De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE"— Transcript van de presentatie:

1 SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE
Grondbeleid bij de VLM

2 Overzicht Lokale grondenbanken Recht van voorkoop E-voorkooploket
Kapitaalschade Gebruikerscompensatie

3 Lokale grondenbanken

4 Lokale grondenbanken – Wat?
in opdracht van andere overheden verwerving, ruil, beheer en overdracht van onroerende goederen VLM actief op zoek op de vastgoedmarkt

5 Lokale grondenbanken – Voordelen voor de eigenaars?
aanbod alternatief nieuwe eigendom nieuw gebruiksgoed onteigening vermeden nauwelijks economisch verlies

6 Lokale grondenbanken Aanpak? - Flankerende maatregelen?
Overeenkomst project- en zoekgebied flankerende maatregelen oppervlaktedoelstelling duur VLM zoekt ruilgrond en onderhandelt Aankoopcomité schat Flankerende maatregelen De toeslag voor eigenaars De pachtaanvaardingsvergoeding

7 Lokale grondenbanken – Types?
Grondenbanken op verzoek van een partner (overheden) Grondenbanken op initiatief van de VLM Grondenbanken in opdracht Vlaamse Regering

8 Lokale grondenbanken – Verwervingsritme
In 2010: 232 ha In 2011: 300 ha Ritme niet altijd zeer hoog Minder marktverstoring Soms geen toeslag voor eigenaars grondprijzen in de regio niet verhogen

9 Recht van voorkoop

10 Recht van voorkoop – Wat?
Recht van overheid van voorkoop van onroerend goed In bepaalde gebieden Aankoop onroerende goederen i.p.v. kandidaat-koper aan prijs en voorwaarden van de kandidaat-koper Decreet Vlaamse Grondenbank: vanaf 1/8/ één centraal adres voor RVV: VLM, Vlaamse Grondenbank Enkel decretale rechten van voorkoop

11 Recht van voorkoop – Verwervingsritme
recht van voorkoop natuur + recht van voorkoop ruilverkaveling 121 ha = 4 % van de aangeboden oppervlakte In 2011: 106 ha = 3 % van de aangeboden oppervlakte Slechts 3 à 4 % van aangeboden oppervlakte > veel privé VLM weegt dossiers goed af Enkel dossiers met duidelijke meerwaarde voor: natuurdoelstellingen landbouwdoelstellingen

12 E-voorkooploket

13 E-voorkooploket – Wat? Vanaf 1 oktober 2012 operationeel
Uniek elektronisch loket alle bestaande Vlaamse decretale voorkooprechten alle toekomstige Vlaamse decretale voorkooprechten enkel de decretale voorkooprechten (contractuele voorkooprechten volgens huidige procedure)

14 E-voorkooploket – Voor wie? – Voordelen?
Aanbieder (instrumenterend ambtenaar): Nagaan of voorkooprechten gelden Bezorgen aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht aan begunstigden Ontvangen beslissingen over voorkooprecht van begunstigden Begunstigde Ontvangen van aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht Meedelen beslissingen voorkooprecht aan aanbieder Voordelen Administratieve vereenvoudiging Beter geïnformeerde aanbieders en begunstigden

15 Kapitaalschade

16 Kapitaalschade – Wat? Schade die de eigenaar van een landbouwgrond ondervindt door: bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen” het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt Bedrag: = 80 % van de waardevermindering op basis van kapitaalschaderapport opgemaakt door Kapitaalschadecommissie

17 Kapitaalschade – Voorwaarden?
Aanvraag binnen het jaar Perceel geregistreerd bij Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem van de landbouwadministratie Oppervlakte minstens 0,5 hectare

18 Kapitaalschade – Stand van zaken
AFGEWERKTE DOSSIERS Provincie Totaal Aantal In behandeling Met vergoeding Zonder Vergoeding Onont- vankelijk West-Vlaanderen 116 4 37 51 24 Oost-Vlaanderen 8 Vlaams-Brabant 1 Antwerpen Limburg 22 11 3 TOTAAL 148 13 52 32 Vergoedingen in 2011 en 2012: ,23 euro oppervlakte 187 ha gemiddeld euro/ha

19 Gebruikerscompensatie

20 Gebruikerscompensatie – Wat?
Economische schade die de gebruiker ondervindt door: Een bestemmingswijziging van “landbouw” naar “natuur”, “bos” of “overig groen” het in een plan opnemen van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt Bedrag geval per geval berekend op basis van de gegevens in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem

21 Gebruikerscompensatie – Stand van zaken
AFGEWERKTE DOSSIERS Provincie Totaal Aantal In behandeling Met vergoeding Zonder Vergoeding Onont- vankelijk West-Vlaanderen 93 14 35 22 Oost-Vlaanderen 12 2 1 7 Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg 18 3 5 TOTAAL 127 20 43 31 33 In 2010, 2011 en 2012: euro oppervlakte 130,55 ha gemiddeld euro/ha

22 Samenwerking VLM-Landelijk Vlaanderen

23 Samenwerking VLM-Landelijk Vlaanderen
Doel: draagvlak voor projecten en instrumenten vergroten kennis overbrengen over instrumentarium en inspraak beter geïnformeerde en participerende eigenaars knelpunten tijdig blootleggen verbetervoorstellen aanreiken ►Structureel overleg

24 Samenwerking VLM-Landelijk Vlaanderen
Bijkomende info? Neem contact op met: Hendrik Vermeulen, diensthoofd Grondzaken of 02/ Zie ook op


Download ppt "SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE"

Verwante presentaties


Ads door Google