De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 2015 Het succes van handhaving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 2015 Het succes van handhaving."— Transcript van de presentatie:

1 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 2015 Het succes van handhaving

2 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Even voorstellen. Frans de Jager. Programmamanger “Ruimte voor Ondernemen”. Nieuwe Bedrijventerreinen.. Herstructurering Bedrijventerreinen.. Functiemenging.. Duurzaamheid.. Joost Snepvangers. Projectmanager “Herstructurering Spaanse Polder”

3 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Kenmerken Oppervlakte:190 hectare Aantal bedrijven:circa 700 Aantal werknemers: circa 10.000 (-6% 2004-2009) Toegevoegde waarde/ m23mln/hectare

4 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Doelstelling Aanleiding Een verouderd en onveilig bedrijventerrein. Een ruimtelijke en economische neerwaartse spiraal. Hoofddoelstelling In 2015 moet het bedrijventerrein Spaanse Polder zijn omgevormd tot een modern gemengd bedrijventerrein met een verschijningskwaliteit die bij een dergelijk terrein hoort en waar ondernemers weer trots op zijn.

5 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder  Fysieke ingrepen  Beleid  Planproces (bestemmingsplan, planMER)  Handhaven Spaanse Polder 2015

6 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder December 2007 Koersverandering. Intensivering handhavingsbeleid;. Coördinatie bij Directie Veiligheid,. Opstellen integraal handhavingsteam:. Politie. DCMR. Roteb. Stadstoezicht. Brandweer. DS+V Toezicht gebouwen. OBR Vastgoed Erfpachten en Tijdelijk beheer.

7 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Inzet Handhaving. Publiek- als privaatrecht;. Milieuwetgeving. APV;. Erfpachts/huur contracten. Vergunningen. ligplaatsen,. standplaatsen,. bouwvergunning. Gebiedsgerichte aanpak. (Almstraat/Vliststraat.)

8 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Publiek- en privaatrechtelijk Handhaven. Illegaal wonen;. Illegale detailhandel;. Niet-bedrijvenfuncties (Hells Angels);. Illegale bebouwing en welstand;. Gebruik conform huur- en erfpachtscontract (ecologische landbouw);. Splitsing van panden en percelen;. Debiteurenstand;. Staat van onderhoud.

9 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Vliststraat. No-go area;. Illegaliteit;. Verpauperd;. Niet-courant;. Herprofilering. Nieuwe ontsluiting. Herverkaveling (groot). Waardevermeerdering. Bedrijfsverplaatsing. Bedrijfsbeeindiging

10 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Waar hebben we het over?. Vliststraat 2 aanpak illegale bewoning, welstand en illegale bebouwing.. Vliststraat 4 hennep en illegale bebouwing. Vliststraat 8 hennep en illegale bebouwing (deels gesloopt). Vliststraat 5/7: illegale bewoning aangepakt, aangekocht, illegale bebouwing is gesloopt, geschikt gemaakt voor verplaatsing #36. Vliststraat 9: illegale bebouwing verwijderd, huur opgezegd. Vliststraat 17: huur opgezegd, criminele huurder weggeprocedeerd. Vliststraat 19: aangekocht voor herstructurering. Vliststraat 21: aangekocht voor herstructurering en verwijdering HA. Vliststraat 23: huur opgezegd, is ontruimd en gesloopt. Vliststraat 25/27: aangekocht voor herstructurering. Vliststraat 29: verplaatsen naar restkavel naast Vliststraat 41. Vliststraat 20: illegale bebouwing en welstand. Bedrijf gaat verplaatsen naar elders in de Spaanse Polder

11 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Almstraat Vliststraat oud / nieuw VoorNa

12 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Resultaat. Winkels op bedrijventerrein?. Handhaving als instrument. Duidelijke Visie

13 26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder Vragen?


Download ppt "26 november 2009 Revitalisering bedrijventerrein Spaanse Polder 2015 Het succes van handhaving."

Verwante presentaties


Ads door Google