De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

! Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena.

Verwante presentaties


Presentatie over: "! Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena."— Transcript van de presentatie:

1 ! Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena

2 Samenwerkingsverband gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (Regionaal ontwikkelingsbedrijf opgericht) Totale omvang bruto 45 hectare Twee fasen Primair voor bedrijven uit LvHeA > 5000 m2

3 RELEVANTE GEBIEDSKENMERKEN Biesboschkreken (Natura 2000) Biesboschkreken (Natura 2000) Openheid Openheid Bebouwing op bestaand bedrijventerrein Bebouwing op bestaand bedrijventerrein Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie

4 UITGANGSPUNTEN INRICHTING ► Flexibiliteit vaststellen hoofdstructuur variabel kaveloppervlak bedrijven in milieucategorieën 2 t/m 5 faseringsmogelijkheid ► Ontsluiting nieuwe hoofdontsluiting noord/oostzijde aansluiting op Bruine Kilhaven V langzaam verkeer woon-werk/recreatie mogelijk

5 UITGANGSPUNTEN INRICHTINGSVARIANTEN (vervolg) ► Wateropgave waterberging circa 5 ha (mogelijk deels buiten plangebied) ► Groene opgave Compensatie Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Inpassing landschap buitenzijde Kwaliteitsimpuls Nationaal Landschap (NHW)

6 Fase 1 Fase 2

7 Kenmerken stedenbouwkundig ontwerp: Intern gericht bedrijventerrein, achterkanten van bedrijven naar landschap gericht Wateropgave voor circa 50% via kreekherstel Bruine Kil en 50% op terrein zelf Niet volledig inpakken, contrast zoeken met meanderende kreken. Kreken worden in landschappelijk opzicht niet met afschermende beplanting rond RBT verbonden

8 Bestemmingsplanregeling bedrijfskavel Minimale omvang kavel 5000 m2 Minimum bebouwingspercentage 50 Maximum bebouwingspercentage 80 Maximale bouwhoogte 15 meter

9 Waar staan we nu: Voorontwerpbestemmingsplan met voorontwerp milieueffectrapportage opgesteld Vooroverleg met allerlei instanties gevoerd (provincie, waterschap, kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie Inspraak heeft plaatsgevonden

10 Planning en vervolg: Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan en ontwerp milieueffectrapportage voor zomervakantie 2014 Vaststelling gemeenteraad in oktober 2014 Beroepstermijn t/m eind december 2014 Start werkzaamheden 2015

11 Interesse? Neem contact op met Rob Joosten van het ROB


Download ppt "! Regionaal bedrijventerrein Land van Heusden en Altena."

Verwante presentaties


Ads door Google