordt toelage ten gevolge opmerkingen van RSZ en fiscus; Uitbetaling éénmaal per jaar in plaats van maandelijks. 4 april 2017

20 8. Vervolgstappen Protocol van akkoord op , maar met een niet akkoord over de bepaalde onderwerpen; 2de principiële goedkeuring op ; Raad van state; Definitieve goedkeuring. 4 april 2017


Download ppt "WIJZIGING VPS – korte termijn"

Verwante presentaties


Ads door Google