De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

117-8-2014presentatie Heesch West. 217-8-2014presentatie Heesch West.

Verwante presentaties


Presentatie over: "117-8-2014presentatie Heesch West. 217-8-2014presentatie Heesch West."— Transcript van de presentatie:

1 117-8-2014presentatie Heesch West

2 217-8-2014presentatie Heesch West

3  Aanleiding  Bestemmingsplan, Beeldregieplan, MER  Financiën  Gemeenschappelijke Regeling  Procedure  Vragen 17-8-2014presentatie Heesch West3

4  Bestemmingsplan, beeldregieplan en MER: informeel en in samenhang  GR: Gemeenschappelijke Regeling (+ kaart): ter besluitvorming  GOK: Gebiedsontwikkelingsovereenkomst: in samenhang met de GR maar later te sluiten 17-8-2014presentatie Heesch West4

5

6 AANLEIDING 17-8-2014presentatie Heesch West6

7  Voorkomen van versnippering aanbod  Behoud van de economische marktfunctie ná Vorstengrafdonk en Rietvelden  RABO-rapport: toegevoegde economische waarde voor regio: 130 mln  Verplaatsingsbehoefte, herontwikkeling en nieuwvestigingen 717-8-2014presentatie Heesch West

8  Doelgroepen: -Grootschalige bedrijven in het middengebied: productie, groothandel, logistiek -Speerpuntsector food, health, farma -Middelgrote bedrijven aan de oost- en zuidranden, incl. verplaatsingen uit kernen  Alle typen, mits passend binnen milieuzonering categorie 2 t/m 4.2 817-8-2014presentatie Heesch West

9  Agenda Bedrijventerreinen Noordoost Brabant (RRO): ontwikkeling obv behoefteraming (2014)  Groeiscenario lager dan vroeger  Start uitgifte na verkoop 70% Vorstengrafdonk 917-8-2014presentatie Heesch West

10 BESTEMMINGSPLAN BEELDREGIEPLAN MER 17-8-2014presentatie Heesch West10

11 17-8-2014presentatie Heesch West11

12 17-8-2014presentatie Heesch West12

13 Basis voor bestemmingsplan

14 Flexibiliteit in regels:  globale eindbestemming “bedrijven”  wijzigingsbevoegdheid Maar ook grenzen:  min/ max hoogtes en bebouwingspercentages  geen geluidzoneringsplichtige of risicovolle inrichtingen (BEVI)  Geen: bedrijfswoningen, kantoren, detailhandel  Parkeren op eigen terrein

15 17-8-2014presentatie Heesch West15

16 Wijzigingsbevoegdheid: 76 ha bedrijfsterrein is direct uitgeefbaar, 29 ha onder wijzigingsbevoegdheid Wijzigen als: -70% is uitgegeven -specifieke vraag bedrijf Windturbines ook via wijzigingsbevoegdheid

17  Crisis- en herstelwet 8 e tranche  Intergemeentelijke samenwerking  Duurzaam karakter  Bestemmingsplanperiode 20 jaar 17-8-2014presentatie Heesch West17

18  Eerst één, later twee bestemmingsplannen, vast te stellen door twee gemeenteraden  Integraal product met Beeldregieplan en MER 1817-8-2014presentatie Heesch West

19  Regiedocument, toetsingskader  Imago en beleving terrein  Eenheid door kleurstelling  Gradaties in welstandseisen  Ook voor openbare ruimte


Download ppt "117-8-2014presentatie Heesch West. 217-8-2014presentatie Heesch West."

Verwante presentaties


Ads door Google