De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O Informele informatiebijeenkomst raad d.d. 18 februari 2015 Rho adviseurs voor leefruimte Joske Poelstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O Informele informatiebijeenkomst raad d.d. 18 februari 2015 Rho adviseurs voor leefruimte Joske Poelstra."— Transcript van de presentatie:

1 Bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O Informele informatiebijeenkomst raad d.d. 18 februari 2015 Rho adviseurs voor leefruimte Joske Poelstra

2 Het bestemmingsplan Nieuw bestemmingsplan: Bedrijvenpark H2O (bedrijventerrein Hattemerbroek) Twee plangebieden: -plandeel gemeente Oldebroek -plandeel gemeente Hattem

3 Ligging plandeel Oldebroek

4 Ligging plandeel Hattem

5 Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O -Twee aparte bestemmingsplannen -Actualisatie van de plannen uit 2005 -Vernieuwd perspectief verwerken in de plannen

6 Het bestemmingsplan Uitgangspunten Vernieuwd Perspectief: -ontwikkeling naar logistieke toplocatie, met ruimte voor lokale en/of grootschalige bedrijven -verbeterde ontsluiting naar A28 -waar mogelijk vergroten milieucategorieën en bouwhoogten -ruimte voor bedrijfsverplaatsingen vanuit Hattem, Heerde en Oldebroek

7 Het bestemmingsplan Motie provincie Gelderland 26 juni 2013: -bedrijventerrein Hattemerbroek krijgt status bovenregionaal in plaats van intergemeentelijk voor de sectoren logistiek en zware industrie -verbeterde ontsluiting A28 is onontbeerlijk -consensus bereikt met regio Noord-Veluwe

8 Voortraject Oldebroek Klankbordgroep Hattemerbroek milieuzonering hoogtematen nut en noodzaak leefbaarheid Hattemerbroek

9 Aandachtspunt Hattem Duurzaamheidsladder bedrijventerrein

10 VNG Milieuzonering Oldebroek

11 Vertaling milieuzonering Oldebroek

12 VNG Milieuzonering Hattem

13 Vertaling milieuzonering Hattem

14 Bouwhoogten Oldebroek

15 Bouwhoogten Hattem

16 Planmer-procedure -Mer = milieueffectrapportage -Aanleiding planmer-plicht: -Kaderstellend voor milieucategorie 4 en 5 -Passende beoordeling vanwege mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden (stikstofdepositie) -Procedure -Notitie reikwijdte en detailnivau ter inzage met het VOBP -MER ter inzage met het OBP -toetsing door Commissie mer -Inspraak en zienswijzen mogelijk

17 Planmer-procedure Onderzoeken naar omgevingsaspecten Bodem en water Ecologie Verkeer Woon- en leefklimaat (geluid, lucht, externe veiligheid) Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie veel onderzoeken in 2005 uitgevoerd updaten/opnieuw uitvoeren onderzoeken

18 Beeldregieplan Beeldkwaliteitplan ‘nieuwe stijl’ Vastleggen wat moet, vrijlaten wat kan Beperkt aantal beeldregieregels en aanvullend een set inspiratiepunten; handreiking voor de architectuur Eenvoudige beeldzonering – Het beeld op het terrein zelf – Zicht vanaf de snelweg en – Zicht vanaf de Zuiderzeestraatweg en vanaf het dorp Hattemerbroek

19 Planning bestemmingsplan Voorontwerp jan/feb 2015; – 27 januari: voorontwerp in stuurgroep: akkoord – 3 februari: voorontwerp in colleges, Heerde akkoord, in Hattem en Oldebroek besluit aangehouden – 18 februari: projectgroep – 2 maart: stuurgroep PlanMER gereed: maart 2015; Ontwerp/ PlanMER april/mei; Vaststelling juli 2015 Ps: ambitieus; afstemming partijen versus beleidskeuzes tijdrovend; rekening houden met vaststelling na de zomer (raad sep/okt).

20 Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O Informele informatiebijeenkomst raad d.d. 18 februari 2015 Rho adviseurs voor leefruimte Joske Poelstra."

Verwante presentaties


Ads door Google